Tuesday, 22 May 2018

Bir Yazı İşleme Robotu neler yapmalı?

Bir Yazı işleme robotu neler yapabilir?
Yazı işleyici(text processor) üst seviye gerekleri(requirements)
---------------------------------------------------------------
-Bir yazı verildiğinde buna ilişkin soruları cevaplamak
-Referans yazı verilmeden genel bir soruyu cevabını internetten arayıp
bularak cevaplamak
-periyodik yayınları otomatik olarak internetten izleyip ilgili olan
yazıları okuyup kaydetmek
-Bir yazının özetini çıkarmak
-Bir yazının anafikrini bulmak
-İki yazıyı içerik olarak karşılaştırmak(müttesebat takibi vb.)
-Verilmiş bir yarım yazıyı tamamlamak
-Belirli bir konuda yazı yazmak
-akış halindeki yazıları tarar (kanuni olarak kayıt edilen telefon,
telsiz konuşmaları) ve konuyu ya da niyeti bulur
-işlemiş olduğu yazılardan öğrenir(dilbilgisi, hikayesel olaylar,
semantic bilgi)
-hatırlar
-yazının güvenilirliğini değerlendirir
-özellikleri ve ilgi alanları kullanıcı tarafından belirlenebilir.