Thursday, 14 January 2016

-ing word (gerunds and present participles) comparison with YANDEX

This is a list of testcases for LANGANA English to Turkish translator engine compared to YANDEX outputs.


LANGANA                                                                       YANDEX
------------------------------------------------------------------------------------ 


She began thinking.    
O düşünmeye başladı.        Düşünmeye başladı.
. She went working.    
O çalışmaya gitti.        Çalışmaya gitti.
. I go running every morning.    
Ben her sabah koşmaya giderim.        Her sabah koşmaya gidiyorum.
. I go walking every morning.    
Ben her sabah yürümeye giderim.        Her sabah yürüyüşe çıkıyorum.
. Reading is fun.    
Okumak oyunculuktur.        Okumak eğlencelidir.
. I wrote it by copying.    
Ben kopye etme ile onu yazdım.        Kopyalayarak yazdım.
. He wrote it carefully by copying.    
O kopye etme ile dikkatle onu yazdı.        Özenle kopyalayarak yazmış.
. I answered the questions with studying.    
Ben çalışma ile soruları cevapladım.        Çalışma soruları cevapladım.
. I answered the question without reading.    
Ben okumadan soruyu cevapladım.        Okumadan soruya cevap buldum.
. I studied without slowing.    
Ben yavaşlamadan çalıştım.        Düşürmeden okudum.
. I decided to begin studying.    
Ben çalışmaya başlamaya karar verdim.        Çalışmaya başlamaya karar verdim.
. I decided to begin working.    
Ben çalışmaya başlamaya karar verdim.        Çalışmaya başlamaya karar verdim.
. She looks at the rising sun.    
O doğan güneşe bakar.        Yükselen güneşe baktı.
. Look at the reading boy.    
Okuyan erkek çocukta bakın.        Okuma çocuk.
. The fascinating newspaper was a surprising gift.    
Etkileyen gazete bir şaşırtma armağanıydı.        Büyüleyici Gazetesi sürpriz bir hediye oldu.
. My work is really tiring.    
Benim işim gerçekten yorucudur.        Benim işim çok yorucu bir şeymiş.
. I heard someone singing.    
Ben şarkı söyleyen birisini duydum.        Birinin şarkı söylediğini duydum.
. I saw him reading.    
Ben okurken onu gördüm.        Onu okurken gördüm.
.   I can see something escaping.    
Ben kaçan bir şeyi görebilirim.        Kaçan bir şey görüyorum.
. He likes reading books.    
O kitaplar okumayı beğenir.        Kitap okumayı seviyor.
. He likes reading the history.    
O tarihi okumayı beğenir.        Tarih okumayı seviyor.
. I started studying science.    
Ben bilim çalışmaya başladım.        Fen çalışmaya başladım.
. Students like reading books.    
Öğrenciler kitaplar okumayı beğenir.        Öğrenciler kitap okumayı seviyor.
. Many students like reading books.    
Çok sayida öğrenciler kitaplar okumayı beğenir.        Birçok öğrenci kitap okumayı seviyor.
. Many students prefer reading books.    
Çok sayida öğrenciler kitaplar okumayı tercih eder.        Birçok öğrenci kitap okumayı tercih ederim.
. I wasted money buying this game.    
Ben bu oyunu satın alarak para ziyan ettim.        Para Bu oyun satın almak için harcadım.
. I threw the ball hitting me.    
Ben bana çarpan topu attım.        Topa vurmayı attım.
. Many lessons exist for learning the life.    
Çok sayida dersler hayatı öğrenmek için var olur.        Birçok hayat dersleri öğrenmek için var.
. I forgot giving the book to the teacher.    
Ben öğretmene kitabı vermeyi unuttum.        Öğretmen kitabı vermeyi unuttum.
. I forgot giving the book to him.    
Ben ona kitabı vermeyi unuttum.        O kitabı vermeyi unuttum.
.  I forgot giving him the book.        
Ben kitabı onu vermeyi unuttum.        Kitabı ona vermeyi unuttum.
. I forgot giving the teacher a book.    
Ben bir kitabı öğretmene vermeyi unuttum.        Öğretmen bir kitap vermeyi unuttum.
. I answered the questions without reading.    
Ben okumadan soruları cevapladım.        Okumadan soruları cevapladım.
. I answered the questions without reading them.    
Ben onları okumadan soruları cevapladım.        Okumadan soruları cevapladım.
. I answered the questions without listening the teacher.    
Ben öğretmeni dinlemeden soruları cevapladım.        Öğretmen dinlemeden, soruları cevapladım.
. I answered the questions without listening her.    
Ben onu dinlemeden soruları cevapladım.        Onu dinlemeden, soruları cevapladım.
.  I helped the teacher without giving her the book.    
Ben ona kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.        Kitabı ona vermeden öğretmene yardım ettim.
. I helped the teacher without giving him the book.    
Ben ona kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.        Kitabı ona vermeden öğretmene yardım ettim.
. I helped the teacher without giving the teacher the book.    
Ben öğretmene kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.        Öğretmen kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.
. I helped the teacher without giving the student the book.    
Ben öğrenciye kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.        Öğrenci kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.
. I helped the teacher without giving the book to the student.    
Ben öğrenciye kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.        Öğrenci kitabı vermeden öğretmene yardım ettim.
. The bus going is mine.    
Giden otobüs benimdir.        Otobüs gidiyor benim.
. The bus going to Ankara is mine.    
Ankaraya giden otobüs benimdir.        Otobüs Ankara'ya gidiyor benim.
. The bus going quickly is mine.    
Çabucak giden otobüs benimdir.        Otobüs hızlı gidiyor benim.
. The bus going to Ankara quickly is mine.    
Ankaraya çabucak giden otobüs benimdir.        Otobüs Ankara'ya gidiyor hızlı bir şekilde benim.
. The bus going belongs to me.    
Giden otobüs bana ait olur.        Otobüs bana ait.
. The bus going to Ankara belongs to me.    
Ankaraya giden otobüs bana ait olur.        Otobüs Ankara'ya gidiyor bana ait.
. The man holding the knife laughed.    
Bıçağı tutarak adam güldü.        Adam elinde bıçakla güldü.
. The man holding the knife loudly laughed.    
Bıçağı tutarak adam yüksek sesle güldü.        Adamın elinde bıçak yüksek sesle güldü.
. The man firmly holding the knife laughed.    
Adam bıçağı sımsıkı tutarak güldü.        Adam bıçağı sıkıca tutarak güldü.
. The man holding the knife in his hand laughed.    
Onun elinin içinde bıçağı tutan adam güldü.        Adam elindeki bıçağı tutan güldü.
. The man throwing the ball will run.    
Topu atarak adam koşacak.        Adam topu atmaya çalışır.
. The man throwing the ball with speed will run.    
Hız ile topu atan adam koşacak.        Adam hız ile topu atmaya çalışır.
. The man giving me the ball quickly will run.    
Topu bana veren adam çabucak koşacak.        Adam bana topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The man giving the ball to me quickly will run.    
Bana topu veren adam çabucak koşacak.        Adam bana topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The man giving me the ball will run.    
Topu bana veren adam koşacak.        Adam topu bana vermeye çalışır.
. The old man giving me the ball will run.    
Topu bana veren yaşlı adam koşacak.        Yaşlı adam bana pas vermeye çalışır.
. The very old man giving me the ball will run.    
Topu bana veren çok yaşlı adam koşacak.        Çok yaşlı adam bana pas vermeye çalışır.
. The science teacher giving me the book will run.    
Kitabı bana veren bilim öğretmeni koşacak.        Fen öğretmenim Bana kitap vermeye çalışır.
. The man giving me the white ball will run.    
Beyaz topu bana veren adam koşacak.        Adam bana beyaz topu vererek çalışır.
. The man giving me the foot ball will run.    
Ayak topunu bana veren adam koşacak.        Adam bana ayak topu vererek çalışır.
. The man giving me the very white ball will run.    
Çok beyaz topu bana veren adam koşacak.        Adam bana çok beyaz topu vererek çalışır.
. The man giving me the ball quickly will run.    
Topu bana veren adam çabucak koşacak.        Adam bana topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The man giving the ball to me quickly will run.    
Bana topu veren adam çabucak koşacak.        Adam bana topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The man helping me will run.    
Bana yardım eden adam koşacak.        Adam bana yardım etmeye çalışır.
. The man giving me this will run.    
Bunu bana veren adam koşacak.        Adam bana bunu vermeye çalışır.
. The man helping me quickly disappeared.    
Bana yardım eden adam çabucak gözden kayboldu.        Adam bana yardım hızlı bir şekilde ortadan kayboldu.
. The man giving me me will run.    
Beni bana veren adam koşacak.        Adam bana vermeye çalışır.
. The man giving me you will run.    
Sizi bana veren adam koşacak.        Adam sana vermeye çalışır.
. The man giving me him will run.    
Onu bana veren adam koşacak.        Adam bana onu vermeye çalışır.
. The man giving me her will run.    
Onu bana veren adam koşacak.        Adam bana onu vermeye çalışır.
. The man giving me it will run.    
Onu bana veren adam koşacak.        Adam bana verdiğin çalışır.
. The man giving me us will run.    
Bizi bana veren adam koşacak.        Adam bize vermeye çalışır.
. The man giving me them will run.    
Onları bana veren adam koşacak.        Adam beni durdurmaya çalışacak.
. The man giving the teacher a ball will run.    
Bir topu öğretmene veren adam koşacak.        Adam öğretmen bir top vererek çalışır.
. The man giving a teacher the ball will run.    
Topu bir öğretmene veren adam koşacak.        Adam bir öğretmen topu vererek çalışır.
. The man giving the ball to the teacher will run.    
Öğretmene topu veren adam koşacak.        Adam öğretmen topu vererek çalışır.
. The man giving the teacher the ball quickly will run.    
Topu öğretmene veren adam çabucak koşacak.        Adam öğretmen topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The man giving the ball to the teacher quickly will run.    
Öğretmene topu veren adam çabucak koşacak.        Adam öğretmen topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The tall man giving the science teacher the foot ball will run.    
Ayak topunu bilim öğretmenine veren uzun boylu adam koşacak.        Uzun boylu adam Fen öğretmeni ayak topu vererek çalışır.
. The tall man giving the old teacher the new ball will run.    
Yeni topu yaşlı öğretmene veren uzun boylu adam koşacak.        Uzun boylu adam eski öğretmen yeni topu vererek çalışır.
. The man giving the teacher the examples will run.    
Örnekleri öğretmene veren adam koşacak.        Adam öğretmen örnekler vererek çalışır.
. The teachers giving the students the balls will run.    
Topları öğrencilere veren öğretmenler koşacak.        Öğretmenler öğrencilere topları vermeye çalışır.
. My father giving the teacher the book will run.    
Kitabı öğretmene veren benim papazım koşacak.        Babam öğretmen kitabı vererek çalışır.
. The man giving my teacher the ball will run.    
Topu benim öğretmenime veren adam koşacak.        Adam öğretmenim topu vererek çalışır.
. The man giving teacher's student the ball will run.    
Topu öğretmenin öğrencisine veren adam koşacak.        Adam öğretmen öğrenci topu vererek çalışır.
. My sister giving teacher's student the ball will run.    
Topu öğretmenin öğrencisine veren benim kız kardeşim koşacak.        Kız kardeşim öğretmen öğrenci topu vererek çalışır.
. The man giving the teacher a ball will run.    
Bir topu öğretmene veren adam koşacak.        Adam öğretmen bir top vererek çalışır.
. The man giving a teacher the ball will run.    
Topu bir öğretmene veren adam koşacak.        Adam bir öğretmen topu vererek çalışır.
. The man giving the ball to the teacher will run.    
Öğretmene topu veren adam koşacak.        Adam öğretmen topu vererek çalışır.
. The man giving the teacher the ball quickly will run.    
Topu öğretmene veren adam çabucak koşacak.        Adam öğretmen topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The man giving the ball to the teacher quickly will run.    
Öğretmene topu veren adam çabucak koşacak.        Adam öğretmen topu vererek hızlı bir şekilde çalışır.
. The tall man giving the science teacher the foot ball will run.    
Ayak topunu bilim öğretmenine veren uzun boylu adam koşacak.        Uzun boylu adam Fen öğretmeni ayak topu vererek çalışır.
. The tall man giving the old teacher the new ball will run.    
Yeni topu yaşlı öğretmene veren uzun boylu adam koşacak.        Uzun boylu adam eski öğretmen yeni topu vererek çalışır.
. The man giving the teacher the examples will run.    
Örnekleri öğretmene veren adam koşacak.        Adam öğretmen örnekler vererek çalışır.
. The teachers giving the students the balls will run.    
Topları öğrencilere veren öğretmenler koşacak.        Öğretmenler öğrencilere topları vermeye çalışır.
. My father giving the teacher the book will run.    
Kitabı öğretmene veren benim papazım koşacak.        Babam öğretmen kitabı vererek çalışır.
. The man giving my teacher the ball will run.    
Topu benim öğretmenime veren adam koşacak.        Adam öğretmenim topu vererek çalışır.
. The man giving teacher's student the ball will run.    
Topu öğretmenin öğrencisine veren adam koşacak.        Adam öğretmen öğrenci topu vererek çalışır.
. My sister giving teacher's student the ball will run.    
Topu öğretmenin öğrencisine veren benim kız kardeşim koşacak.        Kız kardeşim öğretmen öğrenci topu vererek çalışır.
 Frankly giving the book to me is good.    
Bana açıkça kitabı vermek iyidir.        Açıkçası kitabı bana vermek faydalıdır.
. Frankly giving me it is good.    
Onu bana vermek açıkça iyidir.        Açıkçası ben vermek faydalıdır.
. Frankly reading the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi okumak iyidir.        Açıkçası gazete okumak iyidir.
. Frankly reading a newspaper is good.    
Açıkça bir gazeteyi okumak iyidir.        Açıkçası gazete okumak iyidir.
. Frankly reading newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi okumak iyidir.        Açıkçası gazete okumak iyidir.
. Frankly reading newspapers is good.    
Açıkça gazeteleri okumak iyidir.        Açıkçası, gazete okumaktan iyidir.
. Frankly reading old newspapers is good.    
Açıkça yaşlı gazeteleri okumak iyidir.        Açıkçası eski gazete okumak iyidir.
. Frankly reading science newspapers is good.    
Açıkça bilim gazetelerini okumak iyidir.        Açıkçası bilim, gazete okumaktan iyidir.
. Frankly reading a science newspaper is good.    
Açıkça bir bilim gazetesini okumak iyidir.        Açıkçası bilim gazete okumak iyidir.
. Frankly reading the science newspaper is good.    
Açıkça bilim gazetesini okumak iyidir.        Açıkçası bilim gazete okumak iyidir.
. Frankly reading my newspaper is good.    
Açıkça benim gazetemi okumak iyidir.        Açıkçası benim gazete okumak iyidir.
. Frankly reading the teacher's newspaper is good.    
Açıkça öğretmenin gazetesini okumak iyidir.        Açıkçası öğretmenin gazete okumak iyidir.
. Frankly giving the teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Frankly giving the teacher a newspaper is good.        
Açıkça bir gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen bir gazete vermek faydalıdır.
. Frankly giving the teacher a science newspaper is good.    
Açıkça bir bilim gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen bilim bir gazete vermek faydalıdır.
. Frankly giving the teacher the science newspaper is good.    
Açıkça bilim gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Frankly giving the teacher my newspaper is good.    
Açıkça benim gazetemi öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen gazetemi vermek faydalıdır.
. Frankly giving the teacher the teacher's newspaper is good.    
Açıkça öğretmenin gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Frankly giving the teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Frankly giving a teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi bir öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası bir öğretmen vererek Gazetesi iyidir.
. Frankly giving teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen veren gazete iyidir.
. Frankly giving teachers the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi öğretmenlere vermek iyidir.        Açıkçası öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Frankly giving the old teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi yaşlı öğretmene vermek iyidir.        Açıkçası eski öğretmen veren gazete iyidir.
. Frankly giving old teachers the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi yaşlı öğretmenlere vermek iyidir.        Açıkçası, eski öğretmenlerin gazete vermek faydalıdır.
. Frankly giving the science teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi bilim öğretmenine vermek iyidir.        Açıkçası Fen hocası veren gazete iyidir.
. Frankly giving my teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi benim öğretmenime vermek iyidir.        Açıkçası öğretmenim veren gazete iyidir.
. Frankly giving the student's teacher the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi öğrencinin öğretmenine vermek iyidir.        Açıkçası öğrenci öğretmen veren gazete iyidir.
. Frankly giving me the newspaper is good.    
Açıkça gazeteyi bana vermek iyidir.        Açıkçası bana gazete vermek faydalıdır.
. Frankly giving me a newspaper is good.        
Açıkça bir gazeteyi bana vermek iyidir.        Açıkçası bana bir gazete vermek faydalıdır.
. Frankly giving me a science newspaper is good.    
Açıkça bir bilim gazetesini bana vermek iyidir.        Açıkçası beni bilim bir gazete vermek faydalıdır.
. Frankly giving me the science newspaper is good.    
Açıkça bilim gazetesini bana vermek iyidir.        Açıkçası bana bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Frankly giving me my newspaper is good.    
Açıkça benim gazetemi bana vermek iyidir.        Açıkçası benim gazetem vermek faydalıdır.
. Frankly giving me the teacher's newspaper is good.    
Açıkça öğretmenin gazetesini bana vermek iyidir.        Açıkçası bana öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Quickly giving the newspaper to me is good.    
Bana çabucak gazeteyi vermek iyidir.        Çabuk bana gazete vermek faydalıdır.
. Quickly giving a newspaper to me is good.    
Bana çabucak bir gazeteyi vermek iyidir.        Çabuk bana bir gazete vermek faydalıdır.
. Quickly giving newspaper to me is good.    
Bana çabucak gazeteyi vermek iyidir.        Çabuk bana gazete vermek faydalıdır.
. Quickly giving newspapers to me is good.    
Bana çabucak gazeteleri vermek iyidir.        Çabuk bana gazete vermek faydalıdır.
. Quickly giving the old newspaper to me is good.    
Bana çabucak yaşlı gazeteyi vermek iyidir.        Çabuk bana eski gazete vermek faydalıdır.
. Quickly giving old newspapers to me is good.    
Bana çabucak yaşlı gazeteleri vermek iyidir.        Çabuk bana eski gazete vermek faydalıdır.
. Quickly giving the science newspaper to me is good.    
Bana çabucak bilim gazetesini vermek iyidir.        Çabuk bana bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Quickly giving my newspaper to me is good.    
Bana çabucak benim gazetemi vermek iyidir.        Çabuk bana gazetemi vermek faydalıdır.
. Quickly giving the student's newspaper to me is good.    
Bana çabucak öğrencinin gazetesini vermek iyidir.        Çabuk bana öğrenci Gazetesi vermekten iyidir.
. Reading is good.    
Okumak iyidir.        Okumak iyidir.
. Reading the newspaper is good.    
Gazeteyi okumak iyidir.        Gazete okumak iyidir.
. Reading a newspaper is good.    
Bir gazeteyi okumak iyidir.        Gazete okumak iyidir.
. Reading newspaper is good.    
Gazeteyi okumak iyidir.        Gazete okumak iyidir.
. Reading newspapers is good.    
Gazeteleri okumak iyidir.        Gazete okumak iyidir.
. Reading old newspapers is good.    
Yaşlı gazeteleri okumak iyidir.        Eski gazete okumak iyidir.
. Reading science newspapers is good.    
Bilim gazetelerini okumak iyidir.        Bilim, gazete okumaktan iyidir.
. Reading the science newspaper is good.    
Bilim gazetesini okumak iyidir.        Bilim gazete okumak iyidir.
. Reading a science newspaper is good.    
Bir bilim gazetesini okumak iyidir.        Bilim gazete okumak iyidir.
. Reading my newspaper is good.    
Benim gazetemi okumak iyidir.        Benim gazete okumak iyidir.
. Reading teacher's newspaper is good.    
Öğretmenin gazetesini okumak iyidir.        Öğretmen gazete okumak iyidir.
. Reading his newspaper is good.    
Onun gazetesini okumak iyidir.        Onun gazete okumak iyidir.
. Reading Npaper is good.    
Npaperi okumak iyidir.        Npaper okuma iyidir.
. Helping me is good.    
Bana yardım etmek iyidir.        Bana yardım etmek iyidir.
. Helping you is good.    
Size yardım etmek iyidir.        Sana yardım etmek iyidir.
. Helping him is good.    
Ona yardım etmek iyidir.        Ona yardım etmek iyidir.
. Helping her is good.    
Ona yardım etmek iyidir.        Ona yardım etmek iyidir.
. Helping it is good.    
Ona yardım etmek iyidir.        Yardım iyidir.
. Helping us is good.    
Bize yardım etmek iyidir.        Bize yardım etmek iyidir.
. Helping them is good.    
Onlara yardım etmek iyidir.        Onlara yardım etmek iyidir.
. Giving the newspaper to me is good.    
Bana gazeteyi vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to you is good.    
Size gazeteyi vermek iyidir.        Size gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to him is good.    
Ona gazeteyi vermek iyidir.        Ona gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to her is good.    
Ona gazeteyi vermek iyidir.        Ona gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to it is good.    
Ona gazeteyi vermek iyidir.        Bunun için gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to us is good.    
Bize gazeteyi vermek iyidir.        Bize gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to them is good.    
Onlara gazeteyi vermek iyidir.        Onlara gazete vermek faydalıdır.
. Giving me the newspaper is good.    
Gazeteyi bana vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving you the newspaper is good.    
Gazeteyi size vermek iyidir.        Sen gazete vermek faydalıdır.
. Giving him the newspaper is good.    
Gazeteyi ona vermek iyidir.        Onu gazete vermek faydalıdır.
. Giving her the newspaper is good.    
Gazeteyi ona vermek iyidir.        Onu gazete vermek faydalıdır.
. Giving it the newspaper is good.    
Gazeteyi ona vermek iyidir.        Bu gazete vermek faydalıdır.
. Giving us the newspaper is good.    
Gazeteyi bize vermek iyidir.        Bize gazete vermek faydalıdır.
. Giving them the newspaper is good.    
Gazeteyi onlara vermek iyidir.        Onları gazete vermek faydalıdır.
. Giving me the newspaper is good.    
Gazeteyi bana vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving me a newspaper is good.    
Bir gazeteyi bana vermek iyidir.        Bana bir gazete vermek faydalıdır.
. Giving me newspaper is good.    
Gazeteyi bana vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving me newspapers is good.    
Gazeteleri bana vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving me old newspapers is good.    
Yaşlı gazeteleri bana vermek iyidir.        Bana eski gazete vermek faydalıdır.
. Giving me science newspapers is good.    
Bilim gazetelerini bana vermek iyidir.        Bana bilim Gazeteler vermekten iyidir.
. Giving me the science newspaper is good.    
Bilim gazetesini bana vermek iyidir.        Bana bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving me a science newspaper is good.    
Bir bilim gazetesini bana vermek iyidir.        Beni bilim bir gazete vermek faydalıdır.
. Giving me my newspaper is good.    
Benim gazetemi bana vermek iyidir.        Benim gazetem vermek faydalıdır.
. Giving me teacher's newspaper is good.    
Öğretmenin gazetesini bana vermek iyidir.        Bana öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving me his newspaper is good.    
Onun gazetesini bana vermek iyidir.        Bana gazetesini vermek faydalıdır.
. Giving me Npaper is good.    
Npaperi bana vermek iyidir.        Npaper bana vermek faydalıdır.
 Giving the newspaper to me is good.    
Bana gazeteyi vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving a newspaper to me is good.    
Bana bir gazeteyi vermek iyidir.        Bana bir gazete vermek faydalıdır.
. Giving newspaper to me is good.    
Bana gazeteyi vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving newspapers to me is good.    
Bana gazeteleri vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving old newspapers to me is good.    
Bana yaşlı gazeteleri vermek iyidir.        Bana eski gazete vermek faydalıdır.
. Giving science newspapers to me is good.    
Bana bilim gazetelerini vermek iyidir.        Bana bilim Gazeteler vermekten iyidir.
. Giving the science newspaper to me is good.    
Bana bilim gazetesini vermek iyidir.        Bana bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving a science newspaper to me is good.    
Bana bir bilim gazetesini vermek iyidir.        Benim için bilim bir gazete vermek faydalıdır.
. Giving my newspaper to me is good.    
Bana benim gazetemi vermek iyidir.        Bana gazetemi vermek faydalıdır.
. Giving teacher's newspaper to me is good.    
Bana öğretmenin gazetesini vermek iyidir.        Bana öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving his newspaper to me is good.    
Bana onun gazetesini vermek iyidir.        Bana gazetesini vermek faydalıdır.
. Giving Npaper to me is good.    
Bana npaperi vermek iyidir.        Bana Npaper vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to me is good.    
Bana gazeteyi vermek iyidir.        Bana gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to you is good.    
Size gazeteyi vermek iyidir.        Size gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to him is good.    
Ona gazeteyi vermek iyidir.        Ona gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to her is good.    
Ona gazeteyi vermek iyidir.        Ona gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to it is good.    
Ona gazeteyi vermek iyidir.        Bunun için gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to us is good.    
Bize gazeteyi vermek iyidir.        Bize gazete vermek faydalıdır.
. Giving the newspaper to them is good.    
Onlara gazeteyi vermek iyidir.        Onlara gazete vermek faydalıdır.
. Giving the teacher the newspaper is good.    
Gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving the teacher a newspaper is good.    
Bir gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen bir gazete vermek faydalıdır.
. Giving the teacher the science newspaper is good.    
Bilim gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving the teacher a science newspaper is good.    
Bir bilim gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen bir bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving the teacher my newspaper is good.    
Benim gazetemi öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen gazetemi vermek faydalıdır.
. Giving the teacher teacher's newspaper is good.    
Öğretmenin gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving the teacher his newspaper is good.    
Onun gazetesini öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen gazetesini vermek faydalıdır.
. Giving the teacher the newspaper is good.    
Gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving a teacher the newspaper is good.    
Gazeteyi bir öğretmene vermek iyidir.        Bir öğretmen vererek Gazetesi iyidir.
. Giving teacher the newspaper is good.    
Gazeteyi öğretmene vermek iyidir.        Öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving teachers the newspaper is good.    
Gazeteyi öğretmenlere vermek iyidir.        Öğretmenler Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving old teachers the newspaper is good.    
Gazeteyi yaşlı öğretmenlere vermek iyidir.        Eski öğretmenler Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving the science teacher the newspaper is good.    
Gazeteyi bilim öğretmenine vermek iyidir.        Bilim öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving science teachers the newspaper is good.    
Gazeteyi bilim öğretmenlerine vermek iyidir.        Fen Bilgisi öğretmeni gazete vermek faydalıdır.
. Giving a science teacher the newspaper is good.    
Gazeteyi bir bilim öğretmenine vermek iyidir.        Fen Bilgisi öğretmeni gazete vermek faydalıdır.
. Giving my teacher the science newspaper is good.    
Bilim gazetesini benim öğretmenime vermek iyidir.        Hocam bilim Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving the student's teacher a science newspaper is good.    
Bir bilim gazetesini öğrencinin öğretmenine vermek iyidir.        Öğrencinin öğretmeninin bir gazete vermek faydalıdır.
. Giving her teacher my newspaper is good.    
Benim gazetemi onun öğretmenine vermek iyidir.        Öğretmeni gazetemi vermek faydalıdır.
. Giving his teacher teacher's newspaper is good.    
Öğretmenin gazetesini onun öğretmenine vermek iyidir.        Öğretmeni öğretmen Gazetesi vermekten iyidir.
. Giving Corra his newspaper is good.    
Onun gazetesini corraya vermek iyidir.        Corra gazetesini vermek faydalıdır.
. Giving me you is good.    
Sizi bana vermek iyidir.        Sana vermek faydalıdır.
. Giving me him is good.    
Onu bana vermek iyidir.        Bana onu vermek faydalıdır.
. Giving me her is good.    
Onu bana vermek iyidir.        Bana onu vermek faydalıdır.
. Giving me it is good.    
Onu bana vermek iyidir.        Bana verdiğin iyi.
. Giving me us is good.    
Bizi bana vermek iyidir.        Bana verdiğiniz iyidir.
. Giving me them is good.    
Onları bana vermek iyidir.        Beni onlara vermek faydalıdır.
. Giving you you is good.    
Sizi size vermek iyidir.        Sana iyi gelir.
. Giving you him is good.    
Onu size vermek iyidir.        Sen onu vermek faydalıdır.
. Giving you her is good.    
Onu size vermek iyidir.        Onu vermek faydalıdır.
. Giving you it is good.    
Onu size vermek iyidir.        Senin verdiğin iyidir.
. Giving you us is good.    
Bizi size vermek iyidir.        Bize vermekten iyidir.
. Giving you them is good.    
Onları size vermek iyidir.        Sen onlara vererek iyi.
. Giving him you is good.    
Sizi ona vermek iyidir.        Onu sana vermek faydalıdır.
. Giving him me is good.    
Beni ona vermek iyidir.        Onu bana vermek faydalıdır.
. Giving him her is good.    
Onu ona vermek iyidir.        Ona vermek faydalıdır.
. Giving him it is good.    
Onu ona vermek iyidir.        Ona bunu vermek faydalıdır.
. Giving him us is good.    
Bizi ona vermek iyidir.        Onu bize vermek faydalıdır.
. Giving him them is good.    
Onları ona vermek iyidir.        Ona bunları vermek iyi olur.
. Giving her you is good.    
Sizi ona vermek iyidir.        Onu sana vermek faydalıdır.
. Giving her him is good.    
Onu ona vermek iyidir.        Ona vermek faydalıdır.
. Giving her me is good.    
Beni ona vermek iyidir.        Onu bana vermek faydalıdır.
. Giving her it is good.    
Onu ona vermek iyidir.        Ona bunu vermek faydalıdır.
. Giving her us is good.    
Bizi ona vermek iyidir.        Onu bize vermek faydalıdır.
. Giving her them is good.    
Onları ona vermek iyidir.        Onu onlara vermek faydalıdır.
. Giving it you is good.    
Sizi ona vermek iyidir.        Sen vermekten iyidir.
. Giving it him is good.    
Onu ona vermek iyidir.        Bunu ona vermek faydalıdır.
. Giving it her is good.    
Onu ona vermek iyidir.        Bunu ona vermek faydalıdır.
. Giving it me is good.    
Beni ona vermek iyidir.        Bunu bana vermek faydalıdır.
. Giving it us is good.    
Bizi ona vermek iyidir.        Bunu bize vermekten iyidir.
. Giving it them is good.    
Onları ona vermek iyidir.        Onlara vererek iyi.
. Giving us you is good.    
Sizi bize vermek iyidir.        Bize iyi olur.
. Giving us him is good.    
Onu bize vermek iyidir.        Bizi ona vermek faydalıdır.
. Giving us her is good.    
Onu bize vermek iyidir.        Bizi ona vermek faydalıdır.
. Giving us it is good.    
Onu bize vermek iyidir.        Bize verdiğin güzel.
. Giving us me is good.    
Beni bize vermek iyidir.        Bize vermekten iyidir.
. Giving us them is good.    
Onları bize vermek iyidir.        Bizi onlara vererek iyi.
. Giving them you is good.    
Sizi onlara vermek iyidir.        Onları sana vermek faydalıdır.
. Giving them him is good.    
Onu onlara vermek iyidir.        Bunları ona vermek faydalıdır.
. Giving them her is good.    
Onu onlara vermek iyidir.        Bunları ona vermek faydalıdır.
. Giving them it is good.    
Onu onlara vermek iyidir.        Onlara vererek iyi.
. Giving them us is good.    
Bizi onlara vermek iyidir.        Onları bize vererek iyi.
. Giving them me is good.    
Beni onlara vermek iyidir.        Onları bana vermek faydalıdır.
. The poem being read by the actor was written by my brother.    
Erkek oyuncu tarafından okunmakta olan şiir benim erkek kardeş tarafından yazıldı.        Şiir aktör tarafından okunduğunu kardeşim tarafından yazıldı.
. Happiness is having a family.    
Mutluluk bir aileye sahip olmaktır.        Mutluluk bir aile yaşıyor.