Thursday, 18 February 2016

An Analysis of Basic Conjunction Sentences

This is an analysis of basic conjunction sentences' machine translation to Turkish.


1-Ali worked hard, and he succeeded. 
2-Ali worked hard, but he did not succeed.
3-Ali studied hard before the exam; therefore hecould succeed.
4-Ali studied science; in addition, he studied mathematics.   Ali bilimi okudu; ayrıca, matematik eğitimi aldı.
5-Ali did not succeed in the examination; however, he knows the subject well.  Ali sınavında başarılı olamadı; ancak, konuyu iyi biliyor.
6-Ahmet is a teacher; in fact, he teaches science.  Ahmet öğretmen, aslında, bilim öğretiyor.
7-He worked hard; nevertheless he failed in the examination. Çok çalıştı; ancak sınavda başarısız oldu.
8-He prepared for the examination; then, he took the examination.  Sınav için hazırlandı; sonra, muayene aldı.


1-INPUT: Ali worked hard, and he succeeded.
ENGLISH
0  Ali
1  worked
2  hard
3  , and
4  he
5  succeeded       
 PARSE PHASE
  Ali PrivateName
  worked Verb
  hard Adj
  3 6 , and Conjunction
  .
TURKISH SEQUENCING
  Ali
  hard
  worked
  3 6 , and
  .
IN-CLAUSE SEQUENCING
  Ali
  hard
  worked
  3 6 , and
  he
  succeeded
  .
TRANSLATION
  Ali
  sıkı
  çalıştı
  , ve
  o
  başardı.
UPPER-LEVEL TRANSLATION
  Ali
  sıkı
  çalıştı
  , ve
  başardı. (SUBJECT SMOOTHING)
OUTPUT: Ali çok çalıştı ve başarılı oldu.
------------------------------------------------------
2-INPUT: Ali worked hard, but he did not succeed.
ENGLISH
0  Ali
1  worked
2  hard
3  , but
4  he
5  did
6   not
7  succeed.     
PARSE PHASE
  Ali PrivateName
  worked Verb
  hard Adj
  3 8 , but Conjunction
  .
TURKISH SEQUENCING
  Ali
  hard
  worked
  3 8 , but
  .
IN-CLAUSE SEQUENCING
  Ali
  hard
  worked
  3 8 , but
  he
  did succeed !notFlag
  .
TRANSLATION
  Ali
  sıkı
  çalıştı
  , fakat
  o
  başaramadı.
UPPER-LEVEL TRANSLATION
  Ali
  sıkı
  çalıştı
  , fakat
  başaramadı. (SUBJECT SMOOTHING)
OUTPUT: Ali çok çalıştı fakat başaramadı.
------------------------------------------------
3-INPUT: Ali studied hard; therefore he could succeed.
0  Ali
1  studied
2  hard
3  ; therefore
4  he
5  could
6  succeed.
PARSE PHASE
  Ali PrivateName
  studied Verb
  hard Adj
  3 7 ; therefore Conjunction
  .
TURKISH SEQUENCING
  Ali
  hard
  studied
  3 7 ; therefore
  .
IN-CLAUSE SEQUENCING
  Ali
  hard
  studied
  3 7 ; therefore
  he
  could succeed
  .
TRANSLATION
  Ali
  sıkı
  çalıştı
  , bu yüzden
  o
  başarabildi.
UPPER-LEVEL TRANSLATION
  Ali
  sıkı
  çalıştı
  , bu yüzden
  başarabildi. (SUBJECT SMOOTHING)
OUTPUT: Ali sıkı çalıştı; bu yüzden başarabildi.
------------------------------------------------
4-INPUT: Ali studied science; in addition, he studied mathematics.
0  Ali
1  studied
2  science
3  ; in addition
4  , he
5  studied
6  mathematics
PARSE PHASE
  Ali PrivateName
  studied Verb
  science Noun - NounPhrase
  3 7 ; in addition Conjunction
  .
TURKISH SEQUENCING
  Ali
  science
  studied
  3 7 ; in addition
  .
IN-CLAUSE SEQUENCING
  Ali
  science
  studied
  3 7 ; in addition
  he
  mathematics
  studied
  .
TRANSLATION
  Ali
  bilim
  çalıştı
  , ek olarak
  o
  matematik 
  çalıştı.
UPPER-LEVEL TRANSLATION
  Ali
  bilim
  çalıştı
  , ek olarak
  matematik 
  çalıştı.  (SUBJECT SMOOTHING)
OUTPUT: Ali bilimi okudu; ayrıca, matematik çalıştı.
------------------------------------------------SAME STRUCTURE ONLY KEYWORD CHANGES
5-INPUT: Ali did not succeed in the examination; however, he knows the subject well.
OUTPUT: Ali sınavda başarılı olamadı; ancak, konuyu iyi biliyor.
------------------------------------------------SAME STRUCTURE ONLY KEYWORD CHANGES
6-INPUT: Ahmet is a teacher; in fact, he teaches science.
OUTPUT:Ahmet bir öğretmendir; aslında, bilim öğretiyor.
------------------------------------------------SAME STRUCTURE ONLY KEYWORD CHANGES
7-INPUT: He worked hard; nevertheless he failed in the examination.
OUTPUT:O çok çalıştı; ancak sınavda başarısız oldu.
------------------------------------------------SAME STRUCTURE ONLY KEYWORD CHANGES
8-INPUT: He prepared for the examination; then, he took the examination.
OUTPUT:O sınav için hazırlandı; sonra, sınavı aldı.