Wednesday, 1 October 2014

KANDEL'in Psikiyatri kitabı için İleri Arama Aracı

KANDEL'in PRICIPLES's of NEURAL SCIENCE adlı elimdeki PDF kitabı toplam  1230 sahife.


Principles of Neural Science, 4/e
Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies,


Bu kitabı işlemeye uygun şekilde düzenleyip bir mySQL veri tabanına yükledim.  Daha sonra bir örnek olarak, aynı cümle içinde geçen iki kelime kökünü arayan bir program yaptım.


Bu programla 'manic' ve 'lithium' kelimelerinin her ikisini de içeren cümleleri yazdırdım.  İlgili
çıktı aşağıdadır.  Daha sonra her iki kelimeyi aynı vererek, yalnızca 'manic' kelimesini içeren cümleleri arattırdım.  İlgili çıktı aşağıdadır.


Kandel'in kitabını veri tabanına yüklerken yalnızca basit bir kelime kelime yüklemeden öte
cümle aidiyetini de belirlediğim için bu aramaları yaptırmak çok kolay oldu (1.5 yıllık NLP çabasından sonra (:-)


Veritabanına yükleme sırasında bilgi işlemekten öte, bilginin veri tabanında belirli bir düzen kazanması nedeni ile şimdi:


1-page num indication
2-chapter num indication
3-title-text
4-figure-text
5-paragraph num indication


bilgilerini de yine veritabanına eklemek mümkün.


Bunlardan başka:
1-wordtype  (hazırlamış olduğum Webster sözlüğü veritabanından)
2-kelime ekinin belirlenmesi (Webster'den faydalanarak)
3-idiom-deyim kontrolü (Webster'den)


Yukarıdaki bilgileri kullanarak en son aşama:
4-phrase-tümleç belirlenmesi
5-cümle içindeki fonksiyon (özne,nesne, fiil, zarf vb).


Bu aşamaların hepsi geçilince arama işlevi basit bir kelimeden öte anlama yaklaşan işlevsellliğe kavuşabilir.  Örneğin:


Ali okula gitti.
Ahmet Ali'ye gitti.


cümlelerinde Ali yer zarfı olarak aranırsa başka sonuç, özne olarak aranırsa başka sonuç çıkar.
Tabii, arama duyarlılığı bu kadar arttığında, kullanıcıyı olayın karışıklığından kurtarmak için
NLP ile yazılmış doğal dilli soruları anlayan bir kullanıcı arayüzü geliştirmek gerekir.


Bu arayüz ilk olarak, aynen yukarıdaki algoritmaları kullanarak soruyu parse ederek

Ali nereye gitti?
Ali[ÖZNE] nereye[yer zarfı-e,a] gitti[fiil-dili geçmiş]

şeklinde parse etmeli.  Buradan çıkarttığı bilgi ile hem Ali kelimesini hem de onun ÖZNE işlevinde olanını vb aramalı.


KANDEL için geliştirdiğim bu İLERİ ARAMA ARACI, her türlü kitap için belirli bir uyarlama(paragraf,başlık stilleri vb) ile kullanılabilir.


Bu aracın kitap dönüştürme kısmını kullanıcıya vermeye gerek yok.  Kullanıcı kitabını verecek ve kitabın dönüşmüş hali ile soru sorma aracı kısmını alacak.  Kitabın ilgisiz kimselerin eline geçmemesi için de bir güvenlikönlemi olacak.


Saygılarımla.


SEARH 'MANIC' and 'LITHIUM' IN THE SAME SENTENCE---------------------------------------------
run:
38765. sentence = For example, manic-
depressive illness responds to lithium, but other mental illnesses do not.
•    

39640. sentence = P.1215
P.1216
Lithium salts, first reported in the psychiatric treatment of manic-depressive illness in 1949 by John Cade, are effective in terminating manic episodes and are used
as mood stabilizers.

39641. sentence = Moreover, maintenance therapy with lithium is of significant prophylactic value in preventing or attenuating recurrent manic and, to a lesser
extent, depressive episodes.

40109. sentence = The treatment of manic psychoses by the administration of lithium salts.

BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 6 seconds)


SEARCH SENTENCES WITH 'MANIC' ONLY -----------------------------------------------
run:
2012. sentence = Most common multigenic diseases, such as diabetes, coronary artery disease, asthma, schizophrenia,
P.56
and manic-depressive disorder, are thought to represent a variety of disorders both etiologically and genetically.

2081. sentence = Similarly, bipolar affective disorder (manic-depressive illness) frequently occurs in both siblings if they are monozygotic twins, but it occurs less frequently in both
siblings if they are dizygotic twins.

3774. sentence = Zemanick MC, Strick PL, Dix RD.

38765. sentence = For example, manic-
depressive illness responds to lithium, but other mental illnesses do not.
•    

38828. sentence = Kraepelin called the second newly defined syndrome manic - depressive psychosis.

38860. sentence = In diagnosing schizophrenia it is important to exclude a disorder of mood, especially manic-depressive illness or a drug-induced psychosis resulting from the use of
amphetamine, PCP, or other psychostimulants.

38966. sentence = In 1951 this idea was tested by John Delay and Pierre Deniker, who found that a high dosage of
chlorpromazine calmed highly agitated and aggressive patients who had either schizophrenic or manic depressive symptoms.39546. sentence = Bipolar Depressive (Manic-Depressive) Disorders Give Rise to Alternating Euphoria and Depression
About 25% of patients with major depression (or two million people in the United States) will also experience a manic episode, if only a mild one.

39547. sentence = Patients who
experience both depressive and manic episodes have a distinct disorder called bipolar mood disorder.

39552. sentence = The manic episodes are characterized by an elevated, expansive, or
irritable mood lasting at least one week, together with several of the following symptoms:

39563. sentence = During the depressive phase of the bipolar disease activity is decreased, while during the manic phase it is increased.

39569. sentence = Seymour Kety, Paul Wender, and David Rosenthal extended their studies of patterns of schizophrenia in the families of adoptees (Chapter 60) to include manic-
depressive disorders.

39570. sentence = They found that the rate of mood disorders among the biological parents of adoptees with depressive or manic-depressive illness was higher
than among the adoptive parents (and higher than the rate among biological and adoptive parents of mentally healthy adoptees).

39584. sentence = In contrast, in patients with bipolar disease this region shows an
increase in activity during the manic phase of the illness.
39598. sentence = Unipolar Depressive and Manic-Depressive Disorders Can Be Treated Effectively
There are four effective treatments for unipolar and bipolar illnesses:

39625. sentence = Patients with bipolar depression occasionally become manic during treatment with either class of antidepressant drugs.

39640. sentence = P.1215
P.1216
Lithium salts, first reported in the psychiatric treatment of manic-depressive illness in 1949 by John Cade, are effective in terminating manic episodes and are used
as mood stabilizers.

39641. sentence = Moreover, maintenance therapy with lithium is of significant prophylactic value in preventing or attenuating recurrent manic and, to a lesser
extent, depressive episodes.

39952. sentence = Manic-Depressive Illness.

40109. sentence = The treatment of manic psychoses by the administration of lithium salts.

41464. sentence = There is now substantial evidence that the susceptibility to major psychotic illnessesschizophrenia and manic-depressive disordersis heritable and is due to allelic
variations.

BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 11 seconds)