Wednesday, 13 December 2017

A Few PARSE examples for the Turkish translation of The Old Man and the SEA.

A Few PARSE examples for the Turkish translation of The Old Man and the SEA.
by Ali Riza SARAL

sentence= 126<<****************************dumpSentenceAsText
 Guano denilen cins bir palmiyenin dayanıklı dallarından yapılmıştı kulübe.

sentence= 126<<----------------------------higher analysis="" o:p="" parse="" struct="">
0 1 Guano  İsim verbalPOS=-1(fiil önü %tr denilen cins bir palmiyenin ) \Nesne\
1 5 denilen cins bir palmiyenin  Sıfat Fiil türevi %intr.Sıfat Tamlaması->İsim -ın/in/un/ün
5 7 dayanıklı dallarından  Sıfat Tamlaması -lar -ından
7 8 yapılmıştı Fiil->Edilgen  %intr.
8 9 kulübe  İsim  verbalPOS=-1(yapılmıştı  %intr. refverbalPOS=-1) \possible Nesne\
8 9 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=0 noun#=3

sentence= 126<<----------------------------morphologic analysis="" o:p="">
868         126   0   Guano
Guano-->guano
R is. ===>Guano guano
869         126   1   denilen
V f.  ===>denilen   =den -il -en                 ^Passive  =>double tense analysis= Verb->Noun/Adjective      %intr.
870         126   2   cins
R sf. ===>cins
871         126   3   bir
R sf. ===>bir
872         126   4   palmiyenin
N is. ===>palmiyenin   =palmiye -nin     ^Noun->Noun 
873         126   5   dayanıklı
R sf. ===>dayanıklı
874         126   6   dallarından
N sf. ===>dallarından   =dal  -lar  -ından               ^Noun->Noun 
875         126   7   yapılmıştı
V f.  ===>yapılmıştı   =yap -ıl -mıştı          ^Passive  =>double tense analysis= DiliMişliGeçmiş       %intr.
876         126   8   kulübe.
R is. ===>kulübe

................................................................

0 1 Ama Bağlaç
1 3 kırk gün  Zarf-Zaman Zarf Tümleci
3 4 geçip  Zarf-fiilimsi  %dat.intr.
4 5 de Bağlaç
5 8 bir tek balık  Sıfat Tamlaması->Nesne (fiil önü %tr tutamayınca ) \Nesne\    \possible Özne\ 
8 9 tutamayınca  Zarf-fiilimsi  %tr.intr.
8 9 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=2 noun#=1
9 11 çocuğun ailesi  İsim Tamlaması -sı/si/su/sü  \possible Özne\ (götürmez   %tr.intr.  fiilimsiPOS=0)
11 13 yaşlı adamın  Sıfat Tamlaması->İsim -ın/in/un/ün
13 14 su  Deyim öncülü İsim
14 15 götürmez  Sıfat -fiilimsi  %tr.intr.
15 17 bir salao  Sıfat Tamlaması->Nesne (olduğunu   %intr.  fiilimsiPOS=0) \morpho Nesne\   \possible Özne\
16 17 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=3 noun#=3
17 18 kısaca Bağlaç
18 19 talihsizin  İsim->Tamlayan  -in 
19 20 talihsizi  İsim->Nesne  -i   (fiil önü %tr olduğunu ) \Nesne\ 
20 21 olduğunu  İsim->Nesne  -fiilimsi -duğunu   %intr.  fiilimsiPOS=0(fiil önü %tr söyledi) \Nesne\
21 22 söyledi Fiil %dat.tr.intr.
21 22 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=1 verbal#=4 noun#=0
22 23 çocuk  İsim  (uydu  %dat.intr. ) \possible Nesne\    \possible Özne\ 
23 24 da Bağlaç
24 25 onların  Zamir->Tamlayan  -ın 
25 26 sözüne  İsim->Dolaylı Tümleç -üne 
26 27 uydu Fiil %dat.intr.
26 27 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=1 verbal#=4 noun#=1
27 28 daha  Zarf
28 29 ilk  Zarf
29 30 çıktığı  Fiil->İsim -fiilimsi -tığı   %dat.intr.
30 31 hafta  Zarf-Zaman Zarf Tümleci
31 34 üç güzel balık  Sıfat Tamlaması->Nesne (fiil önü %tr tutan başka bir sandala ) \Nesne\    \possible Özne\ 
34 38 tutan başka bir sandala  Sıfat Tamlaması->Dolaylı Tümleç  -fiilimsi -a/e  %tr.intr.
38 39 geçti Fiil %dat.intr.
38 39 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=6 noun#=2

........................................................................

sentence= 118<<****************************dumpSentenceAsText
 Çocuk da içinde yumak yapılmış kahve rengi ipler bulunan tahta bir kutu ile zıpkını, küçük sereni taşıyordu.

sentence= 118<<----------------------------higher analysis="" o:p="" parse="" struct="">
0 1 Çocuk  İsim  (taşıyordu  %tr.intr. ref) \possible Nesne\    \possible Özne\ 
1 2 da Bağlaç
2 3 içinde  İsim->Dolaylı Tümleç -inde 
3 4 yumak  İsim  verbalPOS=0(taşıyordu  %tr.intr. ref) \possible Nesne\  verbalPOS=0 \possible Özne\
4 8 yapılmış kahve rengi ipler  Sıfat Tamlaması
8 12 bulunan tahta bir kutu  Sıfat Tamlaması verbalPOS=0(taşıyordu  %tr.intr. ref) \possible Nesne\
12 13 ile Bağlaç
13 14 zıpkını  İsim->Nesne  -ı   (taşıyordu  %tr.intr. ref) \morpho Nesne\ 
13 14 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=0 noun#=4
14 16 küçük sereni  Sıfat Tamlaması->Nesne -ı/i
16 17 taşıyordu Fiil %tr.intr.
16 17 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=1 verbal#=0 noun#=0

......................................................................

sentence= 121<<****************************dumpSentenceAsText
 Ama rutubet dokunduğu için ağır iplerle yelkeni eve götürmek daha doğruydu.

sentence= 121<<----------------------------higher analysis="" o:p="" parse="" struct="">
0 1 Ama Bağlaç
1 3 rutubet dokunduğu  İsim Tamlaması->İsim -diği/dığı/duğu/düğü/tığı/tiği/tuğu/tüğü
3 4 için Edat
4 6 ağır iplerle  Sıfat Tamlaması->Edat Tümleci -le/la/yle/yla/ıyla/iyle/sıyla/siyle
6 7 yelkeni  İsim->Nesne  -i   (götürmek   %tr.intr. refverbalPOS=0) \morpho Nesne\
7 8 eve  İsim->Dolaylı Tümleç -e 
8 9 götürmek  Fiil->İsim -fiilimsi -mek   %tr.intr. verbalPOS=0(fiil önü %tr doğruydu) \Nesne\
9 10 daha  Zarf
10 11 doğruydu Fiil İsim/Sıfat Türevi  %intr.
10 11 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=1 noun#=3


BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)