Monday, 15 February 2016

Quality test for YANDEX's English to Turkish translation of relative clauses

CORRECT indicates the CORRECT translations.   About 1/3 of translations are correct.  These are generally very short and simple sentences.


PERDUE EXAMPLES            PERDUE ÖRNEKLERİ
The house that Jack built is large.            Ev inşa eden Jack büyük.
The professor, whom I respect, recently received tenure.      Saygı duyuyorum kimi Profesör, geçenlerde terfi aldı.
This is the house that had a great Christmas decoration.      Bu harika bir Noel dekorasyonu vardı ev.
It took me a while to get used to people who eat popcorn during the movie.  Patlamış mısır film sırasında yemek insanlara alışmam biraz zaman aldı.
This is the man to whom I wanted to speak and whose name I had forgotten.  Adı konuşmak istedim kime adam ve unutmuştum olan bu.
This is the man I wanted to speak to and whose name I'd forgotten.    Adı konuşmak istediğim adam ve unutmuştum olan bu.
The library did not have the book that I wanted.        Kütüphane istediğim kitap yoktu.
The library didn't have the book I wanted.          Kütüphane benim istediğim kitap yoktu.
This is the house where I lived when I first came to the United States.   Bu Amerika'ya ilk geldiğimde yaşadığım ev. CORRECT
This is the house I lived in when I first came to the United States.   Bu Amerika'ya ilk geldiğimde yaşadığım ev. CORRECT
The woman to whom you have just spoken is my teacher.       Sadece konuştunuz mu, kendisine bir kadın öğretmenim.
The woman you have just spoken to is my teacher.        Sadece konuştun mu kadın öğretmenim.
The woman who you have just spoken to is my teacher.       Sadece konuştun mu kadın öğretmenim.
The visitor for whom you were waiting has arrived.        Beklediğin ziyaretçi geldi. CORRECT
The family whose house burnt in the fire was immediately given a complimentary suite in a hotel. Yangında evi olan aile hemen bir otelde bir oda verildi.
The book whose author won a Pulitzer has become a bestseller.     Yazar Pulitzer ödülü kazanmış olan bu kitap bir bestseller haline gelmiştir.
The science fair, which lasted all day, ended with an awards ceremony.   Tüm gün süren bilim fuarı, bir ödül töreni ile sona erdi. CORRECT
The movie turned out to be a blockbuster hit, which came as a surprise to critics. Film Eleştirmenleri için sürpriz olan bir gişe canavarı vurmak olduğu ortaya çıktı.
The sculpture, which he admired, was moved into the basement of the museum to make room for a new exhibit. Hayran olan heykel, müzenin Bodrum katına yeni bir sergi için yer açmak için taşındı.
The theater, in which the play debuted, housed 300 people.      Hangi oyunu sahneye tiyatro, 300 kişiyi barındırıyordu.
William Kellogg was the man that lived in the late nineteenth century and had some weird ideas about raising children. William Kellogg on dokuzuncu yüzyılda yaşamış ve çocuk yetiştirme hakkında bazı garip fikirleri olan bir adamdı. CORRECT
The café that sells the best coffee in town has recently been closed.   Şehirdeki en iyi kahve satan bir kafe, yakın zamanda kapatıldı. CORRECT
The café, which sells the best coffee in town, has recently been closed.  Şehirdeki en iyi kahve satan bir kafe, yakın zamanda kapatıldı. CORRECT
He is the kind of person that will never let you down.       Sizi asla yarı yolda bırakmaz o tür bir insan olduğunu söyledi.
He is the kind of person who will never let you down.       Sizi asla yarı yolda bırakmaz biri. CORRECT~~
I am looking for someone that could give me a ride to Chicago.     Beni Chicago'ya bir yolculuk verebilecek birini arıyorum.
I am looking for someone who could give me a ride to Chicago.     Beni Chicago'ya götürecek birini arıyorum. CORRECT
The old lady who lives next door is a teacher.         Yandaki evde yaşayan yaşlı kadın bir öğretmendir. CORRECT
The girl who wore a red dress attracted everybody's attention at the party.  Kırmızı bir elbise giyen kız partide herkesin dikkatini çekti. CORRECT
The police usually ask for every detail that helps identify the missing person. Polis genellikle kayıp kişiyi teşhis yardımcı olan her ayrıntı talep edin.
Dessert is all that he wants.             Tatlı istiyor hepsi bu. CORRECT
This is the best resource that I have ever read!         Bu, şimdiye kadar okuduğum en iyi kaynaktır. CORRECT
BRITISH COUNCIL EXAMPLES            BRİTİSH COUNCİL ÖRNEKLERİ
Isn’t that the woman who lives across the road from you?      Yolun karşısında oturan o kadın değil mi?
The police said the accident that happened last night was unavoidable.   Polis, dün gece yaşanan kaza kaçınılmaz olduğunu söyledi.
The newspaper reported that the tiger which killed its keeper has been put down. Bekçisini öldüren Kaplan bastırılmıştır gazete bildirdi.
The woman who lives across the road.           Yolun karşısında oturan kadın. CORRECT
The tiger which killed its keeper.             Bekçisini öldüren Kaplan. CORRECT
Have you seen those people who we met on holiday?        Tatilde tanıştığımız insanlar gördün mü?
You shouldn’t believe everything that you read in the newspaper.    Ben gazetede okuduğun her şeye inanma.
The house that we rented in London was fully furnished.       Londra'da Kiralık Ev tamamen mobilyalı.
The food was definitely the thing which I enjoyed most about our holiday.  Yemekler kesinlikle bizim tatil hakkında en çok keyif veren şey oldu.
Have you seen those people whom we met on holiday?        Tatilde tanıştığımız o insanları gördünüz mü? CORRECT
Have you seen those people we met on holiday?         Tatilde tanıştığımız o insanları gördünüz mü? CORRECT
Who was the woman who you were talking to?          Kim kiminle konuşuyordun kadın kimdi?
That’s the house that my parents live in.          Bu ailemin yaşadığı evi var.
I haven’t read the book which you were talking about.       Şu bahsettiğin kitabı okumadım.
Who was the woman you were talking to?           Kiminle konuştuğun kadın kimdi?
That’s the house my parents live in.           Bu ailemin yaşadığı ev. CORRECT
Who was that woman whom you were talking about.         Kim hakkında konuşuyorsunuz, kime kadındı.
I haven’t read the book about which you were talking.       Hangi konuştuğun hakkında bir kitap okumadım.
That’s the woman whose name I always forget.         Bu ismi hep unutuyorum olan kadın.
I met a man whose brother works in Moscow.          Kardeşim Moskova'da çalışan bir adamla tanıştım.
It was the year when we got married.           Evlendiğimizde yıl oldu.
It was the day when the tsunami happened.          Tsunami olduğunda gündü.
Do you remember the place where we caught the train?       Treni yakaladık yeri hatırlıyor musun?
Stratford-upon-Avon is the town where Shakespeare was born.      Stratford-upon-Avon, Shakespeare'in doğduğu kasaba. CORRECT
It was the year we got married.             Evlendiğimiz yıldı. CORRECT
It was the day the tsunami happened.           Tsunami oldu günüydü.
My uncle, who was born in Hong Kong, lived most of his life overseas.   Hong Kong doğumlu olan amcam, yurtdışı hayatının en yaşadı.
I have just read Orwell’s 1984, which is one of the most frightening books ever written. Sadece şimdiye kadar yazılmış en korkutucu kitaplardan biri olan orwell'ın 1984'ünü, okudum. CORRECT~~
We saw the latest Harry Potter film, which we really enjoyed.     Biz gerçekten zevk veren en yeni Harry Potter filmi gördük.
My favourite actor is Marlon Brando, who I saw in “On the Waterfront”.   Benim en sevdiğim aktör “Rıhtımlar Üzerinde”kimi gördüm Marlon Brando.
My favourite actor was Marlon Brando, whom I saw in “On the Waterfront”.  Benim en sevdiğim aktör " Rıhtımlar Üzerinde “gördüm kime Marlon Brando,”oldu.
He finally met Paul McCartney, whom he had always admired.      Sonunda her zaman takdir ettiği Paul McCartney ile tanıştı. CORRECT
We are going back to Venice, which we first visited thirty years ago.   İlk otuz yıl önce ziyaret ettiğimiz Venedik'e gidiyoruz. CORRECT
He finally met Paul McCartney, who he had always admired.      Sonunda her zaman hayranlık vardı Paul McCartney ile tanıştı.
He decided to telephone Mrs. Jackson, who he had read about in the newspaper. Gazetede okumuştu kim telefon Bayan Jackson, karar verdi.
That’s the programme which we listened to last night.        Dün gece dinledik hangi program var.
He decided to telephone Mrs. Jackson, whom he had read about in the newspaper. Gazetede okumuştum ettiği telefon Bayan Jackson, karar verdi.
He decided to telephone Mrs. Jackson, about whom he had read in the newspaper. Telefon Bayan Jackson etmeye karar verdi, gazetedeki ettiği hakkında.
That’s the programme to which we listened last night.       Dün gece dinledik hangi program var.
She has three brothers two of whom are in the army.        İkisi orduda üç ağabeyi var. CORRECT
I read three books last week, one of which I really enjoyed.     Geçen hafta üç kitap okudum, bir tanesi gerçekten çok hoşuma gitti. CORRECT
There were some good programmes on the radio, none of which I listened to.  Hangi dinledim radyo, hiçbiri bazı iyi programları vardı.
He was usually late, which always annoyed his father.       Her zaman babasını rahatsız eden genellikle geç kalmıştı.
We’ve missed our train, which means we may be late.        Geç kalabiliriz demek ki bizim tren, özledik.