Friday, 24 July 2015

LANGANA-e first translation results

First complete translation examples of LANGANA-e.
You may find a comparison of these cases with other (Google, Yandex, Bing)
translation engines at: http://teknoseyir.com/durum/345562 by Niyazi SARAL.


PRONOUN SUBJECTS
 we are reading the book of politeness
 biz kibarlığın kitabını okuyoruz
 they are reading the book of politeness
 onlar kibarlığın kitabını okuyorlar

 she is reading the book of politeness
 o kibarlığın kitabını okuyor

 i am reading the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını okuyorum

 she could forget the book of politeness
 o kibarlığın kitabını unutabilirdi

 TENSES
 we are reading the book of politeness
 biz kibarlığın kitabını okuyoruz
 i was reading the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını okuyordum
 ---
 he writes the book of politeness
 o kibarlığın kitabını yazar

 she will write the book of politeness
 o kibarlığın kitabını yazacak
 ----
 they wrote the book of politeness
 onlar kibarlığın kitabını yazdılar

 ali had gone
 ali  gitmişti

 she could tell me the future's politeness
 o geleceğin kibarlığını bana anlatabilirdi

 ---
 OTHER SIMPLE EXAMPLES
 i have written the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını yazmışım

 she could tell to the lonely man the future's politeness
 o geleceğin kibarlığını yalnız ve mutsuz adama  anlatabilirdi

 she could tell the future's politeness to the lonely man
 o yalnız ve mutsuz adama  geleceğin kibarlığını anlatabilirdi


 they are reading the book of politeness
 onlar kibarlığın kitabını okuyorlar

 she is reading the book of politeness
 o kibarlığın kitabını okuyor

 i am reading the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını okuyorum


 ali went to the blue small school
 ali  mavi küçük okula  gitti
 ali is reading the book of politeness
 ali  kibarlığın kitabını okuyor

 ali must have studied his lesson hard
 ali  onun dersini çalışmış olmak zorunda

 the little blond boy of the big man went to the small blue house at the corner of the street
 büyük adamın küçük  sarışın erkek çocuğu sokağın köşesinde  küçük mavi eve  gitti

 the yellow thick book of psychology may have contained valuable information for the students of neurology
 psikolojinin sarı renk kalın kitabı sinirbilimin öğrencileri için  değerli bilgi  içermiş olabilir

 the book has been written by the teacher
 kitap  öğretmen  tarafından  yazılmış

  the book could have been written by the teacher
 kitap  öğretmen  tarafından  yazılmış olabilirdi


 i forgot to do my homework
 ben benim ev ödevimi yapmayı unuttum

 i forgot to believe my friend
 ben benim arkadaşıma inanmayı unuttum

 i began to believe my friend
 ben benim arkadaşıma inanmaya başladım

 i began to listen my friend
 ben benim arkadaşımı dinlemeye başladım

 i began to help my friend
 ben benim arkadaşıma yardım etmeye başladım

 ali read the book of politeness of gentlemen
 ali gentlemenin kibarlığının kitabını okudu


 ali read the book of their king
 ali onların krallarının kitabını okudu

 ali read the book of politeness of your king
 ali senin kralının kibarlığının kitabını okudu