Thursday, 10 December 2015

Present Participle and Gerunds(-ing form verbs) test cases and an evaluation of YANDEX

AS seen below, YANDEX has implemented only a few cases of -ing form verbs.  These also carry
the anomalies that YANDEX has from the beginning such as noun extensions etc.  You can find the test cases I produced/collected and the output of YANDEX.


NOUN
Rearing does not play a major role in the disease.    Yetiştirme hastalık büyük bir rol oynamıyor. ERROR
Even more disturbing is the estimate.       Daha da rahatsız edici olduğunu tahmin ediyoruz. ERROR
Always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual.  Her zaman daha az çalışma kılavuzu daha hafiftir herhangi bir yardımcı madde konusunda dikkatli olun. ERROR
Reading books is fun.          Kitap okumak çok eğlenceli.
He likes reading books.          Kitap okumayı seviyor.
She went shopping.           Alışverişe gitti.
I go running every morning.         Her sabah koşmaya gidiyorum.
I want to achieve it through not dying.      Ölmek ile bunu başarmak istiyorum. ERROR
Succeeding is not enough.         Başarı yeterli değil.
---------------------------------
ADJECTIVE
She looks at the rising sun.      Yükselen güneşe baktı.
Love is the big booming beat which covers up the noise of hate. Aşk nefret gürültü kapakları olan büyük patlama yendi. ERROR
All existing business models are wrong.    Tüm mevcut iş modelleri yanlış.
Look at the reading boy.       Okuma çocuk. ERROR
It was an amazing film.        İnanılmaz bir filmdi.
Dark billowing clouds often precede a storm.  Koyu dalgalı bulutlar genellikle bir fırtına koyun. ERROR
He was trapped inside the burning house.   Yanan evin içinde kapana kısılmıştı.
Many of his paintings show the setting sun.   Eserlerinin çoğu, batan güneşin göster. ERROR
We have a working television set.     Çalışan bir televizyon var.
The old laughing lady dropped by to call.   Eski gülen bir kadın aramak düştü. ERROR
The fascinating book was a thrilling read.   Büyüleyici bir kitap, heyecan verici bir okuma oldu.
The interesting story made a compelling point.  İlginç bir hikaye zorlayıcı bir işaret yaptı.
I am tired today, and my work is really tiring.  Bugün yorgun olduğumu ve işimi gerçekten çok yorucu. ERROR
My frustrating experience at the restaurant made me angry.  Restoranda sinir bozucu benim deneyim beni kızdırdı. ERROR
She was so annoying.        Çok sinir bozucu olurdu. ERROR
He is extremely annoying.       Son derece sinir bozucu olduğunu. ERROR
I am tired today, and my work is really tiring.  Bugün yorgun olduğumu ve işimi gerçekten çok yorucu. ERROR
She walked out smiling.        Dışarı süzülüp içeri girdi. ERROR
-----------------------
PREP GERUND OBJ.
Substantial progress has been made in diagnosing mental illness.    Önemli ilerleme akıl hastalığı teşhisi yapıldı. ERROR
Somewhere on this globe, every ten seconds, there is a woman giving birth to a child. Bu dünya, her on saniyede bir yerlerde, bir kadın bir çocuk doğuruyor. ERROR
Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.   Mutluluk başka bir şehirde büyük, sevgi dolu, şefkatli, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile yaşıyor. ERROR
There are many ways of breaking a heart.   Bir kalp kırma pek çok yolu vardır. ERROR
I wasted money buying this game.     Para Bu oyun satın almak için harcadım. ERROR
Don't waste time playing computer games.   Zaman bilgisayar başında oyun oynayarak harcamayın. ERROR
----------------------------
PREP GERUND PREP PHRASE
He saw his friend walking along the road.    Arkadaşıyla yolda yürürken gördü. ERROR?
I stopped believing in Santa Claus.      Noel Baba'ya inanmayı bıraktım.
My boss spends two hours a day travelling to work.  Patronum günde iki saat çalışmak için seyahat harcıyor. ERROR
He came reading around the corner.      Köşede okuma geldi. ERROR
He sat reading in the corner.       Köşede okuma oturdu. ERROR
He lay looking up at the clouds.      Bulutlara bakarak yatıyordu.
She came running towards me.       Bana doğru koşarak geldi.
I watched the birds flying away.      Kuşlar uçup gitmesini izledim. ERROR
------------------------------
MAIN OBJ GERUND
I heard someone singing.       Birinin şarkı söylediğini duydum.
I can smell something burning.      Yanan bir şeyin kokusunu alıyorum.
They've spent the whole day shopping.    Bütün gün alışveriş harcadılar. ERROR
I saw him reading.         Onu okurken gördüm.
----------------------------------
HIDDEN WITHOUT COMMA
It is a drug-induced psychosis resulting from the use of amphetamine.  İlaca bağlı bir psikoz, amfetamin kullanımından kaynaklanan.
The defects underlying most psychiatric disorders are thought to involve hormones.  Kusurları çoğu psikiyatrik bozukluklar altta yatan hormon içeriyor. ERROR
Brain images of schizophrenic patients experiencing hallucinations support this hypothesis. Şizofreni hastalarının halüsinasyon beyin görüntüleri bu hipotezi desteklemektedir.  ERROR
The negative symptoms representing the long-term outcome of positive symptoms is abundant.  Negatif belirtiler pozitif belirtiler uzun vadeli sonucunu temsil eden bol. ERROR
The only reliable clue as to cause comes from the finding that schizophrenia is due in part to a genetic abnormality.  Neden olarak güvenilir tek ipucu şizofreni genetik bir anormallik kısmen bağlı olduğunu bulmak geliyor. ERROR
Lorries coming over the bridge have to be careful of the wind.  Kamyon köprü üzerine gelen rüzgar dikkatli olmak zorunda. ERROR
Who was the girl wearing the red dress?        Kız kırmızı elbise giyen kimdi? ERROR
Students handing in their essays late will lose ten marks.   Öğrencilerin tezlerini teslim geç on işaretleri kaybedersiniz. ERROR
My mother is next to the lady wearing the red hat.     Annem kadın kırmızı şapka yer almaktadır. ERROR
Don't let him catch you reading his letters.      Onu mektuplarını okuma yakalamak izin vermeyin. ERROR
I caught him going through my bag.         Çantamı karıştırırken yakaladım.
We found some money lying on the ground.       Para yerde yatarken bulduk.
They found their mother sitting in the garden.      Anneleri bahçede otururken bulurlar. ERROR
They went laughing out into the snow.        Kar içine gülerek dışarı çıktılar.
Working in shifts, we get the grave dug by early afternoon.   Vardiyalı çalışma, mezara erken öğleden sonra tarafından kazılmış. ERROR
Looking back you realize that a very special person passed briefly through your life.  Siz geriye baktığınızda çok özel bir insan ömrü boyunca kısa bir süre geçtiğini fark ettim. ERROR
The man driving the car is a friend of mine.      Arabayı süren adam benim dostumdur.
The poem being read by the actor was written by my brother.   Şiir aktör tarafından okunduğunu kardeşim tarafından yazıldı. ERROR
The strawberries being eaten at the wedding were grown in Scotland. Çilek düğünde yenen İskoçya'da yetiştirilmiştir. ERROR
------------------------------------
COMPLEX
Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.     Açlık hissi, mutfağa gitti ve buzdolabını açtı. ERROR
Being poor, he didn't spend much on clothes.         Fakir olmak, çok elbise üzerinde harcamak istemedi. ERROR
Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.      Annesinin geleceğini bilerek, düz bırakmıştı. ERROR
He whispered, thinking his brother was still asleep.       Kardeşi hala uyuyordu düşünme diye fısıldadı. ERROR
The children, crying and exhausted, were guided out of the collapsed mine.  Çocuklar, ağlayan ve bitkin, çökmüş madenin yönlendirilmiş. ERROR
Holding the torch steadily, Merdine approached the monster.      Sürekli meşale tutan, Merdine canavar yaklaştı. ERROR
Merdine waved the torch over her head, making a great ring of white light.  Merdine kafasına meşale, beyaz ışığın büyük bir yüzük yapma el salladı. ERROR
Working in shifts, we get the grave dug by early afternoon.      Vardiyalı çalışma, mezara erken öğleden sonra tarafından kazılmış. ERROR
Walking through Sherwood Forest at sunset, we could feel an air of mystery.  Gün batımında Sherwood Ormanı yürürken, gizemli bir hava hissettik. ERROR?
I believe that laughing is the best calorie burner.        Gülmek en iyi kalori yakıcı olduğuna inanıyorum. ERROR
---------------------------------------------