Sunday, 22 September 2013

Türkçe metinleri okuyup anlayabilen bir bilgisayar programı: son gelişmeler


Türkçe Kelime Ayrıştırıcısı (Turkish Word Parser) V00.00 bitti. En son gelişmeler:

Verilen bir metni anlayıp buna ilişkin soruları cevaplayan programımın ilk aşaması kabaca bitmişti.
Arada geçen zaman içinde dökümantasyon ve çok ince yan etkileri temizledim.
Bu aşamada hız sorununu halletmek artık kaçınılmaz hale geldi.  Bu yüzden sözlük dosyalarını
bir MySQL veritabanına taşıdım.  Steinbeck'in yaklaşık 100 sahifelik 'Farelere ve İnsanlara Dair'
kitabinı kelime ayrıştırıcısı programımın işlemesi  yaklaşık 4-5 saat alıyor.  Bir insanla
karşılaştırılabilir mertebede.

Dikkat edilirse aynı harflerden oluşan fakat anlamı farklı kelimeler vardır. 
Programım bu kelime alternatiflerini aynı kelime yapısı içinde listelemektedir.
"Sıcak bir günün akşamıydı." cümlesi Kelime Parçalayıcı sonrası şuna dönüşüyor::

SENTENCE(

0. WORD(
  Root(Fiil(Sıc,45474,0))
  Ext(gerundFromVerbExt(;;;.ak))

(0,0). root+extInfo=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak)))
  Root(not-identified(Sıcak,45444,0))

(0,1). rootInfo=Root(not-identified(Sıcak,45444,0))
  Root(Sıfat(Sıcak,45444,0))

(0,2). rootInfo=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0))

)=Sıcak

1. WORD(
  Root(İsim(bir,6880,0))
(1,0). rootInfo=Root(İsim(bir,6880,0))
)=bir

2. WORD(
  Root(İsim(gün,20937,0))
  Ext(nounExt(%%=ün%))
(2,0). root+extInfo=Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%))
  Root(İsim(günü,21051,0))
  Ext(nounExt(%%=n%))
(2,1). root+extInfo=Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%))
)=günün

3. WORD(
  Root(İsim(akşam,1403,0))
  Ext(verbFromNounExt(<ı(3,0). root+extInfo=Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı)=akşamıydı
.

Daha sonra bunlar bir matrix içine alınıyor:
#words=4
(0,0)=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak)))
(0,1)=Root(not-identified(Sıcak,45444,0))
(0,2)=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0))
(1,0)=Root(İsim(bir,6880,0))
(2,0)=Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%))
(2,1)=Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%))
(3,0)=Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
Bu matrixte deneme olarak kelime alternatifleri için kelime başına 20 değişik imkan tanıdım.
Yukarıda görüldüğü gibi 1. 'sıcak' kelimesinin 3 alternatifi var.
Daha sonra bu matrixin boyutunu 2'den 1'e indirdim:
(0)=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak)))
(1)=Root(not-identified(Sıcak,45444,0))
(2)=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0))
(20)=Root(İsim(bir,6880,0))
(40)=Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%))
(41)=Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%))
(60)=Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
Daha sonra bir matris kombinasyonu algoritmasını kullanarak
mümkün bütün alternatifleri çıkarttım.  Bu alternatiflerden boş
hane taşıyan satırları çıkartınca:

run:
(0,0)=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak))) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(4,0)=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak))) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(1600,0)=Root(not-identified(Sıcak,45444,0)) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(1604,0)=Root(not-identified(Sıcak,45444,0)) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(3200,0)=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0)) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(3204,0)=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0)) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)

Burada en alttaki 'günü' kelimesi seyrek kullanılan bir isim. 'not-identified' kelime tipi kullandığım sözlüğün bu iş için oluşturulmamış olması nedeni ile birşeyler kaçırırım kaygımdan dolayı aldığım bir tip...  Temizlenebilir.

Görüldüğü gibi ilk kelimede bir 'fiil - sıfat' ikilemi var.  'gün - günü' ikilemi ile çarpılınca aşağıdaki
4 alternatif kalıyor:

(0,0)=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak))) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(4,0)=Root(Fiil(Sıc,45474,0)) Ext(gerundFromVerbExt(;;;ak))) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(3200,0)=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0)) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(gün,20937,0)) Ext(nounExt(%%ün%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
(3204,0)=Root(Sıfat(Sıcak,45444,0)) Root(İsim(bir,6880,0)) Root(İsim(günü,21051,0)) Ext(nounExt(%%n%)) Root(İsim(akşam,1403,0)) Ext(verbFromNounExt(<ı
Buraya kadar sorun yok.  Ama matrix kombinasyonu alıp sonucu elde etmek için kullanacağımız tek boyutlu matrix'in eleman sayısı
  int maxRows = 6;
        int maxCols = 7;
        String[] matrix1 = new String[maxRows * maxCols];
        double nmax = Math.pow(maxCols, maxRows) * maxRows;
  resultMatrix = new String[(int) nmax];
  nmax=705894;

Eğer 
  int maxRows = 12;
        int maxCols = 3;
        String[] matrix1 = new String[maxRows * maxCols];
        double nmax = Math.pow(maxCols, maxRows) * maxRows
  resultMatrix = new String[(int) nmax];
  nmax=6377292; (kelime sayısı) 
 
Bundan sonra yapılması gerekenler şu şekildeydi: 

1 Bir filtre parserı kullanarak 'not-identified' vb gereksiz alternatifleri çıkarmak.

2- Bir dilbilgisi parserı ile alternatiflerini oluşturduğum cümlenin kelime sayısı bir gerund isim isim-ün eki isim fiil yapısını elemek, ya da böyle bir yapı varsa cümle alternatifi olarak saklamak. 

3- Cevap makinası parserı ile oluşturmuş olduğum bu filedan cevapları çekmek.

Fakat:

1- Elimdeki makina güçlü bir makina olduğu halde matrix kombinasyonu alabildiğim maksimum kelime sayısı/kelime alternatifi 12/3.  Yani en çok 12 kelime uzunluklu bir cümlenin en çok 3'er alternatifli kelimelerinin kombinasyonunu alarak alternatif cümleleri oluşturabiliyorum.  Oysa 'Fareler ve İnsanlar'da ilk sahifede bile 24 kelime uzunluklu cümleler var.

"Dökülen yapraklar, ağaçların altındaki kumluk kıyıda kalınca bir tabaka meydana getirmiş ve o kadar kurumuşlardır ki, bunların arasından bir kertenkele koşsa büyük bir hışırtı çıkarır." 25 kelime

"Dökülen yapraklar, 2 kelime sim.
ağaçların altındaki kumluk kıyıda kalınca bir tabaka meydana getirmiş 9
ve o kadar kurumuşlardır ki, 5
bunların arasından bir kertenkele koşsa büyük bir hışırtı çıkarır." 9
=25

Aslında bu sorun benzer şekilde insan okumasında da var.  Bunun için, virgül vb. ile bağlaçlar vb kullanılarak cümle subsentence'lara bölünüyor.  Bundan sonra yapmam gereken iş bu subsentence yapısını implemente etmek.

Tabii insan muhakemesi söz konusu olunca tamlamalar da (örn isim tamlamaları) bellek ve hız sınırlamasını alt etmeye hizmet ediyor.

Not:
1- Yukarıda bahsettiğim filtre amaçlı parserı yaptım.  Şimdi onu customize etmem gerek.

2- 'not-identified' benzeri materyali ya baştan hiç üretmeyeceğim, ya da bunları bir senginlik olarak saklayıp bir üst katmanda filtre edeceğim.  Düşünmek lazım.

3- En önemli sorun virgül vb ile bağlaç kullanarak tutarlı subsentence yapılarını oluşturmak.

4- Subsentence yapıları  oluşturulmalı:
SENTENCE(
 SUB1-alternate1(
  WORD1((word-alternate1)(word-alternate2)(word-alternate3))
  )
 SUB1-alternate2(
  WORD1((word-alternate1)(word-alternate2)(word-alternate3))
  )
)

5-Yukarıdaki yapıyı parse edip verilen soru ile ilgili yapıyı çıkartacak bir cevap motoru parserı yazmak gerek.
 
 Ali Rıza SARAL
 

Wednesday, 4 September 2013

Türkçe Kelime Ayrıştırıcısı (Turkish Word Parser) Beta 0.00


Türkçe Kelime Ayrıştırıcısı (Turkish Word Parser) Beta 0.00

Verilen bir metni anlayıp buna ilişkin soruları cevaplayan programımın ilk aşaması kabaca bitti.

Bundan sonra dokümantasyon ve çok ince yan etkileri temizlemekten oluşuyor.  Çıktılar bundan sonraki aşamalara girdi olabilecek formattadır.

Dikkat edilirse aynı harflerden oluşan fakat anlamı farklı kelimeler vardır.  Programım bu kelime alternatiflerini

Aynı kelime yapısı içinde listelemektedir.  Bundan sonraki aşamada basit birparser yazarak mümkün bütün kelime alternatiflerinden mümkün bütün cümle alternatiflerini oluşturacağım.

 Daha sonraki aşamada ise müşterinin sorusuna ilişkin cevabı içeren cümleyi bir parser arasılığı ile otomatik olarak seçeceğim.  Bunu yapabilmek için müşterinin sorusunuda parçalarına ayıracak bir soru parserı yazmak gerekecek.  Ayrıca parse edilmiş bu soruyu cevap makinasının içine dinamik olarak gömmek gerekir.

 Ali Rıza SARAL


 İlk olarak bir kaç kelime örneği:

 elmalar
tanıdık
tanıdıklara
yaptırtabilememiştim

 test00.txt

 WORD(

 Root("İsim"(elma,"16107","0"))
rootWithExt(nounExt(#lar %%  % ))

 Root(not-identified(elma,"16107","0"))
rootWithExt(nounExt(#lar %%  % ))
)=elmalar

 WORD(

 Root("İsim"(tanı,"49556","0"))
rootWithExt(verbFromNounExt(<dı<k))

 Root(Fiil(tanı,"49568","0"))
rootWithExt(verbExt( :: -dı : *k))

rootWithExt(adjectiveFromVerbExt(.dık))
rootWithExt(nounFromVerbExt(<dık))
)=tanıdık

 WORD(

 Root(Fiil(tanı,"49568","0"))
rootWithExt(nounFromVerbExt(<dık<lar - a))
)=tanıdıklara

 WORD(

 Root(Fiil(yap,"55685","0"))
rootWithExt(verbExt(+tır+t+abil :: -ememiş-ti : *m))

 Root(Fiil(yaptır,"55718","0"))
rootWithExt(verbExt(+t+abil :: -ememiş-ti : *m))

 Root(Fiil(yaptırt,"55720","0"))
rootWithExt(verbExt(+abil :: -ememiş-ti : *m))
)=yaptırtabilememiştim

 İkinci olarak bunları gerçekten bir programla yaptığımı göstermesi açısından Hemingway’in ünlü romanından küçük bir pasaj:

 farelere
ve
insanlara dair

 Salinas Irmağı, Soledad kasabasının birkaç mil güneyinde, dağlık taraftaki kıyıya yakın, yüksekçe bir yerden dökülür ve buradan itibaren derinleşir ve suları yeşil bir renk alır. Suyu da ılıktır, çünkü bu dar gölcüğe gelinceye kadar, sıcak güneşin altında, sapsarı kumların
üstünden parıldaya, parıldaya kayıp akar.

 farelerInsanlar0000.txt

 WORD(

 Root("İsim"(fare,"17561","0"))
rootWithExt(nounExt(#ler %%  % &e))

 Root(not-identified(fare,"17561","0"))
rootWithExt(nounExt(#ler %%  % &e))
)=farelere

 WORD(

 Root("Bağlaç"(ve,"54481","0"))
)=ve

 WORD(

 Root("İsim"(insan,"25138","0"))
rootWithExt(nounExt(#lar %%  % &a))

 Root(not-identified(insan,"25138","0"))
rootWithExt(nounExt(#lar %%  % &a))
)=insanlara

 WORD(

 Root("Sıfat"(dair,"11873","0"))
)=dair

 WORD(
)=Salinas

 WORD(

 Root(Fiil(I,"24817","0"))
rootWithExt(nounFromVerbExt(<r<mağ - ı))

 Root(not-identified(Irmağ,"23645","0"))
rootWithExt(nounExt( %% ?ı % ))
)=Irmağı

 WORD(
)=Soledad

 WORD(

 Root("İsim"(kasaba,"28224","0"))
rootWithExt(nounExt( %% =sı % &nın))
)=kasabasının

 WORD(

 Root("Sıfat"(birkaç,"6986","0"))
)=birkaç

 WORD(

 Root("İsim"(mil,"36085","0"))

Root(not-identified(mil,"36086","0"))
)=mil

 WORD(

 Root("İsim"(güney,"21026","0"))
rootWithExt(nounExt( %% ?in % &de))
)=güneyinde

 WORD(

 Root("İsim"(dağ,"11748","0"))
rootWithExt(nounExt(#lık %%  % ))

 Root("Sıfat"(dağlık,"11827","0"))
)=dağlık

 WORD(

Root("İsim"(taraf,"49718","0"))
rootWithExt(nounExt( %%  % &ta&ki))

 Root(not-identified(taraf,"49718","0"))
rootWithExt(nounExt( %%  % &ta&ki))
)=taraftaki

 WORD(

Root(Fiil(kıy,"30272","0"))
rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;; ;.ı.y.a))

 Root("İsim"(kıyı,"30246","0"))
rootWithExt(nounExt( %%  % &y&a))

rootWithExt(verbFromNounExt(<ya))

 Root(not-identified(kıyı,"30246","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &y&a))
rootWithExt(verbFromNounExt(<ya))
)=kıyıya

 WORD(

 Root("İsim"(yak,"55147","0"))
rootWithExt(nounExt( %% ?ın % ))

 Root(Fiil(yak,"55244","0"))
rootWithExt(verbExt(+ın ::  : ))

 Root("İsim"(yakı,"55172","0"))
rootWithExt(nounExt( %% =n % ))

 Root("İsim"(yakın,"55180","0"))
Root(not-identified(yakın,"55180","0")) 

Root("Sıfat"(yakın,"55180","0"))

 Root("Zarf"(yakın,"55180","0"))

 Root(Fiil(yakın,"55202","0"))
)=yakın

 

WORD(

 

Root("İsim"(yüksek,"57690","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &çe))

 

Root(not-identified(yüksek,"57690","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &çe))

)=yüksekçe

 

WORD(

 

Root("İsim"(bir,"6880","0"))

 

Root(not-identified(bir,"6880","0"))

 

Root("Sıfat"(bir,"6880","0"))

 

Root("Zarf"(bir,"6880","0"))

)=bir

 

WORD(

 

Root("İsim"(yer,"56679","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &den))

 

Root(not-identified(yer,"56679","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &den))

)=yerden

 

WORD(

 

Root(Fiil(dök,"14537","0"))

rootWithExt(verbExt(+ül :: -ür : ))

 

Root(Fiil(dökül,"14544","0"))

rootWithExt(verbExt( :: -ür : ))

)=dökülür

 

WORD(

 

Root("Bağlaç"(ve,"54481","0"))

)=ve

 

WORD(

 

Root("İsim"(bura,"8113","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &dan))

 

Root(not-identified(bura,"8113","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &dan))

 

Root("Zarf"(buradan,"8116","0"))

)=buradan

 

WORD(

 

Root("Zarf"(itibaren,"25937","0"))

)=itibaren

 

WORD(

 

Root(Fiil(derinleş,"12989","0"))

rootWithExt(verbExt( :: -ir : ))

rootWithExt(adjectiveFromVerbExt(.ir))

rootWithExt(nounFromVerbExt(<ir))

)=derinleşir

 

WORD(

 

Root("Bağlaç"(ve,"54481","0"))

)=ve

 

WORD(

 

Root("İsim"(su,"47231","0"))

rootWithExt(nounExt(#lar %% ?ı % ))

 

Root(not-identified(su,"47231","0"))

rootWithExt(nounExt(#lar %% ?ı % ))

 

Root(Fiil(sula,"47343","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;;r ;.ı))

)=suları

 

WORD(

 

Root("İsim"(yeşil,"56813","0"))

 

Root("Sıfat"(yeşil,"56813","0"))

)=yeşil

 

WORD(

 

Root("İsim"(bir,"6880","0"))

 

Root(not-identified(bir,"6880","0"))

 

Root("Sıfat"(bir,"6880","0"))

 

Root("Zarf"(bir,"6880","0"))

)=bir

 

WORD(

 

Root("İsim"(renk,"42883","0"))

 

Root(not-identified(renk,"42883","0"))

)=renk

 

WORD(

 

Root(Fiil(al,"1898","0"))

rootWithExt(verbExt( :: -ır : ))

rootWithExt(adjectiveFromVerbExt(.ır))

rootWithExt(nounFromVerbExt(<ır))

)=alır

 

WORD(

 

Root("İsim"(Su,"47231","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &y&u))

 

Root(not-identified(Su,"47231","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &y&u))

)=Suyu

 

WORD(

)=da

 

WORD(

)=ılıktır

 

WORD(

 

Root("Bağlaç"(çünkü,"11711","0"))

)=çünkü

 

WORD(

 

Root("Sıfat"(bu,"7856","0"))

 

Root("Zamir"(bu,"7856","0"))

)=bu

 

WORD(

 

Root("İsim"(dar,"12167","0"))

 

Root(not-identified(dar,"12166","0"))

 

Root("Sıfat"(dar,"12166","0"))

 

Root("Zarf"(dar,"12166","0"))

)=dar

 

WORD(

 

Root("İsim"(göl,"20154","0"))

rootWithExt(nounExt(#cüğ %%  % &e))

 

Root(not-identified(göl,"20154","0"))

rootWithExt(nounExt(#cüğ %%  % &e))

 

Root(not-identified(gölcüğ,"20158","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &e))

)=gölcüğe

 

WORD(

 

Root(Fiil(gel,"19369","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt(in ;; ;.ceye))

 

Root("İsim"(gelin,"19328","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &ce&y&e))

rootWithExt(verbFromNounExt(ce - <ye))

 

Root(not-identified(gelin,"19328","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &ce&y&e))

rootWithExt(verbFromNounExt(ce - <ye))

 

Root(Fiil(gelin,"19346","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;; ;.ceye))

)=gelinceye

 

WORD(

 

Root("İsim"(kadar,"26475","0"))

 

Root(not-identified(kadar,"26475","0"))

 

Root("Edat"(kadar,"26475","0"))

)=kadar

 

WORD(

 

Root(Fiil(sıc,"45474","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;; ;.ak))

 

Root("İsim"(sıcak,"45444","0"))

 

Root(not-identified(sıcak,"45444","0"))

)=sıcak

 

WORD(

 

Root("İsim"(güneş,"20996","0"))

rootWithExt(nounExt( %% ?in % ))

 

Root(not-identified(güneş,"20996","0"))

rootWithExt(nounExt( %% ?in % ))

)=güneşin

 

WORD(

 

Root("İsim"(altı,"1949","0"))

rootWithExt(nounExt( %% =n % &da))

 

Root("İsim"(altın,"1955","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &da))

 

Root(not-identified(altın,"1955","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &da))

)=altında

 

WORD(

 

Root("Sıfat"(sapsarı,"44172","0"))

)=sapsarı

 

WORD(

 

Root("İsim"(kum,"32338","0"))

rootWithExt(nounExt(#lar %%  % ?ın))

 

Root(not-identified(kum,"32338","0"))

rootWithExt(nounExt(#lar %%  % ?ın))

)=kumların

 

WORD(

 

Root(not-identified(üst,"53992","0"))

rootWithExt(nounExt( %% =ün % &den))

 

Root("İsim"(üstün,"54039","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &den))

 

Root(not-identified(üstün,"54038","0"))

rootWithExt(nounExt( %%  % &den))

)=üstünden

 

WORD(

 

Root(Fiil(parılda,"40848","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;; ;.y.a))

)=parıldaya

 

WORD(

 

Root(Fiil(parılda,"40848","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;; ;.y.a))

)=parıldaya

 

WORD(

 

Root(Fiil(kay,"28826","0"))

rootWithExt(gerundFromVerbExt( ;; ;.ıp))

 

Root("İsim"(kayıp,"28783","0"))

 

Root("Sıfat"(kayıp,"28783","0"))

)=kayıp

 

WORD(

 

Root(Fiil(ak,"1311","0"))

rootWithExt(verbExt( :: -ar : ))

rootWithExt(adjectiveFromVerbExt(.ar))

rootWithExt(nounFromVerbExt(<ar))

 

Root("İsim"(akar,"1132","0"))

)=akar

,=         7 ---> %1.977 + +>

.=         2 ---> %0.565 +>

I=         1 ---> %0.282 +>

S=         3 ---> %0.847 +>

a=        43 ---> %12.147 + + + + + + + + + + + + +>

b=         7 ---> %1.977 + +>

c=         3 ---> %0.847 +>

d=        16 ---> %4.520 + + + + +>

e=        24 ---> %6.780 + + + + + + +>

f=         2 ---> %0.565 +>

g=         4 ---> %1.130 + +>

i=        16 ---> %4.520 + + + + +>

k=        17 ---> %4.802 + + + + +>

l=        18 ---> %5.085 + + + + + +>

m=         3 ---> %0.847 +>

n=        21 ---> %5.932 + + + + + +>

o=         1 ---> %0.282 +>

p=         4 ---> %1.130 + +>

r=        26 ---> %7.345 + + + + + + + +>

s=        10 ---> %2.825 + + +>

t=         6 ---> %1.695 + +>

u=         6 ---> %1.695 + +>

v=         3 ---> %0.847 +>

y=        12 ---> %3.390 + + + +>

ç=         3 ---> %0.847 +>

ğ=         3 ---> %0.847 +>

ö=         2 ---> %0.565 +>

ü=        10 ---> %2.825 + + +>

ı=        19 ---> %5.367 + + + + + +>

ş=         3 ---> %0.847 +>

  ----------

TOT#=    354

 

 

TOT WORDS#=     48

*************** WORDS referred > 0  times

             al=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          altın=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           akar=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

         birkaç=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

        buradan=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

             bu=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           dair=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

         dağlık=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          dökül=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

       derinleş=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

              d=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

            dar=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           fare=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          güney=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

         gölcüğ=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          gelin=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          güneş=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          insan=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          Irmağ=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

       itibaren=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

         kasaba=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           kıyı=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          kadar=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          kumla=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          kayıp=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

            mil=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           renk=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          Salin=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

            Sol=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           sula=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

             Su=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          sıcak=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

        sapsarı=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          taraf=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          yakın=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

         yüksek=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

            yer=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          yeşil=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

          çünkü=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

        üstünde=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

           ılık=         1 ---> %2.083 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

            bir=         2 ---> %4.167 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

        parılda=         2 ---> %4.167 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

             ve=         3 ---> %6.250 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>

  ----------

TOT#=     48