Sunday, 17 July 2016

LANGANA - YANDEX Relative Clause Comparison Initial Results


LANGANA                                                            YANDEX
----------------------------------------------------------------------------------------------
The book, which is lost, was found in the library.
Kayıp edilen kitap kütüphanenin içinde bulundu.    Kayıp kitap, kütüphanede bulundu.


The house that Jack built is large. 
Ev inşa eden Jack büyük.


The library had the book that I wanted.
Kütüphane istediğim kitaba sahip oldu.      Kütüphane istediğim bir kitap vardı.


Is the old lady who lives next door, a teacher?
Gelecek kapıya yaşıyan yaşlı hanımefendi bir öğretmen midir? Yandaki, bir öğretmen yaşayan yaşlı kadın mı?


Please see those people who we met on holiday.
Tatilin üstünde karşılaştığımız şu insanları lutfen görünüz.  Tatilde tanıştığımız bu insanlar bakın.


She was the woman who you were talking to.
O ona konuşuyor olduğun kadındı.    Kiminle konuşuyordun kadındı.


The woman who we do not speak to is my teacher.
Ona konuşmadığımız kadın benim öğretmenimdir.   Konuşmak yok olan kadın öğretmenim.


Who was not the woman who you were talking to?
Ona konuşuyor olduğun kadın kim değildi?   Kim kiminle konuşuyordun kadın değil miydi?