Saturday, 27 June 2015

English Parser Report & Examples

ÖNEMLİ HABER! LANGANA-e İngilizce Türkçe Otomatik Tercüme Makinası projemde ,
herşeyi altüst edecek bir gelişme oldu.  İngilizce parser'ını bitirdim.

 Temizlik, ufak tefek eksikleri tamamlamak her zaman olacak fakat Noun Phrase, Preposition Phrase, Participial Phraselerin tüm çeşitleri, Gerund Phraselerin tüm çeşitleri ve adjective(which, that) vb. diğer phraseleri amamladım.  Ayrıca çok sayıda cümle içeren conjunct (ve, veya, ; , ) 'ları
da parse ediyorum. Virgül ve and/or 'ların çeşitli halleri, örn iki isim rasında ya da fiilden sonra virgül ile isim gibi.  bunların hepsini alletmek gerekti.

Şu anda programım parser olarak çalışıyor.  Tüm phraseler, özne, nesne ve fiilleri ayrıştırıyor.  adv.'leri phraseler ile yakın ilişki olduğunda le alıyor.  Normalde adv., prep, conj.'ları phraselerin dışında belirtiyor.

Şimdi ilk iş, daha önce yapmış olduğum phrase tercümelerini devreye almak.  aha sonra OBJECT'ler için gerekli tercüme eklentisini yapmak.  Örn. Ali bana topu at! cümlesinde top nesne olduğu için -u takısını alıyor.  Bu önemli bir iş değil.

Daha sonra, bütün bu parser çıktısını yeni bir veri yapısına,(bir  Str array) koymak.  Bu veri daha sonra veri tabanına da kolaylıkla yazılacak.

Böylece elimde:
sentence[],  punctuation[] punctuationClause[],
wordtype[], structure[], clause[], fragment[] alanları oldu.

İlk satır kelime ve onun metin içindeki yazılış biçimi bilgileri, ikinci satır ise :
wordtype: kelime tipi, sözlük+cümle içindeki işlevine göre
structure: noun phrase bilgisi
clause: when,that, etc clauselarla ilgili bilgi
fragment: participial ve gerund fragmentlarla ilgili bilgi

Bu çalışmasırasında, KANDEL'in 'Pricipals of Neural Science' kitabından yaklaşık 450 cümlelik bir bölümü dönüştürmeyi esas aldım.  Bunlardan yaklaşık 150 tane zorlu örnek üzerinde yoğunlaştım.  Örneklerin hepsini burada sunmam mümkün değil.

Amacım, terüme motorunu 1-2 hafta içinde bitirip, daha sonra bunları kendi adıma açacağım bir sitede online olarak denemeye açmak.

Saygılarımla.

Ali R+

run:
Sentence=17228-------------------------------------------------------------->
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target
for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to
its rapid inactivation.
SentenceDetails=17228-------------------------------------------------------------->
sentence details-----------------------------------------------
Also  26 514
once  26 514
activated  26 514
rhodopsin  26 514
becomes  26 514
a  26 514
target  26 514
for  26 514
phosphorylation  26 514
by  26 514
a  26 514
specific  26 514
protein  26 514
kinase  26 514
opsin  26 514
kinase  26 514
the  26 514
phosphorylated  26 514
rhodopsin  26 514
then  26 514
interacts  26 514
with  26 514
a  26 514
specific  26 514
regulatory  26 514
protein  26 514
called  26 514
arrestin  26 514
leading  26 514
to  26 514
its  26 514
rapid  26 514
inactivation  26 514
preprocessing==================+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>
kinase<<<-----fix br="" unknown="" word="">kinase<<<-----fix br="" unknown="" word="">phosphorylated<<<-----fix br="" unknown="" word="">arrestin<<<-----fix br="" unknown="" word="">.S Also ||adv. manner
,S once ||+conj.
;;;;;   punctuation---> ,S
S activated ||v. t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> activated
,S rhodopsin ||n.
Noun Phrase ------------------> 3 4    rhodopsin
;;;;;   punctuation---> ,S
S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> becomes
S a ||+indef. art.
S target ||n.
Noun Phrase ------------------> 5 7    a target
SRN for ||prep.
================================================================================conjunction------> for
S phosphorylation ||n.
Preposition Phrase ------------------> 8 9   FOR phosphorylation
S by ||+prep.
S a ||+indef. art.
S specific ||a.
S protein ||n.
S kinase ||n.
,S opsin ||n.
;;;;;   punctuation---> ,S
S kinase ||n.
Preposition Phrase ------------------> 10 16   BY a specific protein kinase opsin kinase
;S the ||+def. art.
;;;;;   punctuation---> ;S
S phosphorylated ||n.
S rhodopsin ||n.
Noun Phrase ------------------> 16 19    the phosphorylated rhodopsin
S then ||+adv. manner
S interacts ||v. i.||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> interacts
S with ||+prep.
S a ||+indef. art.
S specific ||a.
S regulatory ||n.
S protein ||n.
Preposition Phrase ------------------> 22 26   WITH a specific regulatory protein
S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> called
S arrestin ||n.
Noun Phrase ------------------> 27 28    arrestin
,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> leading
;;;;;   punctuation---> ,S
S to ||+prep.
SRN its ||+poss. det.
S rapid ||a.
S inactivation ||n.
Preposition Phrase ------------------> 30 33   TO its rapid inactivation

nPH correctionssssssssss
------------------------------------
3 ,S rhodopsin ||n. nPH0 null PCl(null) fr(null)
5 S a ||+indef. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
6 S target ||n. nPH1 null PCl(null) fr(null)
8 S phosphorylation ||n. nPH0 null PCl(null) fr(null)
10 S a ||+indef. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
11 S specific ||a. nPH1 null PCl(null) fr(null)
12 S protein ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)
13 S kinase ||n. nPH3 null PCl(null) fr(null)
14 ,S opsin ||n. nPH4 null PCl(null) fr(null)
15 S kinase ||n. nPH5 null PCl(null) fr(null)
16 ;S the ||+def. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
17 S phosphorylated ||n. nPH1 null PCl(null) fr(null)
18 S rhodopsin ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)
22 S a ||+indef. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
23 S specific ||a. nPH1 null PCl(null) fr(null)
24 S regulatory ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)
25 S protein ||n. nPH3 null PCl(null) fr(null)
27 S arrestin ||n. nPH0 null PCl(null) fr(null)
30 SRN its ||+poss. det. nPH0 null PCl(null) fr(null)
31 S rapid ||a. nPH1 null PCl(null) fr(null)
32 S inactivation ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Also||adv. manner 
2=========>,,,,
, once||+conj.  {{comma0-0
 activated||v. t.  {{comma0-1
 PARTICIPIAL CONJUNCTIONAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT conj. before participle
 S activated ||v. t. null  {{comma0-1 conjpFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
1=========>,,,,
, rhodopsin ----->Noun Phrase-----> {{comma1-0 rodopsin <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 becomes||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t.  {{comma1-1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 a target ----->Noun Phrase-----> {{comma1-3 bir hedef <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 for||prep.  {{comma1-4
 phosphorylation ----->Preposition Phrase-----> {{comma1-5 phosphorylation için
 by||+prep.  {{comma1-6
 a specific protein kinase, opsin kinase ----->Preposition Phrase-----> {{comma2-1 bir özgül protein kinazı opsin kinazı  tarafından
0=========>;;;;
; the phosphorylated rhodopsin ----->Noun Phrase-----> {{comma2-4 phosphorylated rodopsini <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 then||+adv. manner  {{comma2-5
 interacts||v. i.||present t.  {{comma2-6
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 with||+prep.  {{comma2-7
 a specific regulatory protein ----->Preposition Phrase-----> {{comma2-11 bir özgül regulatory proteini  ile
 called||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling  {{comma2-12
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a nPH
 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  {{comma2-12 pprepFR0
 S arrestin ||n. nPH0  {{comma2-13 pprepFR1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 arrestin ----->Noun Phrase-----> {{comma2-13 arrestin <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
, leading||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i.  {{comma3-0
 GERUND + PREP FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT gerund prep adv prep
 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  {{comma3-0 prgprFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 to||+prep.  {{comma3-1
 its rapid inactivation ----->Preposition Phrase-----> {{comma3-4 onun hızlı inactivationına


SENTENCE DUMP---------------------------------------------->
.S also ||adv. manner null  PCl() fr(null)
,S once ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
S activated ||v. t. null  PCl({{comma0-1) fr(conjpFR0)
,S rhodopsin ||n. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)
S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t. null  PCl({{comma1-1) fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-2) fr(null)
S target ||n. nPH1  PCl({{comma1-3) fr(null)
SRN for ||prep. null  PCl({{comma1-4) fr(null)
S phosphorylation ||n. nPH0  PCl({{comma1-5) fr(null)
S by ||+prep. null  PCl({{comma1-6) fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-7) fr(null)
S specific ||a. nPH1  PCl({{comma1-8) fr(null)
S protein ||n. nPH2  PCl({{comma1-9) fr(null)
S kinase ||n. nPH3  PCl({{comma1-10) fr(null)
,S opsin ||n. nPH4  PCl({{comma2-0) fr(null)
S kinase ||n. nPH5  PCl({{comma2-1) fr(null)
;S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma2-2) fr(null)
S phosphorylated ||n. nPH1  PCl({{comma2-3) fr(null)
S rhodopsin ||n. nPH2  PCl({{comma2-4) fr(null)
S then ||+adv. manner null  PCl({{comma2-5) fr(null)
S interacts ||v. i.||present t. null  PCl({{comma2-6) fr(null)
S with ||+prep. null  PCl({{comma2-7) fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma2-8) fr(null)
S specific ||a. nPH1  PCl({{comma2-9) fr(null)
S regulatory ||n. nPH2  PCl({{comma2-10) fr(null)
S protein ||n. nPH3  PCl({{comma2-11) fr(null)
S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  PCl({{comma2-12) fr(pprepFR0)
S arrestin ||n. nPH0  PCl({{comma2-13) fr(pprepFR1)
,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  PCl({{comma3-0) fr(prgprFR0)
S to ||+prep. null  PCl({{comma3-1) fr(null)
SRN its ||+poss. det. nPH0  PCl({{comma3-2) fr(null)
S rapid ||a. nPH1  PCl({{comma3-3) fr(null)
S inactivation ||n. nPH2  PCl({{comma3-4) fr(null)
-------------------------------------------------------------->

xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to its rapid inactivation
--------------------------------------------------
0 .S also ||adv. manner null  PCl() fr(null)
2=========>,,,,
1 ,S once ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
____2 S activated ||v. t. null  PCl({{comma0-1) fr(conjpFR0)
<------ ------="" activated="" fragment="">
2=========>,,,,
________3 ,S rhodopsin ||n. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phrase="" rhodopsin="">
4 S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t. null  PCl({{comma1-1) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">____________5 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-2) fr(null)
____________6 S target ||n. nPH1  PCl({{comma1-3) fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" noun="" phrase="" target="">
7 SRN for ||prep. null  PCl({{comma1-4) fr(null)
________________8 S phosphorylation ||n. nPH0  PCl({{comma1-5) fr(null)
<------ ------="" for="" phosphorylation="" phrase="" preposition="">
9 S by ||+prep. null  PCl({{comma1-6) fr(null)
____________________10 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-7) fr(null)
____________________11 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma1-8) fr(null)
____________________12 S protein ||n. nPH2  PCl({{comma1-9) fr(null)
____________________13 S kinase ||n. nPH3  PCl({{comma1-10) fr(null)
____________________14 ,S opsin ||n. nPH4  PCl({{comma2-0) fr(null)
____________________15 S kinase ||n. nPH5  PCl({{comma2-1) fr(null)
<------ ------="" a="" by="" kinase="" opsin="" phrase="" preposition="" protein="" specific="">
=========>;;;;
________________________16 ;S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma2-2) fr(null)
________________________17 S phosphorylated ||n. nPH1  PCl({{comma2-3) fr(null)
________________________18 S rhodopsin ||n. nPH2  PCl({{comma2-4) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phosphorylated="" phrase="" rhodopsin="" the="">
19 S then ||+adv. manner null  PCl({{comma2-5) fr(null)
20 S interacts ||v. i.||present t. null  PCl({{comma2-6) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">21 S with ||+prep. null  PCl({{comma2-7) fr(null)
____________________________22 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma2-8) fr(null)
____________________________23 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma2-9) fr(null)
____________________________24 S regulatory ||n. nPH2  PCl({{comma2-10) fr(null)
____________________________25 S protein ||n. nPH3  PCl({{comma2-11) fr(null)
<------ ------="" a="" phrase="" preposition="" protein="" regulatory="" specific="" with="">
________________________________26 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  PCl({{comma2-12) fr(pprepFR0)
________________________________27 S arrestin ||n. nPH0  PCl({{comma2-13) fr(pprepFR1)
<------ ------="" arrestin="" called="" fragment="">
4=========>,,,,
____________________________________28 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  PCl({{comma3-0) fr(prgprFR0)
<------ ------="" fragment="" leading="">
29 S to ||+prep. null  PCl({{comma3-1) fr(null)
________________________________________30 SRN its ||+poss. det. nPH0  PCl({{comma3-2) fr(null)
________________________________________31 S rapid ||a. nPH1  PCl({{comma3-3) fr(null)
________________________________________32 S inactivation ||n. nPH2  PCl({{comma3-4) fr(null)
<------ ------="" inactivation="" its="" phrase="" preposition="" rapid="" to="">
#word=32
end of sentences-------------------------------------------------------------->
Total #word=32
Total #sentences=1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
SMALL EXAMPLE------------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. A very bright light closes all cGMP-gated channels, hyperpolarizing the cones to -70 mV, the equilibrium potential for K+
--------------------------------------------------
____0 .S a ||+indef. art. nPH0  PCl() fr(null)
____1 S very ||adv. manner nPH1  PCl() fr(null)
____2 S bright ||a. nPH2  PCl() fr(null)
____3 S light ||a. nPH3  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" bright="" light="" noun="" phrase="" very="">
4 S closes ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Closed||p. pr. & vb. n. Closing||v. i. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">________5 S all ||a. nPH0  PCl() fr(null)
________6 S cgmp-gated ||a. nPH1  PCl() fr(null)
________7 S channels ||n.||pl. nPH2  PCl() fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" all="" cgmp-gated="" channels="" noun="" phrase="">
4=========>,,,,
____________8 ,S hyperpolarizing ||v. null  PCl({{comma0-0) fr(prgprFR0)
____________9 SRN the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma0-1) fr(prgprFR1)
____________10 S cones ||n.||pl. nPH1  PCl({{comma0-2) fr(prgprFR2)
<------ ------="" cones="" fragment="" hyperpolarizing="" the="">
11 S to ||prep. null  PCl({{comma0-3) fr(null)
________________12 S -70 ||n. nPH0  PCl({{comma0-4) fr(null)
________________13 S mv ||n. nPH1  PCl({{comma0-5) fr(null)
<------ ------="" -70="" mv="" phrase="" preposition="" to="">
____________________14 ,S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)
____________________15 S equilibrium ||n. nPH1  PCl({{comma1-1) fr(null)
____________________16 S potential ||n. nPH2  PCl({{comma1-2) fr(null)
<------ ------="" equilibrium="" noun="" phrase="" potential="" the="">
17 S for ||+prep. null  PCl({{comma1-3) fr(null)
________________________18 S k+ ||pn. nPH0  PCl({{comma1-4) fr(null)
<------ ------="" for="" k="" phrase="" preposition="">
#word=18

REGULAR EXAMPLE----------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Light applied to the surround inhibits the cell; the most effective inhibitory stimulus is a ring of light on the entire surround
--------------------------------------------------
____0 .S light ||n. nPH0  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" light="" noun="" phrase="">
________1 S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. null  PCl() fr(pprepFR0)
<------ ------="" applied="" fragment="">
2 S to ||+prep. null  PCl() fr(null)
____________3 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________4 S surround ||n. nPH1  PCl() fr(null)
<------ ------="" phrase="" preposition="" surround="" the="" to="">
5 S inhibits ||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">________________6 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
________________7 S cell ||n. nPH1  PCl() fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" cell="" noun="" phrase="" the="">
=========>;;;;
____________________8 ;S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________________9 S most ||a. nPH1  PCl() fr(null)
____________________10 S effective ||a. nPH2  PCl() fr(null)
____________________11 S inhibitory ||a. nPH3  PCl() fr(null)
____________________12 SRN stimulus ||n. nPH4  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" effective="" inhibitory="" most="" noun="" phrase="" stimulus="" the="">
13 S is ||+reg. v.||v. i. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">________________________14 S a ||+indef. art. nPH0  PCl() fr(null)
________________________15 S ring ||n. nPH1  PCl() fr(null)
________________________16 S of ||prep. nPH2  PCl() fr(null)
________________________17 S light ||n. nPH3  PCl() fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" light="" noun="" of="" phrase="" ring="">
18 S on ||+prep. null  PCl() fr(null)
____________________________19 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________________________20 S entire ||a. nPH1  PCl() fr(null)
____________________________21 S surround ||n. nPH2  PCl() fr(null)
<------ ------="" entire="" on="" phrase="" preposition="" surround="" the="">
#word=21
HUGE EXAMPLE----------------------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Lowering the Ca2+ concentration is believed to speed up the inactivation of the visual pigments, so that the effectiveness of a given light flash in activating cGMP phosphodiesterase is reduced
--------------------------------------------------
0 .S lowering ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Lowered||p. pr. & vb. n. Lowering||v. i. null  PCl() fr(null)
____1 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____2 S ca2+ ||n. nPH1  PCl() fr(null)
____3 S concentration ||n. nPH2  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" ca2="" concentration="" noun="" phrase="" the="">
4 S is ||+reg. v.||v. i. null  PCl() fr(null)................aux or modal verb
5 S believed ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Believed||p. pr. & vb. n. Believing||v. i. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">6 S to ||to-inf. null  PCl() fr(null)inffffffffffffffffffffffff
7 S speed ||v. i.||imp. & p. p. Sped||p. pr. & vb. n. Speeding||v. t. null  PCl() fr(null)
8 S up ||+prep. null  PCl() fr(null)
________9 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
________10 S inactivation ||n. nPH1  PCl() fr(null)
________11 S of ||prep. nPH2  PCl() fr(null)
________12 S the ||+def. art. nPH3  PCl() fr(null)
________13 S visual ||a. nPH4  PCl() fr(null)
________14 S pigments ||n.||pl. nPH5  PCl() fr(null)
<------ ------="" inactivation="" of="" phrase="" pigments="" preposition="" the="" up="" visual="">
15 ,S so ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
16 S that ||+conj. null {{that0-0 PCl({{comma0-1) fr(null)
____________17 S the ||+def. art. nPH0 {{that0-1 PCl({{comma0-2) fr(null)
____________18 S effectiveness ||n. nPH1 {{that0-2 PCl({{comma0-3) fr(null)
____________19 S of ||prep. nPH2 {{that0-3 PCl({{comma0-4) fr(null)
____________20 S a ||+indef. art. nPH3 {{that0-4 PCl({{comma0-5) fr(null)
____________21 SRN given ||a. nPH4 {{that0-5 PCl({{comma0-6) fr(null)
____________22 S light ||n. nPH5 {{that0-6 PCl({{comma0-7) fr(null)
____________23 S flash ||n. nPH6 {{that0-7 PCl({{comma0-8) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" effectiveness="" flash="" given="" light="" noun="" of="" phrase="" the="">
________________24 S in ||+prep. null {{that0-8 PCl({{comma0-9) fr(prgprFR0)
________________25 S activating ||v. t. null {{that0-9 PCl({{comma0-10) fr(prgprFR1)
________________26 S cgmp ||n. nPH0 {{that0-10 PCl({{comma0-11) fr(prgprFR2)
________________27 S phosphodiesterase ||n. nPH1 {{that0-11 PCl({{comma0-12) fr(prgprFR3)
<------ ------="" activating="" cgmp="" fragment="" in="" phosphodiesterase="">
28 S is ||+reg. v.||v. i. null {{that0-12 PCl({{comma0-13) fr(null)................aux or modal verb
29 S reduced ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reduced||p. pr. & vb. n. Reducing null {{that0-13 PCl({{comma0-14) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">#word=29

COMPLEX, MULTIPLE CLAUSES-------------------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to its rapid inactivation
--------------------------------------------------
0 .S also ||adv. manner null  PCl() fr(null)
2=========>,,,,
1 ,S once ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
____2 S activated ||v. t. null  PCl({{comma0-1) fr(conjpFR0)
<------ ------="" activated="" fragment="">
2=========>,,,,
________3 ,S rhodopsin ||n. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phrase="" rhodopsin="">
4 S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t. null  PCl({{comma1-1) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">____________5 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-2) fr(null)
____________6 S target ||n. nPH1  PCl({{comma1-3) fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" noun="" phrase="" target="">
7 SRN for ||prep. null  PCl({{comma1-4) fr(null)
________________8 S phosphorylation ||n. nPH0  PCl({{comma1-5) fr(null)
<------ ------="" for="" phosphorylation="" phrase="" preposition="">
9 S by ||+prep. null  PCl({{comma1-6) fr(null)
____________________10 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-7) fr(null)
____________________11 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma1-8) fr(null)
____________________12 S protein ||n. nPH2  PCl({{comma1-9) fr(null)
____________________13 S kinase ||n. nPH3  PCl({{comma1-10) fr(null)
____________________14 ,S opsin ||n. nPH4  PCl({{comma2-0) fr(null)
____________________15 S kinase ||n. nPH5  PCl({{comma2-1) fr(null)
<------ ------="" a="" by="" kinase="" opsin="" phrase="" preposition="" protein="" specific="">
=========>;;;;
________________________16 ;S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma2-2) fr(null)
________________________17 S phosphorylated ||n. nPH1  PCl({{comma2-3) fr(null)
________________________18 S rhodopsin ||n. nPH2  PCl({{comma2-4) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phosphorylated="" phrase="" rhodopsin="" the="">
19 S then ||+adv. manner null  PCl({{comma2-5) fr(null)
20 S interacts ||v. i.||present t. null  PCl({{comma2-6) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">21 S with ||+prep. null  PCl({{comma2-7) fr(null)
____________________________22 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma2-8) fr(null)
____________________________23 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma2-9) fr(null)
____________________________24 S regulatory ||n. nPH2  PCl({{comma2-10) fr(null)
____________________________25 S protein ||n. nPH3  PCl({{comma2-11) fr(null)
<------ ------="" a="" phrase="" preposition="" protein="" regulatory="" specific="" with="">
________________________________26 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  PCl({{comma2-12) fr(pprepFR0)
________________________________27 S arrestin ||n. nPH0  PCl({{comma2-13) fr(pprepFR1)
<------ ------="" arrestin="" called="" fragment="">
4=========>,,,,
____________________________________28 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  PCl({{comma3-0) fr(prgprFR0)
<------ ------="" fragment="" leading="">
29 S to ||+prep. null  PCl({{comma3-1) fr(null)
________________________________________30 SRN its ||+poss. det. nPH0  PCl({{comma3-2) fr(null)
________________________________________31 S rapid ||a. nPH1  PCl({{comma3-3) fr(null)
________________________________________32 S inactivation ||n. nPH2  PCl({{comma3-4) fr(null)
<------ ------="" inactivation="" its="" phrase="" preposition="" rapid="" to="">
#word=32

Tuesday, 23 June 2015

Participials & Gerunds Parsing Examples

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
run:
Sentence=17291-------------------------------------------------------------->
. Light applied to the surround inhibits the cell; the most effective inhibitory
stimulus is a ring of light on the entire surround.
xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Light ----->Noun Phrase----->  ışık <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 applied||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. 
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a prep
 S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. null   pprepFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
 to||+prep. 
 the surround ----->Preposition Phrase----->  kuşatmaya
 inhibits||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 the cell ----->Noun Phrase----->  hücre <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
=========>;;;;
; the most effective inhibitory stimulus ----->Noun Phrase----->  en sonuç verici engelleyici stimulu <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 is||+reg. v.||v. i. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 a ring of light ----->Noun Phrase----->  ışığın bir zili<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 on||+prep. 
 the entire surround ----->Preposition Phrase----->  bütün kuşatmanın üstünde
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 Full dump output follows:

preprocessing==================+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>
.S Light ||n.
Noun Phrase ------------------> 0 1    Light
S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> applied
S to ||+prep.
S the ||+def. art.
S surround ||n.
Preposition Phrase ------------------> 3 5   TO the surround
S inhibits ||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> inhibits
S the ||+def. art.
S cell ||n.
Noun Phrase ------------------> 6 8    the cell
;S the ||+def. art.
;;;;;   punctuation---> ;S
S most ||a.
S effective ||a.
S inhibitory ||a.
SRN stimulus ||n.
Noun Phrase ------------------> 8 13    the most effective inhibitory stimulus
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
S a ||+indef. art.
S ring ||n.
S of ||prep.
S light ||n.
Noun Phrase ------------------> 14 18    a ring of light
S on ||+prep.
S the ||+def. art.
S entire ||a.
S surround ||n.
Preposition Phrase ------------------> 19 22   ON the entire surround
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Light ----->Noun Phrase----->  ışık <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 applied||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. 
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a prep
 S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. null   pprepFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
 to||+prep. 
 the surround ----->Preposition Phrase----->  kuşatmaya
 inhibits||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 the cell ----->Noun Phrase----->  hücre <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
=========>;;;;
; the most effective inhibitory stimulus ----->Noun Phrase----->  en sonuç verici engelleyici stimulu <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 is||+reg. v.||v. i. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 a ring of light ----->Noun Phrase----->  ışığın bir zili<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 on||+prep. 
 the entire surround ----->Preposition Phrase----->  bütün kuşatmanın üstünde


SENTENCE DUMP---------------------------------------------->
.S light ||n. nPH0  PCl() fr(null)
S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. null  PCl() fr(pprepFR0)
S to ||+prep. null  PCl() fr(null)
S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
S surround ||n. nPH1  PCl() fr(null)
S inhibits ||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. null  PCl() fr(null)
S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
S cell ||n. nPH1  PCl() fr(null)
;S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
S most ||a. nPH1  PCl() fr(null)
S effective ||a. nPH2  PCl() fr(null)
S inhibitory ||a. nPH3  PCl() fr(null)
SRN stimulus ||n. nPH4  PCl() fr(null)
S is ||+reg. v.||v. i. null  PCl() fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl() fr(null)
S ring ||n. nPH1  PCl() fr(null)
S of ||prep. nPH2  PCl() fr(null)
S light ||n. nPH3  PCl() fr(null)
S on ||+prep. null  PCl() fr(null)
S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
S entire ||a. nPH1  PCl() fr(null)
S surround ||n. nPH2  PCl() fr(null)
-------------------------------------------------------------->
#word=21
end of sentences-------------------------------------------------------------->
Total #word=21
Total #sentences=1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
run:
Sentence=17421-------------------------------------------------------------->
. These transformations of the visual signal assist higher centers in detecting weak contrasts and rapid
changes in light intensity.

xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. These transformations of the visual signal ----->Noun Phrase----->  görsel işaretin bu dönüşümleri<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 assist||v. t.||imp. & p. p. Assisted||p. pr. & vb. n. Assisting||v. i. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 higher centers ----->Noun Phrase----->  daha yüksek merkezler <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 in||+prep. 
 detecting||v. t.||imp. & p. p. Detected||p. pr. & vb. n. Detecting 
 GERUND FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT prep gerund nPH
 S in ||+prep. null   prgprFR0
 S detecting ||v. t.||imp. & p. p. Detected||p. pr. & vb. n. Detecting null   prgprFR1
 S weak ||a. nPH0   prgprFR2
 S contrasts ||n.||pl. nPH1   prgprFR3
 S and ||+conj. ||conj.!   prgprFR4
 S rapid ||a. nPH0   prgprFR5
 SRN changes ||n.||pl. nPH1   prgprFR6
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 weak contrasts ----->Noun Phrase----->  güçsüz karşıtlıklar  ????????????????? nPH count=3vCount=1
 and||+conj.! 
 rapid changes ----->Noun Phrase----->  hızlı değişmeler NPHH ANDDDDDDDDDDDD  NPHHH----------->
 ????????????????? nPH count=3vCount=1
 in||+prep. 
 light intensity ----->Preposition Phrase----->  ışık güçlülüğünin içinde

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


run:
Sentence=17073-------------------------------------------------------------->
. Therefore, light must travel through layers of other retinal neurons before striking the photoreceptors.

 xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Therefore||adv. manner 
2=========>,,,,
, light ----->Noun Phrase-----> {{comma0-0 ışık <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 must||mod. present  {{comma0-1
 travel||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Traveled||p. pr. & vb. n. Traveling||v. t.  {{comma0-2
<=============VERBBBBBBBB count status=0
 through||+prep.  {{comma0-3
 layers of other retinal neurons ----->Preposition Phrase-----> {{comma0-8 diğer retinayla ilgili neuronun tabakalarının içinden
 before||+prep. {{before0-0 {{comma0-9
 striking||v. t.||imp.||p. p. Struck||p. pr. & vb. n. Striking||v. i. {{before0-1 {{comma0-10
 GERUND FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT prep gerund nPH
 S before ||+prep. null {{before0-0 {{comma0-9 prgprFR0
 S striking ||v. t.||imp.||p. p. Struck||p. pr. & vb. n. Striking||v. i. null {{before0-1 {{comma0-10 prgprFR1
 S the ||+def. art. nPH0 {{before0-2 {{comma0-11 prgprFR2
 S photoreceptors ||n.||pl. nPH1 {{before0-3 {{comma0-12 prgprFR3
<=============VERBBBBBBBB count status=0
 the photoreceptors ----->Noun Phrase-----> {{before0-3{{comma0-12 fotoreseptörler  ????????????????? nPH count=2vCount=0

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

run:
Sentence=17070-------------------------------------------------------------->
. Cells in the pigment epithelium are filled with the black pigment melanin, which absorbs any light not captured by the retina.

 xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Cells ----->Noun Phrase----->  hücreler <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 in||+prep. 
 the pigment epithelium ----->Preposition Phrase----->  boya maddesi epitelyumunın içinde
 are||+reg. v. 
<=============PASSIVE=
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 filled||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Filled||p. pr. & vb. n. Filling||v. i. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 with||+prep. 
 the black pigment melanin ----->Preposition Phrase----->  siyah boya maddesi melanini  ile
, which||relative pron. {{which0-0 {{comma0-0
 absorbs||v. t.||imp. & p. p. Absorbed||p. pr. & vb. n. Absorbing||present t. {{which0-1 {{comma0-1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 any light ----->Noun Phrase-----> {{which0-3{{comma0-3 birisi ışık <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 not||+adv. manner {{which0-4 {{comma0-4
 captured||v. t.||imp. & p. p. Captured||p. pr. & vb. n. Capturing {{which0-5 {{comma0-5
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT with BY
 S not ||+adv. manner null {{which0-4 {{comma0-4 pbyFR0
 S captured ||v. t.||imp. & p. p. Captured||p. pr. & vb. n. Capturing null {{which0-5 {{comma0-5 pbyFR1
 S by ||+prep. null {{which0-6 {{comma0-6 pbyFR2
 S the ||+def. art. nPH0 {{which0-7 {{comma0-7 pbyFR3
 S retina ||n. nPH1 {{which0-8 {{comma0-8 pbyFR4
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 by||+prep. {{which0-6 {{comma0-6
 the retina ----->Preposition Phrase-----> {{which0-8{{comma0-8 retina  tarafından

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 run:
Sentence=17228-------------------------------------------------------------->
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target
for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to
its rapid inactivation.

 xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Also||adv. manner 
2=========>,,,,
, once||+conj.  {{comma0-0
 activated||v. t.  {{comma0-1
 PARTICIPIAL CONJUNCTIONAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT conj. before participle
 S activated ||v. t. null  {{comma0-1 conjpFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
1=========>,,,,
, rhodopsin ----->Noun Phrase-----> {{comma1-0 rodopsin <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 becomes||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t.  {{comma1-1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 a target ----->Noun Phrase-----> {{comma1-3 bir hedef <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 for||prep.  {{comma1-4
 phosphorylation ----->Preposition Phrase-----> {{comma1-5 phosphorylation için
 by||+prep.  {{comma1-6
 a specific protein kinase, opsin kinase ----->Preposition Phrase-----> {{comma2-1 bir özgül protein kinazı opsin kinazı  tarafından
=========>;;;;
; the phosphorylated rhodopsin ----->Noun Phrase-----> {{comma2-4 phosphorylated rodopsini <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 then||+adv. manner  {{comma2-5
 interacts||v. i.||present t.  {{comma2-6
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 with||+prep.  {{comma2-7
 a specific regulatory protein ----->Preposition Phrase-----> {{comma2-11 bir özgül regulatory proteini  ile
 called||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling  {{comma2-12
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a prep
 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  {{comma2-12 pprepFR0
 S arrestin ||n. nPH0  {{comma2-13 pprepFR1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 arrestin ----->Noun Phrase-----> {{comma2-13 arrestin <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
, leading||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i.  {{comma3-0
 GERUND + PREP FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT gerund prep adv prep
 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  {{comma3-0 prgprFR1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 to||+prep.  {{comma3-1
 its rapid inactivation ----->Preposition Phrase-----> {{comma3-4 onun hızlı inactivationına
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

run:
Sentence=17309-------------------------------------------------------------->
.
When illuminated, however, the cones become hyperpolarized, and the voltage-gated Ca2+ channels close, reducing the Ca2+ influx and therefore the amount of
glutamate the cells release; as a result, the on-center bipolar cells depolarize.
xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. When||adv. time {{when0-0
 illuminated||v. t.||imp. & p. p. Illuminated||p. pr. & vb. n. Illuminating||v. i. 
 PARTICIPIAL CONJUNCTIONAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT conj. before participle
 S illuminated ||v. t.||imp. & p. p. Illuminated||p. pr. & vb. n. Illuminating||v. i. null   conjpFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
, however||conj. {{however1-0 {{comma0-0
, the cones ----->Noun Phrase-----> {{however1-2{{comma1-1 koniler <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 become||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t. {{however1-3 {{comma1-2
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 hyperpolarized||v. {{however1-4 {{comma1-3
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT verb followed by a participle
 S hyperpolarized ||v. null {{however1-4 {{comma1-3 verbpFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=1
, and||+conj. {{and2-0 {{comma2-0
 the voltage-gated Ca2+ channels ----->Noun Phrase-----> {{and2-4{{comma2-4 voltage-gated ca2+ kanalları  ????????????????? nPH count=0vCount=0
 close||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Closed||p. pr. & vb. n. Closing||v. i. {{and2-5 {{comma2-5
<=============VERBBBBBBBB count status=1
, reducing||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reduced||p. pr. & vb. n. Reducing {{and2-6 {{comma3-0
  COMMA GERUND NPH FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT
 ,S reducing ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reduced||p. pr. & vb. n. Reducing null {{and2-6 {{comma3-0 prgprFR1
 S the ||+def. art. nPH0 {{and2-7 {{comma3-1 prgprFR2
 S ca2+ ||n. nPH1 {{and2-8 {{comma3-2 prgprFR3
 S influx ||n. nPH2 {{and2-9 {{comma3-3 prgprFR4
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 the Ca2+ influx ----->Noun Phrase-----> {{and2-9{{comma3-3 ca2+ istilası <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 and||+conj. {{and3-0 {{comma3-4
 therefore||conj. {{and3-1 {{comma3-5
 the amount of glutamate ----->Noun Phrase-----> {{and3-5{{comma3-9 glutamatenin miktarı<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 the cells ----->Noun Phrase-----> {{and3-7{{comma3-11 hücreler  ????????????????? nPH count=2vCount=0
 release||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Released||p. pr. & vb. n. Releasing {{and3-8 {{comma3-12
<=============VERBBBBBBBB count status=1
=========>;;;;
; as||+prep. {{and3-9 {{comma3-13
 a result ----->Preposition Phrase-----> {{and3-11{{comma3-15 bir  -den sonuçlanma  olarak
, the on-center bipolar cells ----->Noun Phrase-----> {{and3-15{{comma4-3 on-center çiftkutuplu hücreler <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 depolarize||v. t.||imp. & p. p. Depolarized||p. pr. & vb. n. Depolarizing {{and3-16 {{comma4-4
<=============VERBBBBBBBB count status=1

Participials & Gerunds Parsing Report

Güzel haber!  LANGANA-e İngilizce - Türkçe Otomatik Tercüme Makinası projemde
Participial ve Gerund (fiilimsi cümlecikleri) parse işlemi tamamlandı. 

Ligh applied to the surround deyiminde applied participial'ının aşağıda görüldüğü gibi
PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a prep olduğu otomatik olarak belirlendi.

Öte yandan aşağıdaki cümlenin ilk kısmında ÖZNE'nin ışık NESNE'nin hücre olduğu fiilin ise inhibits olduğu doğru olarak belirlendi.Aynı şekilde 2. kısımda da.  Cümlenin bütün kısımları,
noun phrase, prepositional phrase, participial fragment şeklinde parse edildi.

Şimdi yapılacak iş bu kısımları tercüme etmek ve işlevlerine göre Türkçe cümle içi sıralamaya göre dizmek... 

Yakın bir zamanda, ilk tercüme örneklerini sizlere iletmiş olacağım.

Ali R+
Not:
Aşağıdaki linkte görebileceğiniz gibi, çok karmaşık cümleleri parse edebiliyorum.


run:
Sentence=17070-------------------------------------------------------------->
. Cells in the pigment epithelium are filled with the black pigment melanin, which absorbs any light not captured by the retina.

xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
------------------------------------
____0 .S cells ||n.||pl. nPH0  PCl() fr(null)
1 S in ||+prep. null  PCl() fr(null)
________2 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
________3 S pigment ||n. nPH1  PCl() fr(null)
________4 S epithelium ||n. nPH2  PCl() fr(null)
5 S are ||+reg. v. null  PCl() fr(null)
6 S filled ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Filled||p. pr. & vb. n. Filling||v. i. null  PCl() fr(null)
7 S with ||+prep. null  PCl() fr(null)
____________8 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________9 S black ||a. nPH1  PCl() fr(null)
____________10 S pigment ||n. nPH2  PCl() fr(null)
____________11 S melanin ||n. nPH3  PCl() fr(null)
12 ,S which ||relative pron. null {{which0-0 PCl({{comma0-0) fr(null)
13 S absorbs ||v. t.||imp. & p. p. Absorbed||p. pr. & vb. n. Absorbing||present t. null {{which0-1 PCl({{comma0-1) fr(null)
________________14 S any ||a. nPH0 {{which0-2 PCl({{comma0-2) fr(null)
________________15 S light ||n. nPH1 {{which0-3 PCl({{comma0-3) fr(null)
____________________16 S not ||+adv. manner null {{which0-4 PCl({{comma0-4) fr(pbyFR0)
____________________17 S captured ||v. t.||imp. & p. p. Captured||p. pr. & vb. n. Capturing null {{which0-5 PCl({{comma0-5) fr(pbyFR1)
____________________18 S by ||+prep. null {{which0-6 PCl({{comma0-6) fr(pbyFR2)
____________________19 S the ||+def. art. nPH0 {{which0-7 PCl({{comma0-7) fr(pbyFR3)
____________________20 S retina ||n. nPH1 {{which0-8 PCl({{comma0-8) fr(pbyFR4)(Bu biraz daha eski bir çıktı.)
run:
Sentence=17291-------------------------------------------------------------->
. Light applied to the surround inhibits the cell; the most effective inhibitory
stimulus is a ring of light on the entire surround.

xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Light ----->Noun Phrase----->  ışık <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 applied||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. 
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a prep
 S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. null   pprepFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
 to||+prep. 
 the surround ----->Preposition Phrase----->  kuşatmaya
 inhibits||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 the cell ----->Noun Phrase----->  hücre <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
=========>;;;;
; the most effective inhibitory stimulus ----->Noun Phrase----->  en sonuç verici engelleyici stimulu <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 is||+reg. v.||v. i. 
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 a ring of light ----->Noun Phrase----->  ışığın bir zili<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 on||+prep. 
 the entire surround ----->Preposition Phrase----->  bütün kuşatmanın üstünde
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
You can find much more complex examples and full dump of this example below:

Monday, 15 June 2015

prepPHmanualSamples

run:
-----------Sentence 54===>
from the door
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 door ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the door
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the door ----->Preposition Phrase----->  kapıdan


-----------Sentence 55===>
from the cat
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 cat ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the cat
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the cat ----->Preposition Phrase----->  kediden


-----------Sentence 56===>
from the dog
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 dog ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the dog
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the dog ----->Preposition Phrase----->  köpekten


-----------Sentence 57===>
from the street
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 street ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the street
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the street ----->Preposition Phrase----->  sokaktan


-----------Sentence 58===>
from the blood
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 blood ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the blood
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the blood ----->Preposition Phrase----->  kandan


-----------Sentence 59===>
from the ball
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 ball ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the ball
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the ball ----->Preposition Phrase----->  toptan


-----------Sentence 60===>
from the age
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 age ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the age
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the age ----->Preposition Phrase----->  yaştan


-----------Sentence 61===>
from the mountain
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 mountain ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the mountain
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the mountain ----->Preposition Phrase----->  dağdan


-----------Sentence 62===>
from the hand
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 hand ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the hand
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the hand ----->Preposition Phrase----->  elden


-----------Sentence 63===>
from door hand
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 door ||n.
 hand ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM door hand
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 door hand ----->Preposition Phrase----->  kapı elinden


-----------Sentence 64===>
from blue hand
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 blue ||a.
 hand ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM blue hand
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 blue hand ----->Preposition Phrase----->  mavi elden


-----------Sentence 65===>
from his hand
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 his ||n.
 hand ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM his hand
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 his handPOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Preposition Phrase----->  onun elinden


-----------Sentence 66===>
from Ali's hand
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 Ali's ||poss. n.
 hand ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM Ali's hand
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 Ali's handPOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Preposition Phrase----->  alinin elinden


-----------Sentence 67===>
from the surround
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 surround ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the surround
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the surround ----->Preposition Phrase----->  kuşatmadan


-----------Sentence 68===>
from house door
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 house ||n.
 door ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM house door
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 house door ----->Preposition Phrase----->  ev kapısından


-----------Sentence 69===>
from blue door
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 blue ||a.
 door ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM blue door
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 blue door ----->Preposition Phrase----->  mavi kapıdan


-----------Sentence 70===>
from his door
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 his ||n.
 door ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM his door
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 his doorPOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Preposition Phrase----->  onun kapısından


-----------Sentence 71===>
from Ali's door
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 Ali's ||poss. n.
 door ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM Ali's door
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 Ali's doorPOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Preposition Phrase----->  alinin kapısından


-----------Sentence 72===>
from the surround of the receptive field
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 surround ||n.
 of ||prep.
 the ||def. art.
 receptive ||a.
 field ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 7   FROM the surround of the receptive field
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the surround of the receptive field ----->Preposition Phrase----->  yenilikçi tarlanın kuşatmasından


-----------Sentence 73===>
from the light
preprocessing--------------->
 from ||+prep.
 the ||def. art.
 light ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FROM the light
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 from||+prep. 
 the light ----->Preposition Phrase----->  ışıktan

BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

prepPHKANDELsamples

run:
Sentence=17290----------------------------------------------->
). On-center
ganglion cells are excited when light is directed to the center of their receptive field.
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
).S On-center ||n.
)))))   paranthesis---> ).S
SRN ganglion ||n.
S cells ||n.||pl.
Noun Phrase ------------------> 0 3    On-center ganglion cells
S are ||+reg. v.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> are
S excited ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Excited||p. pr. & vb. n. exciting
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> excited
S when ||+conj.
=============================================================subordinating conjunction------> when
..............................................................adverb clause------> when
S light ||n.
Noun Phrase ------------------> 6 7    light
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
S directed ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Directed||p. pr. & vb. n. Directing||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> directed
S to ||+prep.
S the ||+def. art.
S center ||n.
S of ||prep.
S their ||+poss. det.
S receptive ||a.
S field ||n.
Preposition Phrase ------------------> 10 16   TO the center of their receptive field

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
). On-center ganglion cellsPLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
PLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 ----->Noun Phrase----->  on-center gangliyon hücreleri
 are||+reg. v. 
 excited||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Excited||p. pr. & vb. n. exciting 
 when||+conj. {{when0-0
 light ----->Noun Phrase-----> {{when0-1 ışık
 is||+reg. v.||v. i. {{when0-2
 directed||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Directed||p. pr. & vb. n. Directing||v. i. {{when0-3
 to||+prep. {{when0-4
 the center of their receptive fieldPOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Preposition Phrase-----> {{when0-10 onların yenilikçi tarlasının merkezine

#word=15
Sentence=17291----------------------------------------------->
. Light applied to the surround inhibits the cell; the most effective inhibitory
stimulus is a ring of light on the entire surround.
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
.S Light ||n.
Noun Phrase ------------------> 0 1    Light
S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> applied
S to ||+prep.
S the ||+def. art.
S surround ||n.
Preposition Phrase ------------------> 3 5   TO the surround
S inhibits ||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> inhibits
S the ||+def. art.
S cell ||n.
Noun Phrase ------------------> 6 8    the cell
;S the ||+def. art.
;;;;;   punctuation---> ;S
S most ||a.
S effective ||a.
S inhibitory ||a.
SRN stimulus ||n.
Noun Phrase ------------------> 8 13    the most effective inhibitory stimulus
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
S a ||+indef. art.
S ring ||n.
S of ||prep.
S light ||n.
Noun Phrase ------------------> 14 18    a ring of light
S on ||+prep.
S the ||+def. art.
S entire ||a.
S surround ||n.
Preposition Phrase ------------------> 19 22   ON the entire surround

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Light ----->Noun Phrase----->  ışık
 applied||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. 
 to||+prep. 
 the surround ----->Preposition Phrase----->  kuşatmaya
 inhibits||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. 
 the cell ----->Noun Phrase----->  hücre
; the most effective inhibitory stimulusPLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 ----->Noun Phrase----->  en sonuç verici engelleyici stimulu
 is||+reg. v.||v. i. 
 a ring of light ----->Noun Phrase----->  ışığın bir zili
 on||+prep. 
 the entire surround ----->Preposition Phrase----->  bütün kuşatmanın üstünde

#word=21
Sentence=17292----------------------------------------------->
. Off-center ganglion cells are inhibited by light applied to the center of their receptive field.
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
.S Off-center ||n.
S ganglion ||n.
S cells ||n.||pl.
Noun Phrase ------------------> 0 3    Off-center ganglion cells
S are ||+reg. v.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> are
S inhibited ||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> inhibited
S by ||+prep.
S light ||n.
Preposition Phrase ------------------> 6 7   BY light
S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> applied
S to ||+prep.
S the ||+def. art.
S center ||n.
S of ||prep.
S their ||+poss. det.
S receptive ||a.
S field ||n.
Preposition Phrase ------------------> 9 15   TO the center of their receptive field

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Off-center ganglion cellsPLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
PLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 ----->Noun Phrase----->  off-center gangliyon hücreleri
 are||+reg. v. 
 inhibited||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting 
 by||+prep. 
 light ----->Preposition Phrase----->  ışık  tarafından
 applied||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. 
 to||+prep. 
 the center of their receptive fieldPOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Preposition Phrase----->  onların yenilikçi tarlasının merkezine

#word=14
Sentence=17293----------------------------------------------->
. However, their firing rate
increases for a short period of time after the light is removed; that is, they are excited when the spot of light on the center is turned off.
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
.S However ||+adv. manner
,S their ||+poss. det.
;;;;;   punctuation---> ,S
S firing ||a.
S rate ||n.
Noun Phrase ------------------> 1 4    their firing rate
SRN increases ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Increased||p. pr. & vb. n. Increasing||v. t.||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> increases
S for ||+prep.
================================================================================conjunction------> for
S a ||+indef. art.
S short ||a.
S period ||n.
S of ||+prep.
S time ||n.
Preposition Phrase ------------------> 6 11   FOR a short period of time
S after ||+prep.
=============================================================subordinating conjunction------> after
S the ||+def. art.
S light ||n.
Preposition Phrase ------------------> 12 14   AFTER the light
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
S removed ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Removed||p. pr. & vb. n. Removing||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> removed
;S that ||+conj.
;;;;;   punctuation---> ;S
..............................................................adjective clause ------> that
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
,S they ||nom. pron.
;;;;;   punctuation---> ,S
S are ||+reg. v.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> are
S excited ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Excited||p. pr. & vb. n. exciting
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> excited
S when ||+conj.
=============================================================subordinating conjunction------> when
..............................................................adverb clause------> when
S the ||+def. art.
S spot ||n.
S of ||prep.
S light ||n.
Noun Phrase ------------------> 22 26    the spot of light
S on ||+prep.
S the ||+def. art.
S center ||n.
Preposition Phrase ------------------> 27 29   ON the center
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
S turned ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Turned||p. pr. & vb. n. Turning||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> turned
S off ||prep.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. However||+adv. manner {{however0-0
, their firing ratePOSSESSIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 ----->Noun Phrase-----> {{comma0-2 onların ateş etme oranı
 increases||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Increased||p. pr. & vb. n. Increasing||v. t.||present t.  {{comma0-3
 for||+prep.  {{comma0-4
 a short period of time ----->Preposition Phrase-----> {{comma0-9 zamanın bir kısa dönemi için
 after||+prep. {{after1-0 {{comma0-10
 the light ----->Preposition Phrase-----> {{after1-2{{comma0-12 ışıktan sonra
 is||+reg. v.||v. i. {{after1-3 {{comma0-13
 removed||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Removed||p. pr. & vb. n. Removing||v. i. {{after1-4 {{comma0-14
; that||+conj. {{that2-0 {{comma0-15
 is||+reg. v.||v. i. {{that2-1 {{comma0-16
, they||nom. pron. {{that2-2 {{comma1-0
 are||+reg. v. {{that2-3 {{comma1-1
 excited||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Excited||p. pr. & vb. n. exciting {{that2-4 {{comma1-2
 when||+conj. {{when3-0 {{comma1-3
 the spot of light ----->Noun Phrase-----> {{when3-4{{comma1-7 ışığın yeri
 on||+prep. {{when3-5 {{comma1-8
 the center ----->Preposition Phrase-----> {{when3-7{{comma1-10 merkezin üstünde
 is||+reg. v.||v. i. {{when3-8 {{comma1-11
 turned||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Turned||p. pr. & vb. n. Turning||v. i. {{when3-9 {{comma1-12
 off||prep. {{when3-10 {{comma1-13

#word=31
Sentence=17294----------------------------------------------->
. Light excites an off-center
ganglion cell when it is directed to the surround of the receptive field.
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
.S Light ||n.
Noun Phrase ------------------> 0 1    Light
S excites ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Excited||p. pr. & vb. n. exciting||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> excites
S an ||+indef. art.
S off-center ||n.
SRN ganglion ||n.
S cell ||n.
Noun Phrase ------------------> 2 6    an off-center ganglion cell
S when ||+conj.
=============================================================subordinating conjunction------> when
..............................................................adverb clause------> when
S it ||nom. pron.
S is ||+reg. v.||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> is
S directed ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Directed||p. pr. & vb. n. Directing||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> directed
S to ||+prep.
S the ||+def. art.
S surround ||n.
S of ||prep.
S the ||+def. art.
S receptive ||a.
S field ||n.
Preposition Phrase ------------------> 11 17   TO the surround of the receptive field

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Light ----->Noun Phrase----->  ışık
 excites||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Excited||p. pr. & vb. n. exciting||present t. 
 an off-center ganglion cell ----->Noun Phrase----->   bir off-center gangliyon hücresi
 when||+conj. {{when0-0
 it||nom. pron. {{when0-1
 is||+reg. v.||v. i. {{when0-2
 directed||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Directed||p. pr. & vb. n. Directing||v. i. {{when0-3
 to||+prep. {{when0-4
 the surround of the receptive field ----->Preposition Phrase-----> {{when0-10 yenilikçi tarlanın kuşatmasına

#word=16
Sentence=17295----------------------------------------------->
. In both types of cells the response evoked by a ring of light on the entire surround cancels the
response evoked by light directed to the center almost completely.
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
.S In ||+prep.
S both ||a.
S types ||n.||pl.
S of ||+prep.
S cells ||n.||pl.
Preposition Phrase ------------------> 1 5   IN both types of cells
S the ||+def. art.
S response ||n.
Noun Phrase ------------------> 5 7    the response
S evoked ||v. t.||imp. & p. p. Evoked||p. pr. & vb. n. Evoking
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> evoked
S by ||+prep.
S a ||+indef. art.
S ring ||n.
S of ||prep.
S light ||n.
Preposition Phrase ------------------> 9 13   BY a ring of light
S on ||+prep.
S the ||+def. art.
S entire ||a.
S surround ||n.
Preposition Phrase ------------------> 14 17   ON the entire surround
S cancels ||v. i. & p. p. Canceled||p. pr. & vb. n. Canceling||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> cancels
S the ||+def. art.
SRN response ||n.
Noun Phrase ------------------> 18 20    the response
S evoked ||v. t.||imp. & p. p. Evoked||p. pr. & vb. n. Evoking
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> evoked
S by ||+prep.
S light ||n.
S directed ||n.
Preposition Phrase ------------------> 22 24   BY light directed
S to ||+prep.
S the ||+def. art.
S center ||n.
Preposition Phrase ------------------> 25 27   TO the center
S almost ||+adv. manner
S completely ||+adv. manner

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. In||+prep. 
 both types of cellsPLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
PLURALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 ----->Preposition Phrase----->  hücrelerin her ikisi tiplerinin içinde
 the response ----->Noun Phrase----->  yanıt
 evoked||v. t.||imp. & p. p. Evoked||p. pr. & vb. n. Evoking 
 by||+prep. 
 a ring of light ----->Preposition Phrase----->  ışığın bir zili tarafından
 on||+prep. 
 the entire surround ----->Preposition Phrase----->  bütün kuşatmanın üstünde
 cancels||v. i. & p. p. Canceled||p. pr. & vb. n. Canceling||present t. 
 the response ----->Noun Phrase----->  yanıt
 evoked||v. t.||imp. & p. p. Evoked||p. pr. & vb. n. Evoking 
 by||+prep. 
 light directed ----->Preposition Phrase----->  ışık directedi  tarafından
 to||+prep. 
 the center ----->Preposition Phrase----->  merkeze
 almost||+adv. manner 
 completely||+adv. manner 

#word=28
Sentence=17296----------------------------------------------->
. For this reason, diffuse illumination of the entire receptive field evokes only a small response in
either type of cell (Figure 26-7)
preprocessing==================++++++++++++++++++++++++++++++++>
26-7<<<-----fix br="" unknown="" word="">.S For ||+prep.
================================================================================conjunction------> for
S this ||a.
S reason ||n.
Preposition Phrase ------------------> 1 3   FOR this reason
,S diffuse ||a.
;;;;;   punctuation---> ,S
S illumination ||n.
S of ||+prep.
S the ||+def. art.
S entire ||a.
S receptive ||a.
S field ||n.
Noun Phrase ------------------> 3 10    diffuse illumination of the entire receptive field
S evokes ||v. t.||imp. & p. p. Evoked||p. pr. & vb. n. Evoking||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> evokes
S only ||adv. manner
S a ||+indef. art.
S small ||a.
S response ||n.
Noun Phrase ------------------> 12 15    a small response
S in ||+prep.
SRN either ||a.
S type ||n.
S of ||+prep.
S cell ||n.
Preposition Phrase ------------------> 16 20   IN either type of cell
S( Figure ||n.
)))))   paranthesis---> S(
S 26-7 ||n.
Noun Phrase ------------------> 21 22    26-7

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_prepPH=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. For||+prep. 
 this reason ----->Preposition Phrase----->  bu neden için
, diffuse illumination of the entire receptive field ----->Noun Phrase-----> {{comma0-6 bütün yenilikçi tarlanın yayılmış aydınlatması
 evokes||v. t.||imp. & p. p. Evoked||p. pr. & vb. n. Evoking||present t.  {{comma0-7
 only||adv. manner  {{comma0-8
 a small response ----->Noun Phrase-----> {{comma0-11 bir küçük yanıt
 in||+prep.  {{comma0-12
 either type of cell ----->Preposition Phrase-----> {{comma0-16 hücrenin ikisinden biri tipinin içinde
 (Figure||n.  {{comma0-17
 26-7 ----->Noun Phrase-----> {{comma0-18 26-7i

#word=21
end of sentences----------------------------------------------->
Total #word=146
Total #sentences=7
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)