Wednesday, 10 February 2016

LANGANA ed ve irregular Past Participle tercümesini başardı

LANGANA'da önemli gelişme!  Bir süredir geliştirmekte olduğum LANGANA İngilizceden Türkçeye otomatik tercüme programım -ed eki ile biten ve irregular past participle içeren cümlelerin tercümesini gerçekleştirdi.

Aşağıda YANDEX ile karşılaştırmalı temel denek hallerini bulabilirsiniz.


Bu aşamada, ister istemez virgülün doğru tercümesi, appositive vb clauselarla da karşılaştım.  Bunların birkaç tanesini doğru olarak gerçekleştirdim.  Gerisi bundan sonraki aşamaya kaldı.  Virgülü bir conjunction kelimesi gibi değerlendirip işleyen ve tercüme eden bir yöntemi buldum.


Bundan sonraki aşama:


İlk olarak;
AND/OR liste içinde
AND/OR bağlaç
IF/BUT
GREATER THAN
NEITHER NOR
vb. bağlaç ya da kalıp uygulamaları


İkinci olarak:
appositive clauselar


Üçüncü olarak:
what, how
which, who, whose
that
relative clauselar


Bunlar tamamlandığında:
 sözlük iyileştirmesi
 deyimler
 birleşik haller (örn. hem to-infinitive hem gerund içeren cümleler)

 Üçüncü aşamadan sonra bir online webservice yazıp bir applet ile sınırlı kullanıma açmak gerekir.

 Saygılar.

 Ali R+

 LANGANA                                                        YANDEX
------------------------------------------------------------------------------------------
She has a broken heart.              
O bir kırılmış kalbe sahip olur.        Kırık bir kalbi var.      
. She has a broken heart with little patience.              
O bir kırılmış kalp ile küçük sabıra sahip olur.    Biraz sabır ile kırık bir kalbi var.      
. He is a distinguished person.              
O bir ayırt edilmiş kişidir.         Seçkin bir insandır.      
. It may produce only a simplified version of the brain.              
O biricik bir basitleştirilmiş beyinin yorumunu üretebilir.  Beynin yalnızca basitleştirilmiş bir sürümünü oluşturabilir.      
. The respected teacher smiled.              
Saygı gösterilmiş öğretmen gülümsedi.       Saygın öğretmen gülümsedi.      
. The respected teacher taught English.              
Saygı gösterilmiş öğretmen İngiliz öğretti.      Saygın öğretmen İngilizce öğretti.      
. I visited the respected teacher.              
Ben saygı gösterilmiş öğretmeni ziyaret ettim.     Saygın öğretmen ziyaret ettim.       ERROR
. I visited the respected teacher with his wife.              
Ben saygı gösterilmiş öğretmen ile onun karısını ziyaret ettim. Karısı ile saygın öğretmeni ziyaret etti.    ERROR
. The very respected teacher stayed silent.              
Saygı gösterilmiş öğretmen sessiz kaldı.      Çok saygıdeğer öğretmen sessiz kaldı.      
. The kindly respected teacher smiled.              
Saygı gösterilmiş öğretmen gülümsedi.       Lütfen saygın öğretmen gülümsedi.      ERROR
. It is the task named Xxx.              
O xxx isim verilen vazifedir.         Xxx adlı görevidir.          ERROR
. We read the email sent by the manager.              
Biz müdür tarafından yollanmış emaili okuruz.     Yöneticisi tarafından gönderilen e-posta okuduk.   ERROR
. This is the book of selected adventures.              
Bu seçilmiş serüvenlerin kitabıdır.        Bu seçilen macera kitabı.        ERROR
. I found it in the selected areas.              
Ben seçilmiş alanların içinde onu buldum.      Seçilen alanlar içinde buldum.       ERROR
. They respond to light with graded changes in membrane potential.              
Onlar ince zar potansiyelininin içinde ayrılmış değişmeler ile ışığa yanıt verirler.  Membran potansiyeli kademeli değişiklikleri ile ışığa tepki veriyorlar. ERROR
. They respond to light with opened changes in membrane potential.              
Onlar ince zar potansiyelininin içinde açılmış değişmeler ile ışığa yanıt verirler.   Zar potansiyeli açıldı değişiklikleri ile ışığa tepki veriyorlar.  ERROR
. I studied groups of quickly prepared examples.              
Ben çabucak hazırlanmış örneklerin topluluklarını çalıştım.  Hızlı bir şekilde hazırlanan örnekler gruplarını inceledim.      
. I studied quickly prepared examples.              
Ben çabucak hazırlanmış örnekler çalıştım.      Hızlı bir şekilde hazırlanan örnekler üzerinde çalıştım.       ~~
. I studied the quickly prepared examples.              
Ben çabucak hazırlanmış örnekleri çalıştım.      Hızlı bir şekilde hazırlanan örnekler üzerinde çalıştım.       ~~
. I studied from a quickly prepared group of examples.              
Ben örneklerin bir çabucak hazırlanmış topluluğundan çalıştım. Örneklerin hızlı bir şekilde hazırlanan bir grup okudu.       ERROR
. It is an example quickly prepared with the teacher.              
O öğretmen ile çabucak hazırlanmış bir örnektir.    Hızlı öğretmen ile hazırlanmış bir örnektir.         ERROR
. This is the book of quickly selected adventures.              
Bu çabucak seçilmiş serüvenlerin kitabıdır.      Bu hızlı bir şekilde seçili macera kitabı.          ERROR~~
. Initially failed students may later be successful.              
Başlangıçta başarısız olmuş öğrenciler daha geç başarılı olabilir.  Başlangıçta öğrenciler daha başarılı olabilir başarısız oldu.   ERROR
. A teacher's success is seen with students examined at the final exam.              
Öğretmenin başarısı sonda gelen sınavda sınanmış öğrenciler ile görülür.Bir öğretmenin başarısı, final sınavında öğrencileri muayene ile görülür.  ~~
. He made a change to a liquid named alcohol.              
O alkol isim verilmiş bir sıvıya bir değişmeyi yaptı.   Sıvı adında bir alkol bir değişiklik yaptı.          ERROR
. I found it in old selected areas.              
Ben yaşlı seçilmiş alanların içinde onu buldum.     Eski seçilmiş alanlarda buldum.      
. I found it in very old selected areas.              
Ben çok yaşlı seçilmiş alanların içinde onu buldum.    Çok eski seçilmiş alanlarda buldum.      
. I found it in old science books' selected areas.              
Ben yaşlı bilim kitaplarının seçilmiş alanlarının içinde onu buldum. Eski bilim kitapları' seçilmiş alanlarda buldum.       ERROR
. I found it in my written paper.              
Ben benim yazılmış kâğıtımın içinde onu buldum.     Yazılı kağıdımı buldum.               ERROR
. The lost ship returned.              
Kayıp edilmiş gemi geri döndü.         Kayıp gemi geri döndü.      
. Placed between two houses was a cottage.              
Iki evin arasında yerleştirilmiş bir küçük evdi.    Bir yazlık iki ev arasında yerleştirildi.          ERROR
. Specialized teachers teach science.              
Uzmanlaşmış öğretmenler bilim öğretir.       Uzman öğretmenler dersi veriyor.            ERROR
. Influenced by the teacher, the student accepted.              
Öğretmen tarafından etkilenmiş öğrenci, kabul etti.    Öğretmen tarafından etkilenmiş, öğrenci kabul etti.        ERROR (,)
. As described, the exam is easy.              
Açıklandığı gibi sınav, basittir.        Açıklandığı gibi, sınav kolay.             ERROR(,)
. This appears complicated.              
Bu karıştırılmış belirir.          Bu karmaşık görünür.      
. This appears very complicated.              
Bu çok karıştırılmış belirir.         Bu çok karmaşık görünüyor.