Monday, 15 February 2016

Quality test for YANDEX's English to Turkish translation

COORDINATING CONJUNCTIONS            
They do not gamble or smoke, for they are ascetics.   Zahitleri onlar için kumar veya sigara, yok. ERROR
They gamble, and they smoke.        Kumar ve sigara içiyorlar.      ERROR
They do not gamble, nor do they smoke.      Kumar oynamak için değil, ne de sigara içer. ERROR
They gamble, but they don't smoke.       Kumar, ama onlar sigara içmiyorlar.    ERROR
Every day they gamble, or they smoke.      Kumar her gün, ya da içerler.     ERROR
They gamble, yet they don't smoke.       Kumar, henüz onlar sigara içmiyorlar.   ERROR
He gambled well last night, so he smoked a cigar to celebrate. Dün gece kumar oynadı, bu yüzden kutlamak için bir puro içti. ERROR
               
CORRELATIVE CONJUNCTIONS              
You either do your work or prepare for a trip to the office.    Ya işini yap ya da ofisine bir gezi için hazır olun.  RROR~~
He is not only handsome, but also brilliant.        Sadece yakışıklı ve geleceği parlak değil, ama aynı zamanda.  ERROR
Not only is he handsome, but also he is brilliant.       Yakışıklı olmasının dışında, aynı zamanda çok zekidir.       
He may be tired from sleep, but he still needs to work.      Uykudan yorgun olabilir, ama yine de işe ihtiyacı var. ERROR~~
Neither the basketball team nor the football team is doing well.   Ne Basketbol Takımı, ne de futbol takımı iyi gidiyor.       
Both the cross country team and the swimming team are doing well.   Hem kros takımı ve yüzme takımı iyi gidiyor.  ERROR~~
You must decide whether you stay or you go.         Kal ya da git karar vermelisiniz.       
Whether you stay or you go, the film must start at 8 pm.     Kalmak ya da gitmek ister, film 20: 00'de başlamalı. ERROR
Just as many Americans love basketball, so many Canadians love ice hockey. Sadece birçok Amerikalı basketbol aşk gibi, pek çok Kanadalı buz hokeyi seviyorum.  ERROR
The more you practice dribbling, the better you will be at it.    Daha fazla top sürme pratik yaparsan o kadar iyi olacaktır.  ERROR
Football is as fast as hockey.            Futbol, hokey gibi hızlı.       
Football is as much an addiction as a sport.        Futbol bir spor olduğu kadar bir bağımlılıktır.       
No sooner did she learn to ski, than the snow began to thaw.    Hayır er kar yumuşamaya başladı daha kayak yapmayı öğrenmek istedi. ERROR
I would rather swim than surf.            Daha doğrusu sörf daha yüzerdim. ERROR
               
SUBORDINATING CONJUNCTIONS            
As it's raining, I'm staying in.        Yağmur yağıyor, evde kalacağım.        
I'm staying in because it's raining.       Yağmur yağıyor diye evde kalacağım.        
In order that I don't miss the postman, I'm staying in.   ben postacı olsam kaçırmazdım sırada, evde kalacağım.  ERROR
Since you're going out, I'm staying in.      Madem çıkıyorsun, evde kalacağım.        
I'm staying in so that I don't miss the postman.    Bu yüzden postacı Bayan değilim, evde kalacağım.  ERROR
I'm staying in although I'd rather go out.      Daha doğrusu dışarı çıkmak istememe rağmen evde kalacağım.        
I'm staying in as you should.         Gerektiği gibi kalıyorum.  ERROR~~
I'm staying in even though the sun is out.      Güneş bile kalıyorum.  ERROR
I'm staying in just as you should.        Sadece gerektiği gibi kalıyorum. ERROR
I'm staying in though I wish I weren't.      Keşke öyle olsaydı Ama içerde kalıyorum. ERROR
I'm staying in whereas you are going out.      Dışarı çıkıyorsun, oysa evde kalacağım. ERROR~~
I'm staying in while you are going out.      Dışarı çalışırken, evde kalacağım.  ERROR
Even if it rains, I'm going out.        Yağmur yağsa bile, dışarı çıkıyorum.        
If it rains, I'm staying in.         Yağmur yağarsa evde kalacağım.        
I'm staying in in case it rains.        Yağmur yağma ihtimaline karşı evde kalacağım.        
Provided it doesn't rain, I'm going out.      Hiç yağmur yağmaz sağlanan, dışarı çıkıyorum. ERROR
I'm going out unless it rains.         Yağmur yağmazsa dışarı çıkıyorum.        
I fish where the waves start to form.       Dalgalar oluşmaya başlar nerede balık.  ERROR
I will live wherever the weather is good.      Hava iyi olduğu yerde yaşayacağım.  ERROR
I'm going out after the football.        Futbol sonra dışarı çıkıyorum.  ERROR
I'm going out as soon as the football has finished.   Futbol tamamlandıktan hemen sonra dışarı çıkıyorum.        
I'm staying out as long as the weather stays good.    Hava iyi olduğu sürece öyle olmaya da devam edeceğim.  ERROR
I'm going out before the football.        Futbol önce dışarı çıkıyorum.  ERROR
I'm going out once the football has finished.     Futbol bittikten sonra dışarı çıkıyorum.        
I'm staying out till the weather turns bad.     Hava kötü döner kadar kalacağım.  ERROR
I'm staying out until the weather turns bad.     Havalar kötü olana kadar kalacağım.        
I'm going out when the weather improves.      Hava müsait olursa dışarı çıkacağım.  ERROR
I go out whenever the weather is good.       Hava iyi olduğunda dışarı çıkıyorum.  ERROR
I'll stay out while the weather is good.      Hava iyi olsa bekleyeceğim.