Wednesday, 2 March 2016

LANGANA cooperative conjunctions comparison with YANDEX

ERROR kelimesi YANDEX'in hatalarını belirtir.  YANDEX 31 denek durumunun 19'unda tam olarak hatalı sonuç vermektedir. 


LANGANA'da deyim ve kelime güzelleştirme olmadığı, sözlük yetersizlikleri gözlenmekte yine de tercüme yapısal olarak 31/31 doğruluktadır.


LANGANA                                                                YANDEX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
He began studying.              
O çalışmaya başladı.         İncelemeye başladı.     
Ali cleaned the room and he began studying.              
Ali odayı temizledi ve, o çalışmaya başladı.         Ali odayı temizledim ve çalışmaya başladı.     ERROR
Ali cleaned the laundry room and he began studying.              
Ali çamaşırhane odasını temizledi ve, o çalışmaya başladı.         Ali çamaşır odasını temizledim ve çalışmaya başladı.     ERROR
The teacher's student cleaned the laundry room and he began studying.              
Öğretmenin öğrencisi çamaşırhane odasını temizledi ve, o çalışmaya başladı.         Öğretmen öğrenci çamaşır odasını temizledim ve çalışmaya başladı.       ERROR
The science teacher's student cleaned the laundry room and he began studying.              
Bilim öğretmeninin öğrencisi çamaşırhane odasını temizledi ve, o çalışmaya başladı.         Bilim öğretmen öğrenci çamaşır odasını temizledim ve çalışmaya başladı.       ERROR
They study and they succeed.              
Onlar çalışırlar ve, onlar başarırlar.         Çalışma ve başarılı oluyorlar.   ERROR  
Ali cleaned the room and he began studying.              
Ali odayı temizledi ve, o çalışmaya başladı.         Ali odayı temizledim ve çalışmaya başladı.    ERROR 
Ali studied, but he forgot his homework.              
Ali çalıştı ama, o onun ev ödevini unuttu.         Ali okudu, ama ödevini unuttu.     
Ali studied science, but he forgot his English homework.              
Ali bilim çalıştı ama, o onun İngiliz ev ödevini unuttu.         Ali bilimi okudu, ama İngilizce ödevini unuttu.     
Ali studied science, and he did his homework.              
Ali bilim çalıştı ve, o onun ev ödevini.         Ali bilimi okudu ve ev ödevini yaptı.     
Ali worked hard, and he succeeded.              
Ali sert çalıştı ve, o başardı.         Ali çok çalıştı ve başarılı oldu.     
Ali worked hard, but he did not succeed.              
Ali sert çalıştı ama, o başarmadı.         Ali çok çalıştı, ama beceremedi.     
Ali did not work hard, and he succeeded.              
Ali sert çalışmadı ve, o başardı.         Ali zor bir iş değil, ve başarılı oldu.    ERROR 
Ali worked hard, and he did not succeed.              
Ali sert çalıştı ve, o başarmadı.         Ali çok çalıştı ve başarılı olamadı.     
Ali did not study, but he succeeded.              
Ali çalışmadı ama, o başardı.         Ali incelemediler, ama başardı.    ERROR 
Ali did not study, and he did not succeed.              
Ali çalışmadı ve, o başarmadı.         Ali çalışma yaptı ve başarılı olamadı.    ERROR 
Ali studied hard; therefore he could succeed.              
Ali sert çalıştı; bu yüzden, o başarabilirdi.         Ali çok çalıştı; bu nedenle başarılı olabilir.    ERROR 
Ali studied science; in addition, he studied literature.              
Ali bilim çalıştı; ek olarak, o edebiyat çalıştı.         Ali bilimi okudu; ayrıca edebiyat eğitimi aldı.     
Ali did not succeed in the examination; however, he knows the subject good.              
Ali sınavın içinde başarmadı; bununla birlikte, o konuyu iyi bilir.         Ali sınavında başarılı olamadı; ancak, söz konusu iyi biliyor.      ERROR
Ali did not succeed in the examination; however, he knows the subject.              
Ali sınavın içinde başarmadı; bununla birlikte, o konuyu bilir.         Ali sınavında başarılı olamadı; ancak, konuyu biliyor.     
Ali did not succeed in the examination; however, he knows science.              
Ali sınavın içinde başarmadı; bununla birlikte, o bilim bilir.         Ali sınavında başarılı olamadı; ancak, bilim biliyor.     
Ahmet is a teacher; in fact, he teaches science.              
Ahmet bir öğretmen; gerçekte, o bilim öğretir.         Ahmet öğretmen, aslında, bilim öğretiyor.     ERROR
He worked hard; nevertheless he failed in the examination.              
O sert çalıştı; bununla birlikte, o sınavın içinde başarısız oldu.         Çok çalıştı; ancak sınavda başarısız oldu.      
He studied in the vacation; then he took the examination.              
O tatilin içinde çalıştı; sonra, o sınavı aldı.         Tatil okudu; sonra sınava aldı.     ERROR
They study, and they succeed.              
Onlar çalışırlar ve, onlar başarırlar.         Çalışma ve başarılı oluyorlar.     ERROR
They study, but they do not succeed.              
Onlar çalışırlar ama, onlar başarmazlar.         Çalışıyorlar, ama başarılı olamazlar.     
They study, or they work.              
Onlar çalışırlar ya da, onlar çalışırlar.         Çalışma, ya da iş.     ERROR
They study, yet they do not succeed.              
Onlar çalışırlar henüz, onlar başarmazlar.         Çalışma yaptılar. ancak başarılı olamazlar.     ERROR
He studied hard, so he succeeded.              
O sert çalıştı öyle, o başardı.         Çok çalıştı, çok başarılı oldu.     ERROR
I am feeling fear, because she is going.              
Ben korkma hissediyorum çünkü, o gidiyor.         Gidiyor çünkü korku hissettim kendimi.     ERROR
Ali succeeded or failed.              
Ali başardı ya da, başarısız oldu.         Ali başarılı veya başarısız.     ERROR