Monday, 14 May 2018

Anlam nedir? What is meaning?


 Anlam nedir?  Anlam nasıl oluşur? 

Yeni bir şey ya da kavramla karşılaştığımızda ona bir anlam veremeyiz.  Bu ilişkilendiremediğimiz
şey başlangıçta tamamen bağımsız bir bilinmeyen olarak belleğimize yerleşir.  Bu içi boş bir ‘anlam’dır.  Daha sonra zaman içinde bu anlamsız şeyler ilgili tecrübemiz artar ya da var olan diğer anlamlı şeylerle bu bilinmeyenin ilişkisi canlanmaya başlar.  Bu gelişme giderek artar ve biz
artık bilinmeyen bu şeyi bilmeye daha doğrusu anlamaya başlarız.

Anlam bağlam içinde oluşur.  Anlamı belirleyen içinde bulunduğu bağlamdır.

Bilgisayar tasarımı açısından:  anlam başlangıçta bağlantıları olmayan içi boş bir kayıttır. Daha sonra ilk olarak, bir kelime yani o boş kayıtın temsil ettiği şey ya da etiketi  bu boş kayıta bağlanır.  Bu kelimeyle ilişkili olan kayıtlar program akışı içinde bu boş kayıta bağlanır.  Eğer dikkat edilirse, anlamın kullanılan dilden bağımsız olduğu görülür.  Başlangıçta, ilk eklenen etiket kayıt Türkçe’den başka bir dile çevrilirse o dilde anlama işlemi gerçekleşebilir.


Webster sözlüğü:
1 a: Kişinin özellikle dil aracılığı ile iletmek istediği şey.
b: Özellikle dil aracılığı ile iletilen şey.
2 ima edilen ya da kastedilen şey
webster
1 a:the thing one intends to convey especially by language.
b: the thing that is conveyed especially by language
2 something meant or intended

word reference.com
1. Olduğu kastedilen ya da gerçekten olan şey,
ifade edilen ya da belirtilen; önemlendirilen
word reference.com
1. what is intended to be or actually is,
expressed or indicated;signification

wictionary
1. Bir şeyin semboline karşı düşen değeri
2. Bir şeyi önemlendiren
3. (semantics) Bir kelime ya da cümlenin belirttiği
nesne veya kavram, veya bir cümlenin söylediği.
wictionary
1. The symbolic value of something
2. The significance of a thing.
3. (semantics) The objects or concept that a word or phrase denotes,
or which a sentence says.
Synonyms
(significance): sense anlam???
(symbolic concept): definition(semantics). tanım

free dictionary
1 a. Notasyonlanan şey, temel alınan, veya bir kelime veya cümle
ile ilişkilendirilen
b. İletilen veya kastedilen bir şey
free dictionary
1 a. The denotation, referent, or idea assocaited with a word or phrase.
b. Something that is conveyed or intended,
especially by language;sense or significance