Saturday, 27 June 2015

English Parser Report & Examples

ÖNEMLİ HABER! LANGANA-e İngilizce Türkçe Otomatik Tercüme Makinası projemde ,
herşeyi altüst edecek bir gelişme oldu.  İngilizce parser'ını bitirdim.

 Temizlik, ufak tefek eksikleri tamamlamak her zaman olacak fakat Noun Phrase, Preposition Phrase, Participial Phraselerin tüm çeşitleri, Gerund Phraselerin tüm çeşitleri ve adjective(which, that) vb. diğer phraseleri amamladım.  Ayrıca çok sayıda cümle içeren conjunct (ve, veya, ; , ) 'ları
da parse ediyorum. Virgül ve and/or 'ların çeşitli halleri, örn iki isim rasında ya da fiilden sonra virgül ile isim gibi.  bunların hepsini alletmek gerekti.

Şu anda programım parser olarak çalışıyor.  Tüm phraseler, özne, nesne ve fiilleri ayrıştırıyor.  adv.'leri phraseler ile yakın ilişki olduğunda le alıyor.  Normalde adv., prep, conj.'ları phraselerin dışında belirtiyor.

Şimdi ilk iş, daha önce yapmış olduğum phrase tercümelerini devreye almak.  aha sonra OBJECT'ler için gerekli tercüme eklentisini yapmak.  Örn. Ali bana topu at! cümlesinde top nesne olduğu için -u takısını alıyor.  Bu önemli bir iş değil.

Daha sonra, bütün bu parser çıktısını yeni bir veri yapısına,(bir  Str array) koymak.  Bu veri daha sonra veri tabanına da kolaylıkla yazılacak.

Böylece elimde:
sentence[],  punctuation[] punctuationClause[],
wordtype[], structure[], clause[], fragment[] alanları oldu.

İlk satır kelime ve onun metin içindeki yazılış biçimi bilgileri, ikinci satır ise :
wordtype: kelime tipi, sözlük+cümle içindeki işlevine göre
structure: noun phrase bilgisi
clause: when,that, etc clauselarla ilgili bilgi
fragment: participial ve gerund fragmentlarla ilgili bilgi

Bu çalışmasırasında, KANDEL'in 'Pricipals of Neural Science' kitabından yaklaşık 450 cümlelik bir bölümü dönüştürmeyi esas aldım.  Bunlardan yaklaşık 150 tane zorlu örnek üzerinde yoğunlaştım.  Örneklerin hepsini burada sunmam mümkün değil.

Amacım, terüme motorunu 1-2 hafta içinde bitirip, daha sonra bunları kendi adıma açacağım bir sitede online olarak denemeye açmak.

Saygılarımla.

Ali R+

run:
Sentence=17228-------------------------------------------------------------->
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target
for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to
its rapid inactivation.
SentenceDetails=17228-------------------------------------------------------------->
sentence details-----------------------------------------------
Also  26 514
once  26 514
activated  26 514
rhodopsin  26 514
becomes  26 514
a  26 514
target  26 514
for  26 514
phosphorylation  26 514
by  26 514
a  26 514
specific  26 514
protein  26 514
kinase  26 514
opsin  26 514
kinase  26 514
the  26 514
phosphorylated  26 514
rhodopsin  26 514
then  26 514
interacts  26 514
with  26 514
a  26 514
specific  26 514
regulatory  26 514
protein  26 514
called  26 514
arrestin  26 514
leading  26 514
to  26 514
its  26 514
rapid  26 514
inactivation  26 514
preprocessing==================+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>
kinase<<<-----fix br="" unknown="" word="">kinase<<<-----fix br="" unknown="" word="">phosphorylated<<<-----fix br="" unknown="" word="">arrestin<<<-----fix br="" unknown="" word="">.S Also ||adv. manner
,S once ||+conj.
;;;;;   punctuation---> ,S
S activated ||v. t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> activated
,S rhodopsin ||n.
Noun Phrase ------------------> 3 4    rhodopsin
;;;;;   punctuation---> ,S
S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> becomes
S a ||+indef. art.
S target ||n.
Noun Phrase ------------------> 5 7    a target
SRN for ||prep.
================================================================================conjunction------> for
S phosphorylation ||n.
Preposition Phrase ------------------> 8 9   FOR phosphorylation
S by ||+prep.
S a ||+indef. art.
S specific ||a.
S protein ||n.
S kinase ||n.
,S opsin ||n.
;;;;;   punctuation---> ,S
S kinase ||n.
Preposition Phrase ------------------> 10 16   BY a specific protein kinase opsin kinase
;S the ||+def. art.
;;;;;   punctuation---> ;S
S phosphorylated ||n.
S rhodopsin ||n.
Noun Phrase ------------------> 16 19    the phosphorylated rhodopsin
S then ||+adv. manner
S interacts ||v. i.||present t.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> interacts
S with ||+prep.
S a ||+indef. art.
S specific ||a.
S regulatory ||n.
S protein ||n.
Preposition Phrase ------------------> 22 26   WITH a specific regulatory protein
S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> called
S arrestin ||n.
Noun Phrase ------------------> 27 28    arrestin
,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvverb------> leading
;;;;;   punctuation---> ,S
S to ||+prep.
SRN its ||+poss. det.
S rapid ||a.
S inactivation ||n.
Preposition Phrase ------------------> 30 33   TO its rapid inactivation

nPH correctionssssssssss
------------------------------------
3 ,S rhodopsin ||n. nPH0 null PCl(null) fr(null)
5 S a ||+indef. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
6 S target ||n. nPH1 null PCl(null) fr(null)
8 S phosphorylation ||n. nPH0 null PCl(null) fr(null)
10 S a ||+indef. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
11 S specific ||a. nPH1 null PCl(null) fr(null)
12 S protein ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)
13 S kinase ||n. nPH3 null PCl(null) fr(null)
14 ,S opsin ||n. nPH4 null PCl(null) fr(null)
15 S kinase ||n. nPH5 null PCl(null) fr(null)
16 ;S the ||+def. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
17 S phosphorylated ||n. nPH1 null PCl(null) fr(null)
18 S rhodopsin ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)
22 S a ||+indef. art. nPH0 null PCl(null) fr(null)
23 S specific ||a. nPH1 null PCl(null) fr(null)
24 S regulatory ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)
25 S protein ||n. nPH3 null PCl(null) fr(null)
27 S arrestin ||n. nPH0 null PCl(null) fr(null)
30 SRN its ||+poss. det. nPH0 null PCl(null) fr(null)
31 S rapid ||a. nPH1 null PCl(null) fr(null)
32 S inactivation ||n. nPH2 null PCl(null) fr(null)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xtract_highSTRUCT=================>
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. Also||adv. manner 
2=========>,,,,
, once||+conj.  {{comma0-0
 activated||v. t.  {{comma0-1
 PARTICIPIAL CONJUNCTIONAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT conj. before participle
 S activated ||v. t. null  {{comma0-1 conjpFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=0
1=========>,,,,
, rhodopsin ----->Noun Phrase-----> {{comma1-0 rodopsin <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 becomes||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t.  {{comma1-1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 a target ----->Noun Phrase-----> {{comma1-3 bir hedef <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 for||prep.  {{comma1-4
 phosphorylation ----->Preposition Phrase-----> {{comma1-5 phosphorylation için
 by||+prep.  {{comma1-6
 a specific protein kinase, opsin kinase ----->Preposition Phrase-----> {{comma2-1 bir özgül protein kinazı opsin kinazı  tarafından
0=========>;;;;
; the phosphorylated rhodopsin ----->Noun Phrase-----> {{comma2-4 phosphorylated rodopsini <================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
 then||+adv. manner  {{comma2-5
 interacts||v. i.||present t.  {{comma2-6
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 with||+prep.  {{comma2-7
 a specific regulatory protein ----->Preposition Phrase-----> {{comma2-11 bir özgül regulatory proteini  ile
 called||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling  {{comma2-12
 PARTICIPIAL FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT followed by a nPH
 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  {{comma2-12 pprepFR0
 S arrestin ||n. nPH0  {{comma2-13 pprepFR1
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 arrestin ----->Noun Phrase-----> {{comma2-13 arrestin <================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
, leading||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i.  {{comma3-0
 GERUND + PREP FRAGMENTTTTTTTTTTTTTTTT gerund prep adv prep
 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  {{comma3-0 prgprFR0
<=============VERBBBBBBBB count status=1
 to||+prep.  {{comma3-1
 its rapid inactivation ----->Preposition Phrase-----> {{comma3-4 onun hızlı inactivationına


SENTENCE DUMP---------------------------------------------->
.S also ||adv. manner null  PCl() fr(null)
,S once ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
S activated ||v. t. null  PCl({{comma0-1) fr(conjpFR0)
,S rhodopsin ||n. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)
S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t. null  PCl({{comma1-1) fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-2) fr(null)
S target ||n. nPH1  PCl({{comma1-3) fr(null)
SRN for ||prep. null  PCl({{comma1-4) fr(null)
S phosphorylation ||n. nPH0  PCl({{comma1-5) fr(null)
S by ||+prep. null  PCl({{comma1-6) fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-7) fr(null)
S specific ||a. nPH1  PCl({{comma1-8) fr(null)
S protein ||n. nPH2  PCl({{comma1-9) fr(null)
S kinase ||n. nPH3  PCl({{comma1-10) fr(null)
,S opsin ||n. nPH4  PCl({{comma2-0) fr(null)
S kinase ||n. nPH5  PCl({{comma2-1) fr(null)
;S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma2-2) fr(null)
S phosphorylated ||n. nPH1  PCl({{comma2-3) fr(null)
S rhodopsin ||n. nPH2  PCl({{comma2-4) fr(null)
S then ||+adv. manner null  PCl({{comma2-5) fr(null)
S interacts ||v. i.||present t. null  PCl({{comma2-6) fr(null)
S with ||+prep. null  PCl({{comma2-7) fr(null)
S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma2-8) fr(null)
S specific ||a. nPH1  PCl({{comma2-9) fr(null)
S regulatory ||n. nPH2  PCl({{comma2-10) fr(null)
S protein ||n. nPH3  PCl({{comma2-11) fr(null)
S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  PCl({{comma2-12) fr(pprepFR0)
S arrestin ||n. nPH0  PCl({{comma2-13) fr(pprepFR1)
,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  PCl({{comma3-0) fr(prgprFR0)
S to ||+prep. null  PCl({{comma3-1) fr(null)
SRN its ||+poss. det. nPH0  PCl({{comma3-2) fr(null)
S rapid ||a. nPH1  PCl({{comma3-3) fr(null)
S inactivation ||n. nPH2  PCl({{comma3-4) fr(null)
-------------------------------------------------------------->

xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to its rapid inactivation
--------------------------------------------------
0 .S also ||adv. manner null  PCl() fr(null)
2=========>,,,,
1 ,S once ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
____2 S activated ||v. t. null  PCl({{comma0-1) fr(conjpFR0)
<------ ------="" activated="" fragment="">
2=========>,,,,
________3 ,S rhodopsin ||n. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phrase="" rhodopsin="">
4 S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t. null  PCl({{comma1-1) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">____________5 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-2) fr(null)
____________6 S target ||n. nPH1  PCl({{comma1-3) fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" noun="" phrase="" target="">
7 SRN for ||prep. null  PCl({{comma1-4) fr(null)
________________8 S phosphorylation ||n. nPH0  PCl({{comma1-5) fr(null)
<------ ------="" for="" phosphorylation="" phrase="" preposition="">
9 S by ||+prep. null  PCl({{comma1-6) fr(null)
____________________10 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-7) fr(null)
____________________11 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma1-8) fr(null)
____________________12 S protein ||n. nPH2  PCl({{comma1-9) fr(null)
____________________13 S kinase ||n. nPH3  PCl({{comma1-10) fr(null)
____________________14 ,S opsin ||n. nPH4  PCl({{comma2-0) fr(null)
____________________15 S kinase ||n. nPH5  PCl({{comma2-1) fr(null)
<------ ------="" a="" by="" kinase="" opsin="" phrase="" preposition="" protein="" specific="">
=========>;;;;
________________________16 ;S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma2-2) fr(null)
________________________17 S phosphorylated ||n. nPH1  PCl({{comma2-3) fr(null)
________________________18 S rhodopsin ||n. nPH2  PCl({{comma2-4) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phosphorylated="" phrase="" rhodopsin="" the="">
19 S then ||+adv. manner null  PCl({{comma2-5) fr(null)
20 S interacts ||v. i.||present t. null  PCl({{comma2-6) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">21 S with ||+prep. null  PCl({{comma2-7) fr(null)
____________________________22 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma2-8) fr(null)
____________________________23 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma2-9) fr(null)
____________________________24 S regulatory ||n. nPH2  PCl({{comma2-10) fr(null)
____________________________25 S protein ||n. nPH3  PCl({{comma2-11) fr(null)
<------ ------="" a="" phrase="" preposition="" protein="" regulatory="" specific="" with="">
________________________________26 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  PCl({{comma2-12) fr(pprepFR0)
________________________________27 S arrestin ||n. nPH0  PCl({{comma2-13) fr(pprepFR1)
<------ ------="" arrestin="" called="" fragment="">
4=========>,,,,
____________________________________28 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  PCl({{comma3-0) fr(prgprFR0)
<------ ------="" fragment="" leading="">
29 S to ||+prep. null  PCl({{comma3-1) fr(null)
________________________________________30 SRN its ||+poss. det. nPH0  PCl({{comma3-2) fr(null)
________________________________________31 S rapid ||a. nPH1  PCl({{comma3-3) fr(null)
________________________________________32 S inactivation ||n. nPH2  PCl({{comma3-4) fr(null)
<------ ------="" inactivation="" its="" phrase="" preposition="" rapid="" to="">
#word=32
end of sentences-------------------------------------------------------------->
Total #word=32
Total #sentences=1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
SMALL EXAMPLE------------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. A very bright light closes all cGMP-gated channels, hyperpolarizing the cones to -70 mV, the equilibrium potential for K+
--------------------------------------------------
____0 .S a ||+indef. art. nPH0  PCl() fr(null)
____1 S very ||adv. manner nPH1  PCl() fr(null)
____2 S bright ||a. nPH2  PCl() fr(null)
____3 S light ||a. nPH3  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" bright="" light="" noun="" phrase="" very="">
4 S closes ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Closed||p. pr. & vb. n. Closing||v. i. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">________5 S all ||a. nPH0  PCl() fr(null)
________6 S cgmp-gated ||a. nPH1  PCl() fr(null)
________7 S channels ||n.||pl. nPH2  PCl() fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" all="" cgmp-gated="" channels="" noun="" phrase="">
4=========>,,,,
____________8 ,S hyperpolarizing ||v. null  PCl({{comma0-0) fr(prgprFR0)
____________9 SRN the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma0-1) fr(prgprFR1)
____________10 S cones ||n.||pl. nPH1  PCl({{comma0-2) fr(prgprFR2)
<------ ------="" cones="" fragment="" hyperpolarizing="" the="">
11 S to ||prep. null  PCl({{comma0-3) fr(null)
________________12 S -70 ||n. nPH0  PCl({{comma0-4) fr(null)
________________13 S mv ||n. nPH1  PCl({{comma0-5) fr(null)
<------ ------="" -70="" mv="" phrase="" preposition="" to="">
____________________14 ,S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)
____________________15 S equilibrium ||n. nPH1  PCl({{comma1-1) fr(null)
____________________16 S potential ||n. nPH2  PCl({{comma1-2) fr(null)
<------ ------="" equilibrium="" noun="" phrase="" potential="" the="">
17 S for ||+prep. null  PCl({{comma1-3) fr(null)
________________________18 S k+ ||pn. nPH0  PCl({{comma1-4) fr(null)
<------ ------="" for="" k="" phrase="" preposition="">
#word=18

REGULAR EXAMPLE----------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Light applied to the surround inhibits the cell; the most effective inhibitory stimulus is a ring of light on the entire surround
--------------------------------------------------
____0 .S light ||n. nPH0  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" light="" noun="" phrase="">
________1 S applied ||v. t.||imp. & p. p. Applied||p. pr. & vb. n. Applying||v. i. null  PCl() fr(pprepFR0)
<------ ------="" applied="" fragment="">
2 S to ||+prep. null  PCl() fr(null)
____________3 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________4 S surround ||n. nPH1  PCl() fr(null)
<------ ------="" phrase="" preposition="" surround="" the="" to="">
5 S inhibits ||v. t.||imp. & p. p. Inhibited||p. pr. & vb. n. Inhibiting||present t. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">________________6 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
________________7 S cell ||n. nPH1  PCl() fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" cell="" noun="" phrase="" the="">
=========>;;;;
____________________8 ;S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________________9 S most ||a. nPH1  PCl() fr(null)
____________________10 S effective ||a. nPH2  PCl() fr(null)
____________________11 S inhibitory ||a. nPH3  PCl() fr(null)
____________________12 SRN stimulus ||n. nPH4  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" effective="" inhibitory="" most="" noun="" phrase="" stimulus="" the="">
13 S is ||+reg. v.||v. i. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">________________________14 S a ||+indef. art. nPH0  PCl() fr(null)
________________________15 S ring ||n. nPH1  PCl() fr(null)
________________________16 S of ||prep. nPH2  PCl() fr(null)
________________________17 S light ||n. nPH3  PCl() fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" light="" noun="" of="" phrase="" ring="">
18 S on ||+prep. null  PCl() fr(null)
____________________________19 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____________________________20 S entire ||a. nPH1  PCl() fr(null)
____________________________21 S surround ||n. nPH2  PCl() fr(null)
<------ ------="" entire="" on="" phrase="" preposition="" surround="" the="">
#word=21
HUGE EXAMPLE----------------------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Lowering the Ca2+ concentration is believed to speed up the inactivation of the visual pigments, so that the effectiveness of a given light flash in activating cGMP phosphodiesterase is reduced
--------------------------------------------------
0 .S lowering ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Lowered||p. pr. & vb. n. Lowering||v. i. null  PCl() fr(null)
____1 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
____2 S ca2+ ||n. nPH1  PCl() fr(null)
____3 S concentration ||n. nPH2  PCl() fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" ca2="" concentration="" noun="" phrase="" the="">
4 S is ||+reg. v.||v. i. null  PCl() fr(null)................aux or modal verb
5 S believed ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Believed||p. pr. & vb. n. Believing||v. i. null  PCl() fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">6 S to ||to-inf. null  PCl() fr(null)inffffffffffffffffffffffff
7 S speed ||v. i.||imp. & p. p. Sped||p. pr. & vb. n. Speeding||v. t. null  PCl() fr(null)
8 S up ||+prep. null  PCl() fr(null)
________9 S the ||+def. art. nPH0  PCl() fr(null)
________10 S inactivation ||n. nPH1  PCl() fr(null)
________11 S of ||prep. nPH2  PCl() fr(null)
________12 S the ||+def. art. nPH3  PCl() fr(null)
________13 S visual ||a. nPH4  PCl() fr(null)
________14 S pigments ||n.||pl. nPH5  PCl() fr(null)
<------ ------="" inactivation="" of="" phrase="" pigments="" preposition="" the="" up="" visual="">
15 ,S so ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
16 S that ||+conj. null {{that0-0 PCl({{comma0-1) fr(null)
____________17 S the ||+def. art. nPH0 {{that0-1 PCl({{comma0-2) fr(null)
____________18 S effectiveness ||n. nPH1 {{that0-2 PCl({{comma0-3) fr(null)
____________19 S of ||prep. nPH2 {{that0-3 PCl({{comma0-4) fr(null)
____________20 S a ||+indef. art. nPH3 {{that0-4 PCl({{comma0-5) fr(null)
____________21 SRN given ||a. nPH4 {{that0-5 PCl({{comma0-6) fr(null)
____________22 S light ||n. nPH5 {{that0-6 PCl({{comma0-7) fr(null)
____________23 S flash ||n. nPH6 {{that0-7 PCl({{comma0-8) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" effectiveness="" flash="" given="" light="" noun="" of="" phrase="" the="">
________________24 S in ||+prep. null {{that0-8 PCl({{comma0-9) fr(prgprFR0)
________________25 S activating ||v. t. null {{that0-9 PCl({{comma0-10) fr(prgprFR1)
________________26 S cgmp ||n. nPH0 {{that0-10 PCl({{comma0-11) fr(prgprFR2)
________________27 S phosphodiesterase ||n. nPH1 {{that0-11 PCl({{comma0-12) fr(prgprFR3)
<------ ------="" activating="" cgmp="" fragment="" in="" phosphodiesterase="">
28 S is ||+reg. v.||v. i. null {{that0-12 PCl({{comma0-13) fr(null)................aux or modal verb
29 S reduced ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reduced||p. pr. & vb. n. Reducing null {{that0-13 PCl({{comma0-14) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">#word=29

COMPLEX, MULTIPLE CLAUSES-------------------------------------------
xtract_engSENTENCE ARSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
---------------------------------------------------
. Also, once activated, rhodopsin becomes a target for phosphorylation by a specific protein kinase, opsin kinase; the phosphorylated rhodopsin then interacts with a specific regulatory protein called arrestin, leading to its rapid inactivation
--------------------------------------------------
0 .S also ||adv. manner null  PCl() fr(null)
2=========>,,,,
1 ,S once ||+conj. null  PCl({{comma0-0) fr(null)
____2 S activated ||v. t. null  PCl({{comma0-1) fr(conjpFR0)
<------ ------="" activated="" fragment="">
2=========>,,,,
________3 ,S rhodopsin ||n. nPH0  PCl({{comma1-0) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phrase="" rhodopsin="">
4 S becomes ||+irreg. v. neutral||+irreg. v. participle||v. i.||imp.||p. p. Become||p. pr. & vb. n. Becoming||v. t.||present t. null  PCl({{comma1-1) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">____________5 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-2) fr(null)
____________6 S target ||n. nPH1  PCl({{comma1-3) fr(null)<================OBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" a="" noun="" phrase="" target="">
7 SRN for ||prep. null  PCl({{comma1-4) fr(null)
________________8 S phosphorylation ||n. nPH0  PCl({{comma1-5) fr(null)
<------ ------="" for="" phosphorylation="" phrase="" preposition="">
9 S by ||+prep. null  PCl({{comma1-6) fr(null)
____________________10 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma1-7) fr(null)
____________________11 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma1-8) fr(null)
____________________12 S protein ||n. nPH2  PCl({{comma1-9) fr(null)
____________________13 S kinase ||n. nPH3  PCl({{comma1-10) fr(null)
____________________14 ,S opsin ||n. nPH4  PCl({{comma2-0) fr(null)
____________________15 S kinase ||n. nPH5  PCl({{comma2-1) fr(null)
<------ ------="" a="" by="" kinase="" opsin="" phrase="" preposition="" protein="" specific="">
=========>;;;;
________________________16 ;S the ||+def. art. nPH0  PCl({{comma2-2) fr(null)
________________________17 S phosphorylated ||n. nPH1  PCl({{comma2-3) fr(null)
________________________18 S rhodopsin ||n. nPH2  PCl({{comma2-4) fr(null)<================SUBJECTTTTTTTTTTTTTTTT
<------ ------="" noun="" phosphorylated="" phrase="" rhodopsin="" the="">
19 S then ||+adv. manner null  PCl({{comma2-5) fr(null)
20 S interacts ||v. i.||present t. null  PCl({{comma2-6) fr(null)<----------------------verbbbbbbbbbbb br="">21 S with ||+prep. null  PCl({{comma2-7) fr(null)
____________________________22 S a ||+indef. art. nPH0  PCl({{comma2-8) fr(null)
____________________________23 S specific ||a. nPH1  PCl({{comma2-9) fr(null)
____________________________24 S regulatory ||n. nPH2  PCl({{comma2-10) fr(null)
____________________________25 S protein ||n. nPH3  PCl({{comma2-11) fr(null)
<------ ------="" a="" phrase="" preposition="" protein="" regulatory="" specific="" with="">
________________________________26 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling null  PCl({{comma2-12) fr(pprepFR0)
________________________________27 S arrestin ||n. nPH0  PCl({{comma2-13) fr(pprepFR1)
<------ ------="" arrestin="" called="" fragment="">
4=========>,,,,
____________________________________28 ,S leading ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Leaded||p. pr. & vb. n. Leading||imp. & p. p. Led||v. i. null  PCl({{comma3-0) fr(prgprFR0)
<------ ------="" fragment="" leading="">
29 S to ||+prep. null  PCl({{comma3-1) fr(null)
________________________________________30 SRN its ||+poss. det. nPH0  PCl({{comma3-2) fr(null)
________________________________________31 S rapid ||a. nPH1  PCl({{comma3-3) fr(null)
________________________________________32 S inactivation ||n. nPH2  PCl({{comma3-4) fr(null)
<------ ------="" inactivation="" its="" phrase="" preposition="" rapid="" to="">
#word=32