Wednesday, 11 November 2015

LANGANA İngilizce-Türkçe Otomatik tercüme programı IMPERATIVE test sonuçları (YANDEX ile karşılaştırmalı)

LANGANA                                                YANDEX
-------------------------------------------------------------------------------
Open.      
Açın.        Açın.  
. Open the door.      
Kapıyı açın.      Kapıyı aç!  
! Smile.      
Gülümseyin.       Gülümseme.   ERROR
. Eat.      
Yeyin.        Yemek.   ERROR
. Eat the food.      
Yiyeceği yeyin.      Yemek yemek.   ERROR
. Eat my apples.      
Benim elmalarımı yeyin.    Benim elma ye.   ERROR
. Enjoy some fresh apples.      
Biraz taze elmalar eğlenin.   ERROR Bazı taze elma tadını çıkarın.   ERROR
. You open your book.      
Siz sizin kitabınızı açarsınız.  Kitabını açın.   ERROR
. You open.      
Siz açarsınız.      Açın.  
. You open the door.      
Siz kapıyı açarsınız.    Kapıyı açın.  
. You smile.      
Siz gülümsersiniz.     Gülümsüyorsun.  
. You eat.      
Siz yersiniz.      Yemek.   ERROR
. you eat the food.      
Siz yiyeceği yersiniz.    yemek yemek.   ERROR
. You eat my apples.      
Siz benim elmalarımı yersiniz.  Benim elma yiyorsun.   ERROR
. You open your book.      
Siz sizin kitabınızı açarsınız.  Kitabını açın.   ERROR
. Help her.      
Ona yardım edin.     Ona yardım.   ERROR
. Help it.      
Ona yardım edin.     Yardım.   ERROR
. Eat it.      
Onu yeyin.       Ye.  
. Try it.      
Onu deneyin.      Bunu deneyin.   ERROR
. Break it.      
Onu kırın.       Kır.  
. Help us.      
Bize yardım edin.     Bize yardım et.  
. Help them.      
Onlara yardım edin.     Onlara yardım etmek.   ERROR
. Tell him.      
Onu anlatın.      Söyle!  
! Tell it.      
Onu anlatın.      Anlat.  
. You help her.      
Siz ona yardım edersiniz.   Ona yardım et.   ERROR
. You help it.      
Siz ona yardım edersiniz.   Sana yardım etmek.   ERROR
. You eat it.      
Siz onu yersiniz.     Ye.  
. You try it.      
Siz onu denersiniz.     Siz deneyin.  
. You break it.      
Siz onu kırarsınız.     Sen kır.  
. You help us.      
Siz bize yardım edersiniz.   Bize yardım et.   ERROR
. You help them.      
Siz onlara yardım edersiniz.  Onlara yardım edersin.  
. You tell him.      
Siz onu anlatırsınız.    Sen onu söyle.  
. You tell it.      
Siz onu anlatırsınız.    Sen söyle.   ERROR
. Eat this.      
Bunu yeyin.       Bu yemek.   ERROR
. Eat that.      
Onu yeyin.       O ye.   ERROR
. Eat those.      
Onları yeyin.      Bu yemek.   ERROR
. Eat these.      
Bunları yeyin.      Bu yemek.   ERROR
. You eat this.      
Siz bunu yersiniz.     Bu yemek.   ERROR
. You eat that.      
Siz onu yersiniz.     Yemek yemek için.   ERROR
. You eat those.      
Siz onları yersiniz.    Yenir.   ERROR
. You eat these.      
Siz bunları yersiniz.    Bu yiyorsun.   ERROR
. Stop.      
Durun.        Dur!  
! Give me the details.      
Ayrıntıları bana verin.    Bana bilgi ver!   ERROR
! Give the details to me.      
Bana ayrıntıları verin.    Bana bilgi ver!   ERROR
! Give me them.      
Onları bana verin.     Onları bana ver!  
! Give me the blue book.      
Mavi kitabı bana verin.    Bana mavi kitap ver.   ERROR
. Give me the book of science.      
Bilimin kitabını bana verin.  Bana bilim kitabı ver.   ERROR
. Speak to him.      
Ona konuşun.      Onunla konuşun!  
! Give them to me.      
Bana onları verin.     Onları bana ver!  
! Tell it to him.      
Ona onu anlatın.     Bunu ona söyle.  
. Tell this to him.      
Ona bunu anlatın.     Bunu ona söyle.  
. You tell this to him.      
Siz ona bunu anlatırsınız.   Bunu ona sen söyle.   ERROR
. Give the book to him.      
Ona kitabı verin.     Ona kitabı ver.   ERROR
. Give it to him.      
Ona onu verin.      Ona ver.   ERROR
. You speak to him.      
Siz ona konuşursunuz.    Onun gibi konuşuyorsun.   ERROR
. You give them to me.      
Siz bana onları verirsiniz.   Onları bana ver.  
. You tell it to him.      
Siz ona onu anlatırsınız.   Bunu ona söyle.  
. You tell this to him.      
Siz ona bunu anlatırsınız.   Bunu ona sen söyle.   ERROR
. You give the book to him.      
Siz ona kitabı verirsiniz.   Ona kitap ver.   ERROR
. You give it to him.      
Siz ona onu verirsiniz.    Ona istediğini verin.   ERROR
. You speak to him.      
Siz ona konuşursunuz.    Onun gibi konuşuyorsun.   ERROR
. You give them to me.      
Siz bana onları verirsiniz.   Onları bana ver.  
. You tell it to him.      
Siz ona onu anlatırsınız.   Bunu ona söyle.   ERROR
. You tell this to him.      
Siz ona bunu anlatırsınız.   Bunu ona sen söyle.   ERROR
. You give the book to him.      
Siz ona kitabı verirsiniz.   Ona kitap ver.   ERROR
. You give it to him.      
Siz ona onu verirsiniz.    Ona istediğini verin.   ERROR
. Open the door.      
Kapıyı açın.      Kapıyı açın.  
. Please open the door.      
Kapıyı lutfen açınız.    Lütfen kapıyı açın.  
. Open the door please.      
Lutfen kapıyı açınız.    Aç kapıyı lütfen.  
. Always do your homework.      
Sizin ev ödevinizi her zaman yapın. Her zaman ödevini yap.  
. Do come.      
Gelin.        Geliyor.    ERROR
. Do not go.      
Gitmeyin.       Gitmeyin.