Friday, 22 January 2016

Past-participles Test Cases and the status of YANDEX

STATUS TEST CASE                                                   YANDEX'S OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------             
ERROR   I found it in the selected areas.         Seçilen alanlar içinde buldum.    
ERROR I found it in the selected areas of the brain.      Beynin seçilen alanları içinde buldum.    
ERROR I found it in the selected areas of the brain quickly.    Beyin hızlı bir şekilde seçili alanda buldum.    
ERROR I quickly found it in the selected areas of the brain.    Ben hızlı bir şekilde beyin seçili alanlarda bulundu.    
ERROR I found it in the quickly selected areas of the brain.    Beynin hızlı bir şekilde seçilmiş alanlarda buldum.    
ERROR I found selected areas in the text.         Metin seçili alanları buldum.    
ERROR I found selected areas of the book in the text.      Metin kitabından seçilen alanları buldum.    
ERROR I found selected areas of the book in the text quickly.    Metin çabuk kitabından seçilen alanları buldum.    
ERROR I quickly found selected areas of the book in the text.     Ben hızlı metin in kitabından seçilen alanları buldu.    
ERROR I found quickly selected areas of the book in the text.     Hızlı metin bir şekilde kitabından seçilen alanları buldum.    
ERROR I gave him the selected books.          Onu seçili kitaplar verdim.    
ERROR I gave him the selected books of Darwin.       Onu Darwin'in seçilen kitaplar verdim.    
ERROR I gave him the selected books of Darwin quickly.     Onu Darwin'in seçilen kitaplar hızlı bir şekilde verdim.    
ERROR I quickly gave him the selected books of Darwin.     Ben hızlı bir şekilde onu Darwin'in seçilen kitaplar verdi.    
ERROR I gave him the quickly selected books of Darwin.     Onu hızlı bir şekilde seçilmiş Darwin'in kitapları verdim.    
             
 She has a broken heart.            Kırık bir kalbi var.    
 She has a warm broken heart.          Sıcak kırık bir kalbi var.    
 She has a very broken heart.          Çok kırık bir kalbi var.    
 He gave her a broken heart.           Ona kırık bir kalp verdi.    
ERROR You should give my broken heart a new chance.      Kırık kalbim yeni bir şans vermelisin.    
             
ERROR This is the book of selected adventures.       Bu seçilen macera kitabı.    
ERROR This is the book of very selected adventures.      Bu çok seçilen macera kitabı.     
             
 It is only a map of restricted areas in the brain.     Beyinde sınırlı alanlarda sadece bir harita.    
ERROR It may produce only a restricted map of language related areas in the brain. Beyinde dil ile ilgili alanların sadece kısıtlı bir harita üretebilir.    
ERROR I know only a part of restricted areas in Istanbul.     Ben İstanbul'da sınırlı alanlar sadece bir kısmı.    
             
ERROR I went to Ankara located at central Turkey.       Ankara, Türkiye'nin merkezinde yer alan gittim.    
 I helped the teacher sacked out of her job.       Öğretmen işinden kovulmasını yardım ettim.    
             
 I worked in the region supplied by the government.     Bölge hükümeti tarafından sağlanan çalıştım.    
 We read the email sent by the manager.        E-posta Yöneticisi tarafından gönderilen okuduk.     
 She only eats cakes made by her mother.        O sadece kek annesi tarafından yapılan yiyor.     
 The section of the brain sampled in the analysis is good.   Beynin bu bölümü analizinde örnek iyidir.     
             
 The two disorders may appear combined or separately,    İki bozuklukları birlikte ya da ayrı ayrı görüntülenebilir     
 there is a well-defined system in the brain dedicated to it.    beyinde iyi tanımlanmış bir sistem için ayrılmış.     
 There is a defined system in the brain dedicated to it.    Beyinde tanımlanan bir sistem için ayrılmış.    
             
 They are groups of inappropriately connected neurons.     Uygunsuz bağlı nöron grupları.     
 The nucleus is abnormally small compared to other layers.   Çekirdek anormal diğer katmanlara göre küçük.    
 She is very beautiful compared to her mother.      Annesine göre çok güzel.    
             
 Influenced by Rudolf Virchow, the German pioneer of cellular pathology, he was brilliant.  Rudolf virchow az, hücresel patoloji Alman öncü etkisinde çok parlaktı.     
 Glazed with barbecue sauce, the rack of ribs lay nestled next to a pile of sweet coleslaw. Barbekü soslu sırlı, kaburga raf lahana salatası tatlı bir yığın yanında yer alan yatıyordu.     
 Washed with my clothes, my cell phone no longer worked.             Giysilerimi yıkadım, cep telefonum artık çalıştı.     
 Surprised by my question, Mrs. Osmond blushed.      Benim sorum, Bayan sürpriz Osmond kızardı.     
 Painted a brilliant white, the small room appeared bigger.          Parlak beyaz boyalı, küçük bir oda daha büyük göründü.     
             
             
             
 This syndrome, called developmental dyslexia, has been estimated to affect many children. Bu sendromu, gelişimsel disleksi denir, birçok chieldren etkilediği tahmin edilmiştir.     
 This vase, made in China in the 14th century, is very valuable.        Bu vazo, 14. yüzyılda Çin malı çok değerlidir.     
 Mr. Flynn, annoyed by Joe's question, answered him impatiently.        Bay Flynn, Joe soru rahatsız, onu sabırsızlıkla cevap verdi.     
 That hymn, sung by many generations of churchgoers, is my favorite.       Bu ilahi, kiliseye giden birçok nesiller tarafından söylenen, benim favorim.     
 The plates, bought from Denmark by my grandmother, are on display in the dining room.  Plakalar, Büyükannem tarafından Danimarka ' dan aldım, yemek salonunda sergileniyor.     
             
 The traffic system, a collection of elements, is complex.inside THE ???      Trafik sistemi, öğeleri koleksiyonu, karmaşık.?? içinde?    
 The teacher, a very young lady depressed by the students, cried heavily.     Öğretmen, çok genç bir bayan öğrenci tarafından depresif, ağır bir şekilde ağladı.    
             
 The cookies, baked this morning, were all gone by five o'clock.        Kurabiye, fırında bu sabah, saat beş gibi gitti.     
 The lake, frozen over all winter, was finally thawing.        Göl, kış, dondurulmuş, nihayet çözülme oldu.         
 Phil, worn out by his long trip, slept for twelve hours.       Phil, uzun yolculuk ile yıpranmış, on iki saat uyudum.     
              
 He lived alone, forgotten by everybody.            Yalnız, herkes tarafından unutulmuş yaşadı.     
              
 I can understand language, based on vocabulary, without effort.      Dil, kelime, çaba olmadan dayanarak anlayabiliyorum.